president
banner_vru_ua
banner_kmu_ua
uryad_gor_lin
nads
nazk
zoda
zmr
akademia
facebook-logo
banerBPD 120x60
tax zp
HotLog
Повідомлення "Соціально-економічне становище Запорізької області"
2018
2019
2020
10
11
12

 

Пресвипуски
2018
2019
2020
11
12
 
27.11.2020
Капітальні інвестиції в січні–вересні 2020 року
У січні–вересні 2020р. підприємствами та організаціями Запорізької області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 7045,9 млн.грн капітальних інвестицій, що на 29,2% менше обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2019р.
Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 76,9% загального обсягу. За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 17,0% капітальних інвестицій. Частка запозичених коштів за рахунок кредитів банків та інших позик становила 4,9%.
Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,5% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 59,9% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 32,8%. У нематеріальні активи вкладено 1,5% загального обсягу капітальних інвестицій.
Серед видів економічної діяльності найбільшу частку капітальних інвестицій (56,8%) освоєно підприємствами промислових видів діяльності, з яких підприємствами переробної промисловості – 41,2%, добувної промисловості та розроблення кар’єрів – 11,2%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 3,6%.
______________
Примітка. Дані попередні та можуть бути переглянуті. Про уточнення інформації буде повідомлено додатково на вебсайті Держстату та його територіальних органів.
 
Використання та запаси палива в жовтні 2020 року
Підприємствами та організаціями Запорізької області в жовтні 2020р. було використано 383,7 тис.т вугілля кам’яного та 51,4 млн.м3 газу природного. Споживання палива дизельного, бензину моторного та пропану і бутану скраплених (без урахування обсягів роздрібного продажу через мережу автозаправних станцій (далі – АЗС)) по області склало 17,4 тис.т, 1,9 тис.т та 0,6 тис.т відповідно. Через АЗС було продано бензину моторного 6,5 тис.т, пропану і бутану скраплених – 5,6 тис.т, палива дизельного – 3,9 тис.т.
Порівняно з вереснем 2020р. на підприємствах області збільшились обсяги витрат газу природного на 32,1%, або на 12,5 млн.м3, пропану та бутану скраплених – на 12,9%, або на 0,1 тис.т. Зменшились обсяги використання палива дизельного на 12,7%, або на 2,5 тис.т, бензину моторного – на 12,2%, або на 0,3 тис.т, вугілля кам’яного – на 0,1%, або на 0,2 тис.т.
Підприємства та організації області звітували про запаси вугілля кам’яного на 1 листопада 2020р. у кількості 317,3 тис.т. Запаси палива дизельного, бензину моторного та пропану і бутану скраплених (з урахуванням запасів на АЗС) склали 20,5 тис.т, 8,2 тис.т та 1,9 тис.т відповідно.
Порівняно з 1 жовтня 2020р. збільшились запаси пропану і бутану скраплених на 38,5%, або на 0,5 тис.т, вугілля кам’яного – на 7,2%, або на 21,3 тис.т. Водночас зменшились запаси палива дизельного на 11,4%, або на 2,6 тис.т, бензину моторного – на 1,2%, або на 0,1 тис.т.
 
26.11.2020
Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у жовтні 2020 року
У Запорізькій області в жовтні 2020р. суб’єктами господарювання (юридичними особами та фізичними особами-підприємцями) через мережу автозаправних станцій (далі – АЗС), що налічує 316 од, було продано світлих нафтопродуктів і газу на загальну суму 465,5 млн.грн, з якої 198,8 млн.грн (42,7%) становив загальний товарооборот від продажу бензину моторного, 134,1 млн.грн (28,8%) – газойлів (палива дизельного), 125,3 млн.грн (26,9%) – пропану і бутану скраплених та 7,3 млн.грн (1,6%) – газу природного скрапленого або в газоподібному стані (метану) для автомобілів. Питома вага реалізованого бензину марки А-95 становила 51,6%, марки А-92 – 46,5%.
Рослинництво в січні–жовтні 2020 року
За січень–жовтень 2020р. в Запорізькій області індекс продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2019р. становив 88,5%, у т.ч. на підприємствах – 87,5%, у господарствах населення – 90,7%.
Станом на 1 листопада 2020р. культури зернові та зернобобові були скошені та обмолочені господарствами всіх категорій на площі 980,1 тис.га, що на 1,3% більше, ніж на початок листопада 2019р. Зібрана площа культур зернових та зернобобових склала 99,5% площі посівів (торік – 99,6%). Виробництво зерна та зернобобових (у початково оприбуткованій масі) становило 2971,3 тис.т, що на 11,1% менше, ніж було одержано на початок листопада 2019р. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 30,3 ц вищезазначеної продукції (на 5,5 ц менше, ніж торік).
Усіма категоріями господарств на 1 листопада 2020р. одержано овочів відкритого ґрунту 163,6 тис.т (на 14,5% менше, ніж на відповідну дату 2019р.), плодово-ягідної продукції – 41,3 тис.т (на 12,5% менше).
Тваринництво в січні–жовтні 2020 року
У січні–жовтні 2020р. в Запорізькій області індекс продукції тваринництва порівняно з січнем–жовтнем 2019р. становив 91,6%, у т.ч. на підприємствах 91,0%, у господарствах населення – 92,0%.
У січні–жовтні 2020р. реалізовано на забій сільськогосподарських тварин (у живій масі) 46,7 тис.т. Вироблено основних видів тваринницької продукції: молока – 177,7 тис.т, яєць – 491,0 млн.шт. Порівняно з січнем–жовтнем 2019р. загальні обсяги виробництва яєць, молока та мяса зменшились на 14,7%, 7,8% і 1,1% відповідно.
Станом на 1 листопада 2020р. в усіх категоріях господарств нараховувалося 65,7 тис. голів овець та кіз (на 15,1% менше, ніж на 1 листопада 2019р.), 75,3 тис. голів великої рогатої худоби (на 12,6% менше) (у т.ч. корів – 41,0 тис. голів (на 11,8% менше)), свиней – 183,3 тис. голів (на 10,3% менше), птиці – 4486,2 тис. голів (на 13,1% менше).
За розрахунками, господарствами населення утримувалося 78,8% (у січні–жовтні 2019р. – 80,2%) загальної кількості великої рогатої худоби (у т.ч. корів – 86,1% (87,1%)), овець та кіз – 61,8% (63,4%), птиці – 48,2% (43,3%) і свиней – 33,1% (33,4%).
Реалізація продукції сільського господарства в січні–жовтні 2020 року
Загальний обсяг реалізації підприємствами (крім малих) Запорізької області власно виробленої продукції в січні–жовтні 2020р. склав 14297,7млн.грн, у т.ч. продукції рослинництва – 13149,9млн.грн, тваринництва – 1147,8 млн.грн.
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами, за січень–жовтень 2020р. у порівнянні з січнем–жовтнем 2019р. зросли на культури плодові та ягідні на 46,2%, насіння культур олійних – на 19,4%, культури зернові та зернобобові – на 16,8%, молоко – на 9,4%, тварини сільськогосподарські живі – на 3,7%, яйця – на 3,3%, знизились на культури овочеві на 1,2%.
 
25.11.2020
Роздрібна торгівля в січні–жовтні 2020 року
Через торгову мережу підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) Запорізької області, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–жовтні 2020р. населенню реалізовано товарів на 42,0 млрд.грн.
Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі в порівнянних цінах до січня–жовтня 2019р. (враховуючи індекс споживчих цін) становив 114,9%.
Промислове виробництво в січні–жовтні 2020 року
У січні–жовтні 2020р. обсяг промислового виробництва в Запорізькій області зменшився у порівнянні з січнем–жовтнем 2019р. на 10,5%, що сталося в результаті зменшення виробництва на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на 19,0%, переробної промисловості – на 8,0%. Водночас, на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів виробництво зросло на 0,1%.
Підсумки роботи транспорту в січні–жовтні 2020 року
У Запорізькій області в січні–жовтні 2020р. підприємствами транспорту перевезено 14,8 млн.т вантажів, що на 2,7% менше обсягу січня–жовтня 2019р. Вантажообіг становив 8277,4 млн.ткм і зменшився на 2,2%.
Залізничним транспортом відправлено 11048,1 тис.т вантажів (на 2,0% більше обсягу січня–жовтня 2019р.). Збільшилося відправлення брухту чорних металів в 1,7 раза, коксу – на 30,3%, будівельних матеріалів – на 28,7%, чорних металів – на 2,9%. У той же час зменшилося відправлення добрив на 1,1%, руди залізної і марганцевої – на 6,4%, зерна і продуктів перемолу – на 19,2%, нафти і нафтопродуктів – на 28,8%, кам’яного вугілля – у 3,4 раза. Вантажообіг зменшився на 2,1% та становив 7485,0 млн.ткм.
Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–жовтні 2020р. перевезено 3201,0 тис.т вантажів (у порівнянні з січнем–жовтнем 2019р. на 18,4% менше) та виконано вантажообіг в обсязі 753,9 млн.ткм (на 4,9% менше).
Протягом січня–жовтня 2020р. послугами пасажирського транспорту скористалися 63,2 млн. пасажирів (59,5% обсягу січня–жовтня 2019р.) та виконано пасажирообіг в обсязі 1036,2 млн.пас.км (43,9%).
У січні–жовтні 2020р. послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 43,3 млн. пасажирів, що склало 63,8% показника січня–жовтня 2019р., при цьому перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилось на 25,5% і склало 12,4 млн. пасажирів.
Обсяг пасажирських перевезень міським електротранспортом у січні–жовтні 2020р. проти січня–жовтня 2019р. зменшився в 1,9 раза і становив 16,8 млн. пасажирів.
 
23.11.2020
Чисельність населення на 1 жовтня 2020 року
Чисельність наявного населення Запорізької області, за оцінкою, на 1 жовтня 2020р. становила 1673914 осіб.
Упродовж січня–вересня 2020р. чисельність населення зменшилася на 13487 осіб. Порівняно з січнем–вереснем 2019р. обсяг природного скорочення збільшився на 173 особи та становив 12207 осіб.
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 39 народжених.
Індекс сільськогосподарської продукції в січні–жовтні 2020 року
У Запорізькій області в січні–жовтні 2020р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно із січнем–жовтнем 2019р. становив 88,8%, у т.ч. на підприємствах – 87,7%, у господарствах населення – 90,9%.
 
17.11.2020
Зовнішня торгівля товарами та послугами за 9 місяців 2020 року
За 9 місяців 2020р. експорт товарів становив 2130,9 млн.дол. США, або 91,4% порівняно із 9 місяцями 2019р., імпорт – 888,0 млн.дол., або 73,3%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 1242,9 млн.дол.
Основу товарної структури експорту складали недорогоцінні метали та вироби з них (54,0% загального експорту), механічні та електричні машини (16,0%), продукти рослинного походження (10,5%), жири та олії тваринного або рослинного походження (6,8%).
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу (ЄС) становив 528,2 млн.дол., або 24,8% загального обсягу експорту та зменшився порівняно із 9 місяцями 2019р. на 18,8%.
Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Італії, Німеччини, Чехії, Польщі, Іспанії. Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю, Російської Федерації, Туреччини, США, Єгипту, Індії.
Основу товарної структури імпорту складали механічні та електричні машини (27,9% загального імпорту), мінеральні продукти (21,9%), недорогоцінні метали та вироби з них (17,4%), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (6,7%).
Імпорт товарів із країн ЄС становив 371,0 млн.дол., або 41,8% загального обсягу імпорту та збільшився порівняно із 9 місяцями 2019р. на 1,7%.
Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Словаччини. Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, США, Туреччини, Норвегії.
За 9 місяців 2020р. експорт послуг становив 128,0 млн.дол., або 95,8% порівняно із 9 місяцями 2019р., імпорт – 20,5 млн.дол., або 89,3%. Позитивне сальдо становило 107,5 млн.дол.
Найбільші обсяги експорту припадали на послуги з ремонту та технічного обслуговування, ділові, у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні.
Головними партнерами в експорті послуг були Китай, Сингапур, Об’єднані Арабські Емірати, Ірландія, Російська Федерація, США, Алжир.
 
13.11.2020
Індекси споживчих цін у жовтні 2020 року
Інфляція на споживчому ринку Запорізької області в жовтні 2020р. по відношенню до вересня 2020р. становила 1,1% (в Україні – 1,0%), по відношенню до грудня 2019р. – 2,4% (в Україні – 2,7%).
Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в жовтні 2020р. по відношенню до вересня 2020р. зросли на 1,1%. Найбільше подорожчали цукор (на 24,4%) та яйця (на 22,8%). Також зросли ціни на олію соняшникову, хліб, молоко, сметану, м’ясо та м’ясопродукти, сало та кисломолочну продукцію (на 6,2–1,1%). Водночас подешевшали рис, безалкогольні напої, фрукти, риба та продукти з риби (на 4,7–0,8%).
Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали в цілому на 1,8% в результаті зростання цін на тютюнові вироби (на 2,6%) та алкогольні напої (на 1,1%).
Ціни на одяг і взуття зросли на 2,0%, зокрема, взуття подорожчало на 3,0%, а одяг – на 1,2%.
Тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 4,0% в основному внаслідок підвищення вартості природного газу (на 21,0%).
Серед предметів домашнього вжитку, побутової техніки та поточного утримання житла, які зросли в ціні на 0,7%, найбільше подорожчали посуд столовий, обігрівачі, кондиціонери повітря, а також товари та послуги для щоденної підтримки будинку (на 3,4–2,2%).
Внаслідок підвищення вартості фармацевтичної продукції (на 0,9%) та амбулаторних послуг (на 0,2%) ріст цін у сфері охорони здоров’я становив 0,6%.
Подорожчання обслуговування та ремонту власних транспортних засобів (на 5,2%), а також купівлі автомобілів (на 1,4%) стало причиною зростання цін у сфері транспорту на 0,1%. Разом з тим на 6,7% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.
У результаті подешевлення мобільних телефонів (на 1,2%) ціни у сфері зв’язку знизились на 0,2%.
Товари та послуги відпочинку і культури подорожчали на 0,6% внаслідок підвищення вартості телевізорів, фотоапаратів та туристичних послуг (на 2,1–1,5%).
Ціни у ресторанах та готелях зросли на 1,4% в результаті подорожчання послуг пансіонатів (на 19,9%) та зростання цін на харчування поза домом (на 0,4%).
За рахунок підвищення вартості особистого догляду (на 0,2%) різні товари та послуги подорожчали на 0,1%.
 
12.11.2020
До Дня працівників сільського господарства
Сільське господарство – одна з найважливіших галузей господарського комплексу, яка відіграє важливу роль у зміцненні економіки області.
На підприємствах сільського господарства Запорізької області з кількістю працюючих 10 осіб і більше в січні–вересні 2020р. було зайнято 16,2 тис. осіб (4,7% працюючих області), що на 5,1% менше, ніж у відповідному періоді попереднього року. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 9 місяців 2020р. у порівнянні з відповідним періодом попереднього року збільшилась на 6,1% та становила 7344,97 грн (у 1,5 раза менше рівня по області).
Область має виражену зернову спеціалізацію з розвинутим виробництвом соняшника. Станом на 1 жовтня 2020р. в усіх категоріях господарств обсяг виробництва культур зернових та зернобобових (включаючи кукурудзу) склав 2887,6 тис.т, що на 11,7% менше проти відповідної дати попереднього року. Середня врожайність склала 29,9 ц зерна з 1 га обмолоченої площі (на 4,3 ц менше, ніж торік). Слід зазначити, що серед інших регіонів України за обсягами виробництва зернових культур область посідає 3 місце.
Виробництво соняшнику склало 759,7 тис.т, що на 9,3% менше, ніж на 1 жовтня 2019р. У середньому з 1 га намолочено 16,4 ц проти 18,7 ц у 2019р. Виробництво соняшнику в області склало 7,8% загальнодержавного обсягу (5 місце по Україні).
Усіма категоріями господарств на 1 жовтня 2020р. одержано овочів відкритого ґрунту 155,8 тис.т (на 14,4% менше, ніж на відповідну дату 2019р.), плодово-ягідної продукції – 36,1 тис.т (на 13,1% менше).
У тваринництві області в усіх категоріях господарств за січень–вересень 2020р. було вироблено м’яса (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) 41,9 тис.т, молока – 161,1 тис.т, яєць – 446,7 млн.шт. Порівняно з січнем–вереснем 2019р. загальні обсяги виробництва яєць, молока та м’яса зменшились на 14,5%, 7,7% і 1,2% відповідно.
Станом на 1 жовтня 2020р. в усіх категоріях господарств області, в порівнянні з відповідною датою попереднього року, зменшилась кількість сільськогосподарських тварин: овець та кіз – на 17,5%, свиней – на 15,8%, великої рогатої худоби – на 12,7% (при цьому корів – на 11,9%), птиці – на 11,3%.
Господарствами населення утримувалося 79,1% (торік – 80,3%) загальної кількості великої рогатої худоби (у т.ч. корів – 86,2% (86,8%)), овець та кіз – 64,1% (64,3%), птиці – 50,5% (46,4%) і свиней – 35,3% (33,2%).
Аналіз результатів фінансової діяльності підприємств сільського, лісового та рибного господарства за 2019р. показав, що 84,3% підприємств були прибутковими і одержали 2340,5 млн.грн прибутку, що на 12,6% менше, ніж за 2018р. Сальдовий фінансовій результат за 2019р. становив 1879,2 млн.грн прибутку. Рівень рентабельності операційної діяльності підприємств сільського, лісового та рибного господарства за 2019р. склав 13,7%.
 
05.11.2020
Оплата населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії у вересні 2020 року
У вересні 2020р. населенням Запорізької області сплачено за житлово-комунальні послуги 437,8 млн.грн, або 114,0% нарахованих за цей період сум.
На кінець вересня 2020р. заборгованість населення зі сплати за постачання теплової енергії та гарячої води становила 1120,1 млн.грн, за постачання та розподіл природного газу – 977,8 млн.грн, за постачання та розподіл електричної енергії – 379,9 млн.грн, за управління багатоквартирним будинком – 369,5 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 344,6 млн.грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів – 60,8 млн.грн.
Протягом січня–вересня 2020р. з населенням було укладено 1030 договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 9424,5 тис.грн. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів становила 2548,9 тис.грн.
 
03.11.2020
Стан виплати заробітної плати на підприємствах м. Запоріжжя на 1 жовтня 2020 року
Сума невиплаченої заробітної плати на підприємствах м. Запоріжжя на 1 жовтня 2020р. становила 102,0 млн.грн, у тому числі на економічно активних – 49,5 млн.грн.
Вчасно не отримали заробітну плату 4,9 тис. працівників економічно активних підприємств у середньому по 10119 грн кожен.
____________
Примітка. Інформацію наведено відповідно до адміністративно-територіального устрою, який діяв до набрання чинності постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів».
 
Заробітна плата та стан її виплати в січні–вересні 2020 року
Середньооблікова кількість штатних працівників, зайнятих на підприємствах Запорізької області з кількістю працюючих 10 осіб та більше, у вересні 2020р. становила 336,4 тис. осіб.
Розмір середньої номінальної заробітної плати одного штатного працівника у вересні 2020р. становив 11987 грн (5 місце серед регіонів України), що на 30,5% менше максимального показника по країні (м.Київ) та на 22,7% більше мінімального (Волинська область).
Сума невиплаченої заробітної плати на 1 жовтня 2020р. становила 124,6 млн.грн, у тому числі на економічно активних підприємствах – 64,1 млн.грн.
Вчасно не отримали заробітну плату 6,1 тис. працівників економічно активних підприємств у середньому по 10462 грн кожен.
 
Виробництво будівельної продукції в січні–вересні 2020 року
Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами Запорізької області в січні–вересні 2020р. становив 1715,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–вереснем 2019р. склав 64,6%.
Нове будівництво склало 11,7% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) 47,7%, реконструкція та технічне переоcнащення – 40,6%.

Календар оприлюднення інформації


Листопад
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Макроекономічні показники


makroekon

Інфографіка


infograph

Калькулятор інфляції


Calc infl1

Статистика регіонів


rp nr sg
prom bud price

Цілі сталого розвитку


csr

Демографічний паспорт території


demogr pasport

Статистичний атлас 2018


atlas 2018