president
banner_vru_ua
banner_kmu_ua
uryad_gor_lin
nads
nazk
zoda
zmr
akademia
facebook-logo
baner1
HotLog
Повідомлення "Соціально-економічне становище Запорізької області"
2018
2019
12
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

 

Пресвипуски
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
28.01.2020
Використання та запаси палива у грудні 2019 року
Підприємствами та організаціями області у грудні 2019р. було використано 314,1 тис.т вугілля кам’яного та 143,1 млн.м3 газу природного. Cпоживання палива дизельного, бензину моторного та пропану і бутану скраплених (без урахування обсягів роздрібного продажу через мережу автозаправних станцій (далі – АЗС)) по області склало 10,1 тис.т, 1,6 тис.т та 0,6 тис.т відповідно. Через АЗС було продано бензину моторного 5,0 тис.т, пропану і бутану скраплених – 4,9 тис.т, палива дизельного – 3,1 тис.т.
Порівняно з листопадом 2019р. на підприємствах області збільшились обсяги витрат газу природного на 19,7%, або на 23,5 млн.м3. Зменшились обсяги використання палива дизельного на 15,1%, або на 1,8 тис.т, пропану та бутану скраплених – на 7,1%, або на 45,4 т, вугілля кам’яного – на 5,3%, або на 17,7 тис.т, бензину моторного – на 4,3%, або на 0,1 тис.т.
Підприємства та організації області звітували про запаси вугілля кам’яного на 1 січня 2020р. у кількості 360,9 тис.т. Запаси палива дизельного, бензину моторного та пропану і бутану скраплених (з урахуванням запасів на АЗС) склали 22,1 тис.т, 11,0 тис.т та 1,3 тис.т відповідно.
Порівняно з 1 грудня 2019р. збільшились запаси вугілля кам’яного на 34,6%, або на 92,8 тис.т, палива дизельного – на 9,4%, або на 1,9 тис.т, бензину моторного – на 4,6%, або на 0,5 тис.т. Водночас зменшились запаси пропану і бутану скраплених на 28,0%, або на 0,5 тис.т.
 
27.01.2020
Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у грудні 2019 року
У грудні 2019р. суб’єктами господарювання (юридичними особами та фізичними особами-підприємцями) через мережу автозаправних станцій (далі – АЗС), що налічує 300 од, було продано світлих нафтопродуктів і газу на загальну суму 433,4 млн.грн, з якої 192,1 млн.грн (44,3%) становив загальний товарооборот від продажу бензину моторного, 126,6 млн.грн (29,2%) – газойлів (палива дизельного), 112,2 млн.грн (25,9%) – пропану і бутану скраплених та 2,5 млн.грн (0,6%) – газу природного скрапленого або в газоподібному стані (метану) для автомобілів. Питома вага реалізованого бензину марки А-95 становила 51,3%, марки А-92 – 46,8%.
 
24.01.2020
Надання населенню субсидій у грудні 2019 року
Кількість домогосподарств, які отримували субсидії у грудні 2019р., склала 156,2 тис.од (22,2% загальної кількості домогосподарств області).
Середній розмір призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у грудні 2019р. склав 604,2 грн, що на 8,2% більше, ніж у грудні 2018р.
Упродовж 2019р. в області за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 97,9 тис. домогосподарств, що в порівнянні з 2018р. в 1,9 раза менше.
У 2019р. 320,8 тис. домогосподарств було призначено субсидії (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2018р., але призначено їм було тільки у 2019р., та тих, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995р. № 848), що в порівнянні з 2018р. на 2,3% менше.
Сума призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у 2019р. порівняно з 2018р. збільшилась на 13,6% та становила 117098,0 тис.грн.
У 2019р. 17,0 тис. домогосподарств було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (порівняно з 2018р. в 1,6 раза менше).
Сума призначених субсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у 2019р. становила 52486,2 тис.грн.
Середній розмір субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство у грудні 2019р. становив 2990,5 грн, що на 11,0% більше, ніж у грудні 2018р.
 
Рослинництво області у 2019 році (попередні дані)
У 2019р. (за попередніми даними) індекс продукції рослинництва порівняно з 2018р. становив 132,2%, у т.ч. у підприємствах – 144,9%, у господарствах населення – 113,4%.
За попередніми даними, господарствами всіх категорій у 2019р. одержано 3338,6 тис.т зерна (у вазі після доробки), що на 49,5% більше, ніж у 2018р. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 34,3 ц зерна (на 10,9 ц більше, ніж у 2018р.).
Виробництво соняшнику в усіх категоріях господарств збільшилось на 42,1% і становило 1023,8 тис.т. У середньому з 1 га намолочено 19,1 ц проти 12,7 ц у 2018р.
Картоплі накопано 218,7 тис.т (на 15,3% більше, ніж у 2018р.). Збільшення виробництва картоплі відбулося за рахунок збільшення урожайності на 22,6 ц (у 2018р. вона становила 91,3 ц з 1 га).
Виробництво овочів у 2019р. склало 273,9 тис.т, що на рівні 2018р.
За рахунок зменшення урожайності плодів та ягід на 41,2 ц, їх виробництво зменшилось проти 2018р. на 60,8% і склало 51,6 тис.т.
 
Тваринництво області у 2019 році (попередні дані)
У 2019р. (за попередніми даними) індекс продукції тваринництва порівняно з 2018р. становив 92,0%, у т.ч. на підприємствах – 92,4%, у господарствах населення – 91,7%.
У 2019р. реалізовано на забій сільськогосподарських тварин (у живій масі) 64,2 тис.т. Вироблено основних видів тваринницької продукції: молока – 220,1 тис.т, яєць – 678,6 млн.шт. Порівняно з 2018р. загальні обсяги виробництва молока та м’яса зменшились на 9,8% і на 6,7% відповідно, яєць – збільшились на 1,7%.
Станом на 1 січня 2020р. в усіх категоріях господарств нараховувалося 67,4 тис. голів овець та кіз (на 6,0% більше, ніж на 1 січня 2019р.), 78,4 тис. голів великої рогатої худоби (на 14,3% менше) (у т.ч. корів – 43,5 тис. голів (на 12,1% менше)), свиней – 187,1 тис. голів (на 14,0% менше), птиці – 4847,4 тис. голів (на 0,5% менше).
За розрахунками, господарствами населення утримувалося 78,7% (у 2018р. – 78,9%) загальної кількості великої рогатої худоби (у т.ч. корів – 86,4% (85,7%)), овець та кіз – 57,4% (67,0%), птиці – 41,3% (48,1%) і свиней – 31,2% (33,3%).
 
Виробництво будівельної продукції у 2019 році
У 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 3700,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з 2018р. становив 92,4%.
Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 63,2% загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 28,0% та 8,8% відповідно.
 
23.01.2020
Чисельність населення на 1 грудня 2019 року
Чисельність наявного населення Запорізької області, за оцінкою, на 1 грудня 2019р. становила 1688829 осіб.
Упродовж січня–листопада 2019р. чисельність населення зменшилася на 17007 осіб. Порівняно з січнем–листопадом 2018р. обсяг природного скорочення збільшився на 1116 осіб та становив 14801 особу.
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 42 народжені.
 
Чисельність населення м. Запоріжжя на 1 грудня 2019 року
Чисельність наявного населення м. Запоріжжя, за оцінкою, на 1 грудня 2019р. становила 732450 осіб.
Упродовж січня–листопада 2019р. чисельність населення зменшилася на 6278 осіб. Порівняно з січнем–листопадом 2018р. обсяг природного скорочення збільшився на 374 особи та становив 5798 осіб.
 
Роздрібна торгівля у 2019 році
Через торгову мережу підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) області, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у 2019р. населенню реалізовано товарів на 45,2 млрд.грн.
Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі в порівнянних цінах до 2018р. (враховуючи індекс споживчих цін) становив 110,2%.
 
Промислове виробництво у 2019 році
У 2019р. обсяг промислового виробництва в області зменшився у порівнянні з 2018р. на 4,6%, що сталося в результаті зменшення виробництва на підприємствах переробної промисловості (на 6,0%) та з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 2,8%). Водночас, на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів виробництво зросло на 1,1%.
 
22.01.2020
Підсумки роботи транспорту у 2019 році
У 2019р. підприємствами транспорту перевезено 18,0 млн.т вантажів, що на 1,9% менше обсягу 2018р. Вантажооборот становив 9983,4 млн.ткм і збільшився на 0,5%.
Залізничним транспортом відправлено 12930,3 тис.т вантажів, що на 2,5% менше обсягу 2018р. Зменшилося відправлення нафти і нафтопродуктів на 46,4%, брухту чорних металів – на 39,9%, зерна і продуктів перемолу – на 18,1%, добрив – на 16,7%, будівельних матеріалів – на 15,1%, чорних металів – на 13,7%. У той же час збільшилося відправлення коксу у 2,7 раза, кам’яного вугілля – у 2,3 раза, руди залізної і марганцевої – на 8,1%. Вантажооборот залишився на рівні 2018р. та становив 9011,0 млн.ткм.
Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у 2019р. перевезено 4588,3 тис.т вантажів (у порівнянні з 2018р. на 1,0% більше) та виконано вантажооборот в обсязі 943,5 млн.ткм (на 6,1% більше).
Протягом 2019р. послугами пасажирського транспорту скористалися 128,0 млн. пасажирів (110,1% обсягу 2018р.) та виконано пасажирооборот в обсязі 2779,8 млн.пас.км (111,6%).
У 2019р. послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 82,6 млн. пасажирів, що склало 121,7% показника за 2018р., при цьому перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилось на 1,9% і склало 20,0 млн. пасажирів.
Протягом 2019р. залізничним транспортом перевезено 7,1 млн. пасажирів (на 2,3% менше обсягу 2018р.), пасажирооборот збільшився на 3,0% та становив 1185,0 млн.пас.км.
Обсяг пасажирських перевезень міським електротранспортом у 2019р. проти 2018р. зменшився на 6,8% і становив 38,2 млн. пасажирів.
 
 
21.01.2020
Індекс сільськогосподарської продукції у 2019 році (попередні дані)
У 2019р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно із 2018р. становив 123,2%, у т.ч. на підприємствах – 137,0%, у господарствах населення – 106,6%.
 
16.01.2020
Стан зовнішньої торгівлі та іноземного інвестування підприємств області з країнами Європейського Союзу за 9 місяців 2019 року
За 9 місяців 2019р. експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 651,7 млн.дол. США, або 98,7% порівняно з 9 місяцями 2018р., імпорт – 360,2 млн.дол., або 98,5%.
Найбільші обсяги експорту запорізьких товарів припадали на Італію (15,0% обсягу до країн ЄС), Польщу (12,3%), Чехію (10,4%), Німеччину (8,6%), Грецію (7,9%), Іспанію (7,7%). Найкрупнішим імпортером була Німеччина (26,3%). Значні обсяги імпорту товарів припадали на Польщу (10,7%), Велику Британію (8,4%), Словаччину (8,3%), Італію (7,1%).
В експортному товаропотоці з області до країн ЄС перше місце належить недорогоцінним металам та виробам з них (54,6%). Питома вага експорту мінеральних продуктів дорівнювала 15,6%, обладнання – 9,0%, продуктів рослинного походження – 7,4% обсягу до країн ЄС.
У загальному обсязі імпорту з країн Євросоюзу 29,2% становило обладнання. Питома вага імпорту мінеральних продуктів дорівнювала 23,3%, недорогоцінних металів та виробів з них – 11,9%, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 8,8%.
Експорт послуг до країн Європейського Союзу становив 45,0 млн.дол., або 128,8% порівняно з 9 місяцями 2018р., імпорт – 9,7 млн.дол., або 71,3%.
Основними споживачами послуг були Німеччина (36,1% обсягу до країн ЄС), Нідерланди (13,5%), Фінляндія (11,4%), Велика Британія (7,8%), Кіпр (5,7%). Найбільші обсяги імпорту послуг здійснювались з Данії (23,5%), Німеччини (13,4%), Австрії (11,9%), Польщі (9,1%), Литви (8,3%), Словаччини (7,3%).
У складі експорту переважали послуги з ремонту та технічного обслуговування, ділові, у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні, з переробки матеріальних ресурсів.
Імпортувались з ЄС роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності, у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні, транспортні, ділові.
Станом на 01 жовтня 2019р. в економіку області з країн Євросоюзу залучено 717,5 млн.дол. прямих інвестицій (акціонерного капіталу). 90% вкладень з країн ЄС приходилось на Кіпр, Швецію та Нідерланди.
Капітал нерезидентів, переважно, зосередився на підприємствах промисловості (67,6% загального обсягу прямих інвестицій з країн ЄС), а саме: у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (25,9%), з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (19,4%), у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (12,1%); в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів (15,6%), на підприємствах, які здійснюють операції з нерухомим майном (13,4%).
 
15.01.2020
Індекси споживчих цін у Запорізькій області у грудні 2019 року
Ціни на споживчому ринку області у грудні 2019р. по відношенню до листопада 2019р. знизились на 0,3% (в Україні – на 0,2%), по відношенню до грудня 2018р. зросли на 3,2% (в Україні – на 4,1%).
Ціни у грудні 2019р. по відношенню до листопада 2019р. на продукти харчування та безалкогольні напої знизились на 0,3%. Найбільше (на 3,7%) подешевшали фрукти, у т.ч. цитрусові та яблука (на 7,8% та на 3,3% відповідно). На 7,6–1,5% знизились ціни на капусту, картоплю, масло, м’ясо птиці, рибу та продукти з риби, фруктові соки. Водночас подорожчали яйця (на 3,1%), крупи гречані, молоко та молочна продукція, макаронні вироби, хліб (на 2,2–0,3%).
Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 1,7% в результаті зростання цін на тютюнові вироби (на 2,3%) та алкогольні напої (на 1,2%).
Ціни на одяг і взуття знизились на 2,2%, зокрема, взуття подешевшало на 2,3%, а одяг – на 2,1%.
Тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива знизились на 1,9% внаслідок подешевлення природного газу (на 11,3%). Водночас зросла вартість послуг з централізованого водовідведення та постачання холодної води (на 2,0% та на 1,8% відповідно).
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла стали дешевшими на 0,7% насамперед в результаті зменшення вартості товарів та послуг для щоденної підтримки будинку, побутової техніки, меблів та предметів обстановки (на 2,0%, 0,4% та на 0,2% відповідно).
Ціни у сфері охорони здоров’я знизились на 0,4% внаслідок подешевлення фармацевтичної продукції (на 0,6%).
Зменшення вартості автомобілів, а також палива та мастил (на 2,4% та на 0,7% відповідно) стало чинником подешевлення у сфері транспорту на 0,4%.
Подешевлення у сфері зв’язку становило 0,1% в результаті зменшення вартості мобільних телефонів (на 0,6%).
Товари та послуги відпочинку і культури стали дешевшими на 0,3% за рахунок зменшення вартості туристичних послуг, USB флешнакопичувачів, планшетів, ноутбуків, канцелярських товарів та приладдя для малювання (на 4,5–0,2%).
Внаслідок зростання вартості послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням та харчуванням поза домом (на 1,3% та на 0,2% відповідно), відбулось подорожчання у сфері ресторанів та готелів на 0,4%.
Різні товари та послуги зросли в ціні на 0,4% в результаті подорожчання товарів та послуг для особистого догляду (на 0,9%).
 
09.01.2020
Оплата населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії в листопаді 2019 року
Сума сплати населенням за житлово-комунальні послуги в листопаді 2019р., включаючи погашення боргів попередніх періодів, становила 321,0 млн.грн, або 43,1% нарахованих за цей місяць сум. За постачання електроенергії населенням області сплачено 148,3 млн.грн.
Заборгованість населення на кінець листопада 2019р. становила: централізоване опалення та постачання гарячої води – 1177,5 млн.грн, постачання природного газу – 1146,8 млн.грн, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 386,3 млн.грн, постачання електричної енергії – 341,4 млн.грн, централізоване постачання холодної води та водовідведення – 251,1 млн.грн, вивезення побутових відходів – 45,3 млн.грн.
З початку року з населенням було укладено 286 договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 1039,8 тис.грн. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів становила 546,2 тис.грн.
 
03.01.2020
Робоча сила за 9 місяців 2019 року
За результатами обстеження робочої сили кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше за 9 місяців 2019р. становила 747,4 тис. осіб, а у віці 15–70 років – 743,8 тис. осіб. Кількість безробітних віком 15 років і старше та 15–70 років складала 75,8 тис. осіб.
За 9 місяців 2019р. рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 51,4%, а серед населення віком 15–70 років – 58,2%. Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше та осіб віком 15–70 років склав 9,2%.
Заробітна плата та стан її виплати в листопаді 2019 року
Середньооблікова кількість штатних працівників, зайнятих на підприємствах з кількістю працюючих 10 осіб та більше, в листопаді 2019р. становила 346,7 тис. осіб.
Розмір середньої заробітної плати одного штатного працівника в листопаді 2019р. становив 10639 грн (5 місце серед регіонів України), що в 1,5 раза менше максимального показника по країні (м. Київ) та на 28,7% більше мінімального (Херсонська область).
Сума невиплаченої заробітної плати на 1 грудня 2019р. становила 100,5 млн.грн, у т.ч. на економічно активних підприємствах – 42,8 млн.грн.
Вчасно не отримали заробітну плату 3,6 тис. працівників економічно активних підприємств у середньому по 11873 грн кожен.
Стан виплати заробітної плати на підприємствах м. Запоріжжя на 1 грудня 2019 року
Сума невиплаченої заробітної плати на підприємствах м. Запоріжжя на 1 грудня 2019р. становила 84,9 млн.грн, у т.ч. на економічно активних – 32,0 млн.грн.
Вчасно не отримали заробітну плату 2,2 тис. працівників економічно активних підприємств у середньому по 14486 грн кожен.
 

 

 

Календар оприлюднення інформації

Січень
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Макроекономічні показники


makroekon

Інфографіка


infograph

Калькулятор інфляції


Calc infl1

Статистика регіонів


rp nr sg
prom bud price

Цілі сталого розвитку


csr

Демографічний паспорт території


demogr pasport

Статистичний атлас 2017


atlas 2017