president
banner_vru_ua
banner_kmu_ua
uryad_gor_lin
nads
nazk
zoda
zmr
akademia
facebook-logo
baner1
HotLog

 

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Календар оприлюднення статистичної інформації у 2019 році

 

ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА
Населення та міграція Ринок праці / Зайнятість та безробіття  / Оплата праці та соціально-трудові відносини / Освіта /
 / Охорона здоров'я / Доходи та умови життя / Соціальний захист  / Населені пункти та житло / Правосуддя та злочинність / Культура /

 

ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА
Національні рахунки / Економічна діяльність / Діяльність підприємств  / Внутрішня торгівля / Капітальні інвестиції /
 / Сільське, лісове та рибне господарство  / Сільське господарство / Лісове господарство та мисливство /
Рибне господарство / Енергетика / Промисловість / Будівництво / Транспорт  / Туризм / Навколишнє середовище /
 / Зовнішньоекономічна діяльністьЦіни / Наука, технології та інновації / Інформаційне суспільство  /

 

БАГАТОГАЛУЗЕВА СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Комплексна статистика /
 
Статистичні матеріали
zip
архів
ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА    
Населення та міграція    
Демографія і перепис    
Чисельність населення (щомісячно)
Природний рух населення (щомісячно)
Населення (1995–2018)
 
Методологічні пояснення  
Міграція    
Міграційний рух населення (щомісячно)
Ринок праці    
Зайнятість та безробіття    
Основні показники ринку праці (щоквартально)
Основні показники ринку праці (2000–2018)
 
Економічна активність населення за статтю та місцем проживання (щорічно)
Зареєстроване безробіття та кількість вакансій (щомісячно)
Попит та пропозиція робочої сили (2010–2017) (щомісячно)
 
Зареєстроване безробіття (2010–2017) (щомісячно)
 
Працевлаштування зареєстрованих безробітних (2010–2017) (щомісячно)
 
Методологічні пояснення
 
Оплата праці та соціально-трудові відносини
 
 
Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (2002–2018)
 
Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності (1995–2012)
 
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (2010–2018)
 
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах і районах (щоквартально)
 
Сума заборгованості з виплати заробітної плати (2000–2019) (на 1 січня)
 
Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (щомісячно)
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячно)
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (за період з початку року) (щомісячно)
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 число (щомісячно)
Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності (щоквартально)  
Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячно)  
Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячно)  
Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах та районах (щоквартально)
Кількість штатних працівників по містах і районах (щоквартально)  
Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячно)  
Відпрацьований час штатних працівників по містах і районах (щоквартально)  
Методологічні пояснення  
Освіта    
Заклади дошкільної освіти (1995–2018)
 
Заклади загальної середньої освіти (на початок навчального року, 1995/1996–2018/2019)
 
Заклади професійної (професійно-технічної) освіти (1995–2018)
 
Заклади вищої освіти (на початок навчального року, 1995/1996–2018/2019) 
 
Методологічні пояснення  
Охорона здоров'я    
Заклади охорони здоров'я (1995–2017)  
Медичні кадри (1995–2017)  
Захворюваність населення (1995–2017)  
Методологічні пояснення  
Доходи та умови життя    
Характеристика домогосподарств (1999–2009, 2010–2018)
Структура сукупних витрат (1999–2009, 2010–2018)
Структура сукупних ресурсів (1999–2009, 2010–2018)
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів  (2005–2009, 2010–2017)
Диференціація життєвого рівня населення (1999–2009, 2010–2017)
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (1999–2009, 2010–2018)
Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування (2000–2008, 2010–2018) (один раз на два роки)
Методологічні пояснення  
Соціальний захист    
Середній розмір призначеної місячної пенсії та кількість пенсіонерів (на початок року, 1996–2017)
 
Кількість усиновлених дітей (2000–2017)
 
Методологічні пояснення
 
Населені пункти та житло    
Житловий фонд (1995–2018)
 
Методологічні пояснення  
Правосуддя та злочинність    
Правопорушення (1995–2017)  
Методологічні пояснення  
Культура    
Заклади культури та мистецтва (1995–2017)
 
Засоби масової інформації та книговидання (1995–2017)
 
Методологічні пояснення
 
ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА    
Національні рахунки    
Валовий регіональний продукт (2004–2018)
 
Методологічні пояснення
 
Доходи населення (2002–2017)  
Методологічні пояснення  
Економічна діяльність    
Діяльність підприємств    
Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (щорічно)
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (щорічно)
Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (щорічно)
Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (щорічно)
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (щорічно)
Показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах (щорічно)
Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності (щорічно)
 
Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності промисловості (щорічно)
Фінансові результати до оподаткування підприємств по містах обласного значення та районах (щорічно)
Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (щорічно)
Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності (щоквартально)
Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності промисловості (щоквартально)
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності (щорічно)
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності промисловості (щорічно)
Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності (щоквартально)
Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості (щоквартально)
Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності (щорічно)
Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності (2016–2017) (щоквартально)
 
Показники діяльності суб’єктів господарювання з розподілом за їх розмірами (щорічно)
 
Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (щорічно)
 
Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (щорічно)
 
Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (щорічно)
 
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (щорічно)
 
Кількість суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах (щорічно)
 
Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах (щорічно)
 
Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах (щорічно)
 
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах (щорічно)
 
Методологічні пояснення  
Внутрішня торгівля    
Роздрібна торгівля (щомісячно)
Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі по містах обласного значення та районах (щоквартально)
Основні показники роздрібної торгівлі (1990–2016, 2017)
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005–2018)
 
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (щоквартально)
Методологічні пояснення
 
Капітальні інвестиції    
Капітальні інвестиції за видами активів (щоквартально)
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (щоквартально)
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (щоквартально)
Індекс капітальних інвестицій (щоквартально) архів
Капітальні інвестиції за видами активів (2010–2018)
 
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (2010–2018)  
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (2010–2018)  
Методологічні пояснення
 
Сільське, лісове та рибне господарство    
Сільське господарство
 
 
Індекси сільськогосподарської продукції (2012–2017) (щомісячно)
 
Індекси сільськогосподарської продукції (1991–2018)
 
Виробництво сільськогосподарських культур (у період збирання врожаю) (щомісячно)
Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств (у період збирання врожаю) (щомісячно)
Виробництво культур зернових і зернобобових у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах (у період збирання врожаю) (щомісячно)
Виробництво соняшнику у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах (у період збирання врожаю) (щомісячно)
Рослинництво (1995–2018)
 
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств (щорічно)
 
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах (щорічно)
 
Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур (щорічно)  
Внесення мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур  
Внесення органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур  
Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур  
Кількість сільськогосподарських тварин (щомісячно)
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств (щомісячно)
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по містах обласного значення та районах (щомісячно)
Виробництво основних видів продукції тваринництва (щомісячно)
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств (щомісячно) архів
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по містах обласного значення та районах (щомісячно)
Тваринництво (1995–2018)
 
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (щомісячно)
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (1996–2018)
 

Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які безпосередньо їх вирощують та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням

Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства (щоквартально)  
Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства (щоквартально) zip  архів
Надходження молока сирого на переробні підприємства (щоквартально) zip  архів
Методологічні пояснення
 
Лісове господарство та мисливство    
Основні показники ведення лісогосподарської діяльності (1990–2017)  
Заготівля ліквідної деревини (2010–2017)    архів
Лісозаготівля за видами продукції лісового господарства (2010–2018)  
Відтворення лісів (2010–2018)  
Загибель лісових насаджень за причинами (2010–2017, 2018) архів
Заготівля деревини за породним складом деревостанів (щорічно) архів
Заготівля деревини за системами та видами рубок (щорічно) архів
Захист лісів від шкідників і хвороб (2005–2018)  
Реалізація продукції лісового господарства в межах України за видами (щорічно)  
Лісові пожежі по містах обласного значення та районах (щорічно)  
Основні показники ведення мисливського господарства (1991–2017)
Кількість мисливських тварин та їх добування (1991-2018)  
Кількість мисливських тварин та їх добування за видами (щорічно)  архів
Розведення мисливських тварин у розплідниках за видами
 
Методологічні пояснення
 
Рибне господарство    
Добування водних біоресурсів (1995–2016)
 
Методологічні пояснення  
Енергетика    
Використання палива (щомісячно)
Використання окремих енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти (2011–2015) (щорічно)
 
Запаси палива (щомісячно)
Використання та запаси палива (щорічно)
Постачання та використання енергії (щорічно) архів
Методологічні пояснення  
Промисловість    
Індекси промислової продукції за видами діяльності (щомісячно)
Індекси промислової продукції за видами діяльності (за період з початку року) (щомісячно)
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (щомісячно)
Виробництво промислової продукції за видами (щомісячно)
Індекси промислової продукції за видами діяльності (2003–2012, 2013–2018)
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності (2004–2011, 2010–2016)
 
Виробництво промислової продукції (2003–2010, 2011–2018)
Методологічні пояснення  
Будівництво    
Загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель (нове будівництво) по містах та районах (щоквартально)
Загальна площа та кількість квартир в прийнятих в експлуатацію житлових будинках (2000–2015, 2010–2018)
Прийняття в експлуатацію житлових будівель за видами (2003–2015, 2010–2018)
Загальна площа прийнятих в експлуатацію нежитлових будівель (нове будівництво) за видами  
Індекси будівельної продукції за видами (щомісячно)
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (щомісячно)
Індекси будівельної продукції за видами (2011–2018) 
 
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (2010–2018) 
 
Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери (2010–2017) (щоквартально)
 
Кількість будівель та інженерних споруд незавершеного будівництва (на початок року, 2004–2015)
 
Методологічні пояснення
 
Транспорт    
Вантажооборот та обсяги перевезень вантажів (щомісячно)
Пасажирооборот та кількість перевезених пасажирів (щомісячно)
Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту (1995–2018)
 
Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту (1995–2018)
 
Кількість дорожньо-транспортних пригод та кількість потерпілих у них (2000–2017)
 
Методологічні пояснення  
Туризм    
Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку (2010–2018)  
Колективні засоби розміщування (2011–2018)  
Санаторно-курортні та оздоровчі заклади (1995–2017)  
Кількість туристів, обслуговуваних туроператорами та турагентами, за видами туризму (2000–2018)  
Готелі та інші місця для тимчасового проживання (2000–2010)
 
архів
Методологічні пояснення  
Навколишнє середовище    
Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря (1990–2018)
 
Викиди діоксиду сірки та оксидів азоту в атмосферне повітря (1990–2018)
 
Викиди основних забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря (щорічно)
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по містах обласного значення та районах (щорічно)
Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря за видами економічної діяльності (щорічно)
Утворення та поводження з відходами (1995–2018)  
Утворення та поводження з відходами (2015–2016) (щорічно)
 
Утворення та утилізація відходів за категоріями матеріалів (2011–2016) (щорічно)
 
Утворення та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки за категоріями матеріалів (щорічно)
Утворення та поводження з відходами І-ІV класів небезпеки за категоріями матеріалів (щорічно)
Утворення відходів по містах обласного значення та районах (щорічно)
 
Поводження з відходами по містах обласного значення та районах (щорічно)
 
Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення відходів по містах обласного значення та районах (щорічно)
 
Утворення відходів за видами економічної діяльності та у домогосподарствах (щорічно)
 
Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об’єктів видалення відходів (щорічно)
 
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів (2006–2018)
 
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів (щорічно)
Витрати на охорону навколишнього природного середовища по містах обласного значення та районах (щорічно) архів
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності (щорічно)
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів (2006–2018)
 
Методологічні пояснення  
Зовнішньоекономічна діяльність    
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці області (2010-2016)
 
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці області (2017) (щоквартально)
 
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) (на початок року, 1995–2018)
 
Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) в області (щоквартально)
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в області за видами економічної діяльності (щоквартально)
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в області за видами економічної діяльності (щоквартально)
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) по містах обласного значення та районах (щоквартально)  
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з області (щоквартально)
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці Запорізької області (2010–2018)
 
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці області за видами економічної діяльності (2010–2018)
 
Методологічні пояснення
 
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області (щомісячно)
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області (остаточні дані)
Товарна структура зовнішньої торгівлі області (щомісячно)
Товарна структура зовнішньої торгівлі області (остаточні дані)
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996–2018)
 
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами області (щоквартально)
Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами області (щоквартально)
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу (остаточні дані)
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами (остаточні дані)
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (1996–2018)
 
Методологічні пояснення
 
Ціни    
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця) (щомісячно)
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року) (щомісячно)
Індекси споживчих цін на товари та послуги (2007–2018) (грудень до грудня попереднього року)
 
Методологічні пояснення  
Наука, технології та інновації    
Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт (2010–2018)  
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу (2010–2018)  
Науково-технічна діяльність (2012–2016) (що півроку)
 
Наукові кадри та кількість організацій (1995–2015)
 
Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт (1995–2015)  
Інноваційна активність промислових підприємств (2007–2017)  
Джерела фінансування інноваційної діяльності (2007–2017)  
Впровадження інновацій на промислових підприємствах (2007–2017)  
Методологічні пояснення  
Інформаційне суспільство    
Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку (щоквартально)
Кількість засобів фіксованого телефонного зв’язку (щоквартально)
Кількість поштових відправлень (2000–2017)
 
Методологічні пояснення  
Багатогалузева статистична інформація    
Комплексна статистика    
Основні показники соціально-економічного розвитку області (щомісячно)

Календар оприлюднення інформації

Жовтень
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
   1 2  3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Макроекономічні показники


makroekon

Інфографіка


infograph

Калькулятор інфляції


Calc infl1

Статистика регіонів


rp nr sg
prom bud price

Демографічний паспорт території


demogr pasport

Статистичний атлас 2017

atlas 2017