president
banner_vru_ua
banner_kmu_ua
uks

uryad_gor_lin

diia

nads
nazk
zoda
zmr
akademia
facebook-logo
gl 1
banerBPD 120x60
data
HotLog

 

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Календар оприлюднення статистичної інформації у 2023 році
 
ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА
Населення та міграція Ринок праці / Зайнятість та безробіття  / Оплата праці та соціально-трудові відносини / Освіта /
 / Охорона здоров'я / Доходи та умови життя / Соціальний захист  / Населені пункти та житло / 

 

ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА
Національні рахунки / Економічна діяльність / Діяльність підприємств  / Послуги / Внутрішня торгівля / Капітальні інвестиції /
 / Сільське, лісове та рибне господарство  / 
Енергетика / Промисловість / Будівництво / Транспорт / Туризм / Реєстр статистичних одиниць /
 / Зовнішньоекономічна діяльністьЦіни / Наука, технології та інновації / Навколишнє середовище / 

 

БАГАТОГАЛУЗЕВА СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Комплексна статистика / Жінки та чоловіки /

 
Статистичні матеріали
zip
архів
ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА    
Населення та міграція    
Природний рух населення (щомісячно)
 
Кількість живонароджених, померлих по районах (щомісячно)
Кількість померлих за причинами смерті (щомісячно)

Чисельність населення (за оцінкою), формування приросту (скорочення) чисельності населення по містах обласного значення та районах (щомісячно)

 

Чисельність населення (за оцінкою) по районах (щомісячно)

zip

Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах (щомісячно)

zip
Населення (1990–2021)
 
Методологічні пояснення  
Міграційний рух населення (щомісячно)  
Міграційний рух населення за типом місцевості у 2002–2021 роках  
Міграційний рух населення за типом місцевості по районах архів
Кількість мігрантів за віком, статтю та типом місцевості за всіма потоками
Кількість міждержавних мігрантів за віком, статтю та типом місцевості архів
Кількість міждержавних мігрантів за країнами в'їзду (виїзду) архів
Кількість міждержавних мігрантів за країнами громадянства архів
Кількість міждержавних мігрантів-громадян України за країнами в'їзду (виїзду) архів
Кількість міждержавних мігрантів за країнами народження архів
Кількість прибулих, вибулих по районах (щомісячно)
Методологічні пояснення  
Ринок праці    
Зайнятість та безробіття    
Робоча сила (щоквартально)
Основні показники ринку праці (2000–2019)
 
Робоча сила за статтю та типом місцевості (щорічно)
Зареєстроване безробіття та кількість вакансій (щомісячно)  
Попит та пропозиція робочої сили (2010–2017) (щомісячно)
 
Зареєстроване безробіття (2010–2017) (щомісячно)
 
Працевлаштування зареєстрованих безробітних (2010–2017) (щомісячно)
 
Методологічні пояснення
 
Оплата праці та соціально-трудові відносини
 
 
Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (щомісячно)
Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (2002–2021)
 
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячно)
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (за період з початку року) (щомісячно)
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (2010–2021)
 
Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності (1995–2012)
 
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по районах (щоквартально)
Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності (щоквартально) архів
Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячно)  
Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячно) архів
Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах і районах (щоквартально)  
Кількість штатних працівників по районах (щоквартально) архів
Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячно) архів
Відпрацьований час штатних працівників по районах (щоквартально) архів
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 число (щомісячно)
Сума заборгованості з виплати заробітної плати (2000–2022) (на 1 січня)
 
Методологічні пояснення  
Освіта    
Заклади дошкільної освіти (1995–2022)
 
Заклади загальної середньої освіти (на початок навчального року, 1995/1996–2022/2023)
 
Заклади професійної (професійно-технічної) освіти (1995–2022)
 
Заклади вищої та фахової передвищої освіти (на початок навчального року, 1995/1996–2022/2023, 2022/2023)
Кількість аспірантів (1995–2022)  
Методологічні пояснення  
Охорона здоров'я    
Заклади охорони здоров'я (1995–2017)   архів
Медичні кадри (1995–2017)   архів
Захворюваність населення (1995–2017)   архів
Методологічні пояснення  
Доходи та умови життя    
Характеристика домогосподарств (1999–2009, 2010–2021)
Структура сукупних витрат (1999–2009, 2010–2021)
Структура сукупних ресурсів (1999–2009, 2010–2021)
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (1999–2009, 2010–2021)
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів  (2005–2009, 2010–2014, 2015–2021)
Диференціація життєвого рівня населення (1999–2009, 2010–2021)
Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування (2000–2008, 2010–2020) (один раз на два роки) zip
Методологічні пояснення  
Соціальний захист    
Середній розмір призначеної місячної пенсії та кількість пенсіонерів (на початок року, 1996–2017)  
Кількість усиновлених дітей (2000–2017)
 
Методологічні пояснення
 
Населені пункти та житло    
Житловий фонд (1995–2020)
 
Методологічні пояснення  
Правосуддя та злочинність    
Правопорушення (1995–2017)   архів
Методологічні пояснення  
Культура    
Заклади культури та мистецтва (1995–2017)  
Засоби масової інформації та книговидання (1995–2017)  
Методологічні пояснення
 
ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА    
Національні рахунки    
Валовий регіональний продукт (посилання на вебсайт Держстату) (2004–2021)
 
Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту (посилання на вебсайт Держстату) (2004–2021)
 
Методологічні пояснення
 
Доходи та витрати населення по регіонах (посилання на вебсайт Держстату) (2002–2021)  
Методологічні пояснення  
Економічна діяльність    
Діяльність підприємств    
Кількість діючих підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (щорічно)
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (щорічно)
Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (щорічно)
Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (щорічно)
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (щорічно)
Показники діяльності підприємств по районах (щорічно)
Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності (щорічно)
Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності промисловості (щорічно)  
Фінансові результати до оподаткування підприємств по районах (щорічно)
Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (щорічно)
Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності (щоквартально)  
Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності промисловості (щоквартально)  
Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності (щорічно)
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності промисловості (щорічно)  
Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності (щоквартально)  
Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості (щоквартально)  
Необоротні та оборотні активи, власний капітал та зобов’язання підприємств за видами економічної діяльності (щорічно)
Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності (2016–2017) (щоквартально)
 
Показники діяльності суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва (2016–2021)
 
Кількість діючих суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (щорічно)
Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (щорічно)
Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (щорічно)
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (щорічно)
Кількість суб’єктів господарювання по районах (щорічно)
Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання по районах (щорічно)
Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання по районах (щорічно)
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання по районах (щорічно)
Методологічні пояснення  
Послуги    
Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності по регіону zip
Внутрішня торгівля    
Роздрібна торгівля (щомісячно)
Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі по містах обласного значення та районах (щоквартально)  
Основні показники роздрібної торгівлі (1990–2016, 2017)  
Обсяг та структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (щоквартально) zip архів
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005–2021)
 
Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі (щоквартально)
Методологічні пояснення
 
Капітальні інвестиції    
Капітальні інвестиції за видами активів (щоквартально)
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (щоквартально)
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (щоквартально)
Індекс капітальних інвестицій (щоквартально) архів
Капітальні інвестиції за видами активів (2010–2021)
 
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (2010–2019)   архів
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (2010–2022)  
Методологічні пояснення
 
Сільське, лісове та рибне господарство    
Індекси сільськогосподарської продукції (2012–2017) (щомісячно)
 
Індекси сільськогосподарської продукції (1991–2009, 2010–2022)
Виробництво сільськогосподарських культур (щомісячно)
Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств (щомісячно)
Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по районах (щомісячно)
Виробництво пшениці у підприємствах по районах (щомісячно)  
Виробництво ячменю у підприємствах по районах (щомісячно)  
Виробництво кукурудзи у підприємствах по районах (щомісячно)  
Виробництво соняшнику у підприємствах по районах (щомісячно)
Виробництво ріпаку у підприємствах по районах (щомісячно)  
Рослинництво (1995–2022)
 
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств 
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у підприємствах по містах обласного значення та районах 
Посівні площі основних сільськогосподарських культур у підприємствах по районах 
zip
 
Посівні площі сільськогосподарських культур за категоріями госодарств
zip
 
Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур (щорічно)  
Внесення мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур архів
Внесення органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур архів
Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур архів
Кількість сільськогосподарських тварин (щомісячно)
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств (щомісячно)
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах (щомісячно)
Виробництво основних видів продукції тваринництва (щомісячно)
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств (щомісячно) архів
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах (щомісячно)
Тваринництво (1995–2022)
 
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (щомісячно)
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (1996–2021)
 

Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням

Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства (щоквартально)  
Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства (щоквартально) zip архів
Надходження молока на переробні підприємства (щоквартально) zip архів
Методологічні пояснення
 
Основні показники ведення лісогосподарської діяльності (1990–2017)  
Заготівля деревини за видами лісової продукції  (2010–2019)   архів
Заготівля ліквідної деревини (2010–2017)   архів
Заготівля та реалізація деревини за видами лісової продукції zip  
Відтворення лісів (2010–2022)  
Заготівля деревини за породним складом деревостанів (щорічно)   архів
Заготівля деревини за системами та видами рубок (щорічно)   архів
Загибель лісових насаджень за причинами (2010–2017, 2018–2020, 2022) архів
Захист лісів від шкідників і хвороб (2005–2022)  
Реалізація лісової продукції в межах України за видами (щорічно)  
Лісові пожежі по містах обласного значення та районах (щорічно)   архів
Основні показники ведення мисливського господарства (1991–2017)  
Кількість мисливських тварин та їх добування (1991-2020)  
Кількість мисливських тварин та їх добування за видами (щорічно) архів
Кількість мисливських тварин у розплідниках та їх передача для заселення у ареалах перебування за видами
Методологічні пояснення
 
Добування водних біоресурсів (1995–2016, 2018–2022)
Методологічні пояснення  
Енергетика    
Використання палива (щомісячно)
Використання окремих енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти (2011–2015) (щорічно)
 
Запаси палива (щомісячно)
Використання та запаси палива (щорічно)
Постачання та використання енергії (щорічно) архів
Методологічні пояснення  
Промисловість    
Індекси промислової продукції за видами діяльності (щомісячно)
Індекси промислової продукції за видами діяльності (за період з початку року) (щомісячно)
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (щомісячно)
Виробництво промислової продукції за видами (щомісячно)
Індекси промислової продукції за видами діяльності (2003–2012, 2013–2021)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності промисловості (2004–2016, 2017–2020)

Виробництво промислової продукції за видами (2011–2020)  
Методологічні пояснення  
Будівництво    
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, по районах (щоквартально)
Загальна площа та кількість квартир в прийнятих в експлуатацію житлових будинках (2010–2018)
 
Кількість квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, їх загальна та житлова площа, за видами (2018–2022)
 
Прийняття в експлуатацію житлових будівель за видами (2010–2018)  
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами (2018–2022)
 
Загальна площа нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами (2018–2022)  
Загальна площа прийнятих в експлуатацію нежитлових будівель (нове будівництво) за видами   архів
Індекси будівельної продукції за видами (щомісячно)
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (щомісячно)
Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва (щомісячно)
Індекси будівельної продукції за видами (2011–2021) 
 
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (2010–2021) 
 
Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва (2013-2021)  
Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери (2010–2017) (щоквартально)
 
Кількість будівель та інженерних споруд незавершеного будівництва (на початок року, 2004–2015)
 
Методологічні пояснення
 
Транспорт    
Вантажні перевезення (щомісячно) zip
Пасажирські перевезення (щомісячно) zip
Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту (1995–2020)
 
Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту (1995–2020)
 
Кількість дорожньо-транспортних пригод та кількість потерпілих у них (2000–2017)
 
Методологічні пояснення  
Туризм    
Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку (2000–2019)   архів
Колективні засоби розміщування (юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб) (2018–2020) архів
Кількість туристів, обслуговуваних туроператорами та турагентами, за видами туризму (2000–2020)  
Санаторно-курортні та оздоровчі заклади (1995–2017)
 
Туристичні потоки (2000–2017)   архів
Готелі та інші місця для тимчасового проживання (2000–2010)
 
архів
Методологічні пояснення  
Реєстр статистичних одиниць    
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та територіями територіальних громад (щоквартально) архів
Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за районами та територіями територіальних громад (щоквартально) архів
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та за організаційно-правовими формами господарювання (щоквартально)
zip архів
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та за видами економічної діяльності (щоквартально) zip архів
Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за районами та за видами економічної діяльності (щоквартально)
zip
 
Кількість зареєстрованих юридичних осіб з розподілом за ознакою статі керівника zip архів
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання з розподілом за ознакою статі керівника zip  
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за видами економічної діяльності з розподілом за ознакою статі керівника zip  
Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців з розподілом за ознакою статі керівника zip архів
Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за видами економічної діяльності з розподілом за ознакою статі керівника
zip
 
Зовнішньоекономічна діяльність    

     У зв'язку із переглядом Національним банком даних щодо прямих інвестицій за період 2015–2019 роки (https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-udoskonalyuye-obchislennya-statistiki-pryamih-inozemnih-investitsiy) та їх оприлюдненням 30 червня 2020 року на вебсайті Національного банку дані державного статистичного спостереження щодо інвестицій зовнішньоекономічної діяльності за період 01 січня 2016 року –31 грудня 2019 року неактуальні.

     З І кварталу 2020 року єдиним відповідальним за поширення даних про прямі інвестиції є Національний банк (https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external#1).

 
 
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) (на початок року, 1994–2014, 20152019)  
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці області (2009–2014, 2015–2019)  
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн ЄС в економіці області (2009–2014)   архів
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці області за видами економічної діяльності (2009–2014, 2015–2019)  
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці області (2010–2017)
 
Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) в області (щоквартально)
 
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в області за видами економічної діяльності (за найбільшими обсягами) (щоквартально)
 
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в області за видами економічної діяльності (щоквартально)  
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) по містах обласного значення та районах (щоквартально)  
Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) з області (щоквартально)
 
Методологічні пояснення
 
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами (щомісячно)
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами (остаточні дані)
Товарна структура зовнішньої торгівлі (щомісячно)
Товарна структура зовнішньої торгівлі (остаточні дані)
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996–2021)
 
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами (щоквартально)
Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами (щоквартально)
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу (остаточні дані)
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами (остаточні дані)
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (1996–2021)
 
Методологічні пояснення
 
Ціни    
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця) (щомісячно)
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року) (щомісячно)
Індекси споживчих цін на товари та послуги (2007–2022) (грудень до грудня попереднього року)
 
Методологічні пояснення  
Наука, технології та інновації    
Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт (2010–2020)  
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок за категоріями персоналу (2010–2020)  
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, які мають науковий ступень (2010–2020)
 
Науково-технічна діяльність (2012–2016) (що півроку)
 
Наукові кадри та кількість організацій (1995–2015)
 
Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт (1995–2015)  
Інноваційна активність промислових підприємств (2007–2019) (один раз на два роки)  
Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств (2007–2019) (один раз на два роки)  
Впровадження інновацій на промислових підприємствах (2007–2019) (один раз на два роки) zip архів
Методологічні пояснення  
Навколишнє середовище    
Викиди в атмосферне повітря (1990–2021)
 
Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря (1990–2021)
 
Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення (щорічно)
Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по районах (щорічно)
Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення за видами економічної діяльності (секція за КВЕД) (щорічно)
Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин за категоріями стаціонарних джерел забруднення архів
Утворення та поводження з відходами (1995–2020)  
Утворення та поводження з відходами (2015–2016)
 
Утворення та утилізація відходів за категоріями матеріалів (2011–2016)
 
Утворення та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки за категоріями матеріалів (щорічно)
Утворення та поводження з відходами І-ІV класів небезпеки за категоріями матеріалів (щорічно)
Утворення та поводження з відходами по районах (щорічно) zip  
Утворення відходів по містах обласного значення та районах (щорічно) zip
Поводження з відходами по містах обласного значення та районах (щорічно) zip
Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення відходів по містах обласного значення та районах (щорічно)  
Утворення відходів за видами економічної діяльності та у домогосподарствах (щорічно) zip
Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об’єктів видалення відходів (щорічно) zip
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (2006–2020)
 
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (щорічно)
Витрати на охорону навколишнього природного середовища по містах обласного значення та районах (щорічно) архів
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності (щорічно)
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (2006–2020)
 
Методологічні пояснення  
Інформаційне суспільство    
Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку (щоквартально)
Кількість засобів фіксованого телефонного зв’язку (щоквартально)  
Кількість поштових відправлень (2000–2018)  
Методологічні пояснення  
БАГАТОГАЛУЗЕВА СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
Комплексна статистика    
Основні показники соціально-економічного розвитку області (щомісячно)
Жінки та чоловіки    

geroi

Календар оприлюднення інформації


Вересень
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Календар подання звітності


Вересень
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Статистика в смартфоні


3

Інфографіка


infograph

Макроекономічні показники


makroekon

Калькулятор інфляції


Calc infl1

Статистика регіонів


stat regijn

Україна в цифрах 30 років незалежності


nezalegn 30

Цілі сталого розвитку


csr

Гендерна рівність


gender2

Демографічний паспорт території


demogr pasport

Інтерактивний атлас


atlas 2022 1

Всеукраїнський перепис населення


c VPN