president
banner_vru_ua
banner_kmu_ua
uryad_gor_lin
nads
nazk
zoda
zmr
akademia
facebook-logo
HotLog
Задати питання
 
Соціально-економічне становище Запорізької області
за січень–червень 2018 року
Демографічна ситуація та соціальний захист
Чисельність наявного населення Запорізької області, за оцінкою, на 1 червня 2018р. становила 1715991 особу.
Упродовж січня–травня 2018р. чисельність населення зменшилася на 7180 осіб. Порівняно з січнем–травнем 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 178 осіб та становив 6717 осіб.
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 44 народжені.
У січні–червні 2018р. 95,3 тис. домогосподарств призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, при цьому в міських поселеннях – 64,4 тис., в сільській місцевості – 30,9 тис. домогосподарств.
Загальна сума призначених субсидій у січні–червні 2018р. становила  29,8 млн.грн (у міських поселеннях – 24,5 млн.грн, у сільській місцевості – 5,3 млн.грн).
Середня сума призначеної субсидії на одне домогосподарство в червні 2018р. склала 88,7 грн.
Крім того, в січні–червні 2018р. 30,1 тис. домогосподарств звернулися за субсидіями готівкою для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, при цьому в міських поселеннях –  9,2 тис., в сільській місцевості – 20,9 тис. домогосподарств. Призначено субсидії 25,8 тис. домогосподарств на суму 77,1 млн.грн (у міських поселеннях – 8,0 тис. домогосподарств на 25,6 млн.грн, у сільській місцевості – 17,8 тис. домогосподарств на 51,5 млн.грн).
Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одне домогосподарство в червні 2018р. становив 2802,8 грн.
У січні–червні 2018р. субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива отримали 17,3 тис. домогосподарств на суму 58,3 млн.грн, при цьому в міських поселеннях – 5,7 тис. домогосподарств на 28,8 млн.грн, у сільській місцевості – 11,6 тис. домогосподарств на    29,5 млн.грн.
Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги на кінець травня 2018р. (з урахуванням заборгованості, яка виникла в попередні періоди) становила: постачання природного газу – 877,0 млн.грн, централізоване опалення та постачання гарячої води – 747,7 млн.грн, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 222,9 млн.грн, постачання електричної енергії – 212,1 млн.грн, централізоване постачання холодної води та водовідведення – 134,0 млн.грн, вивезення побутових відходів – 30,4 млн.грн.
Крім того, за електроенергію населенням області сплачено в травні 2018р. 125,1 млн.грн. Заборгованість населення за електроенергію на кінець травня 2018р. (з урахуванням заборгованості, яка виникла в попередні періоди) склала 212,1 млн.грн.
Ринок праці
Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15–70 років у І кварталі 2018р. становила 806,2 тис. осіб, при цьому 720,4 тис. осіб, або 89,4% були зайняті економічною діяльністю, решта –  85,8 тис. осіб, або 10,6% не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості, тобто відповідно до методології Міжнародної організації праці (МОП) класифікувалися як безробітні.
Рівень зайнятості населення віком 15–70 років порівняно з І кварталом 2017р. збільшився на 0,7 в.п. та склав 55,8%, а серед населення працездатного віку – на 1,4 в.п. та 65,9% відповідно.
Рівень безробіття серед економічно активного населення віком 15–70 років зменшився з 10,8% у І кварталі 2017р. до 10,6% у І кварталі 2018р.
Кількість зареєстрованих безробітних, які отримали статус безробітного впродовж січня–червня 2018р., становила 40,6 тис. осіб. При цьому кількість зареєстрованих безробітних за місяць зменшилася на 4,8% та на кінець червня 2018р. становила 16,5 тис. осіб.
Із загальної кількості безробітних 59,2% складали жінки, 39,3% – особи, які мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню, 33,9% – молодь у віці до 35 років, 29,9% – мешканці сільської місцевості.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області в порівнянні з попереднім місяцем залишився без змін та на кінець червня 2018р. становив 1,6% населення працездатного віку. Зменшення показника відбулось по сільській місцевості та міських поселеннях (на 0,1 в.п. по кожному типу поселень) і на кінець червня 2018р. рівень зареєстрованого безробіття становив 2,1% та 1,4% відповідно.
Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, в червні 2018р. порівняно з травнем 2018р. збільшилась на 5,6% та на кінець червня становила 2,1 тис.од.
За професійними групами найбільший попит на робочу силу спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (20,0% загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,5%).
Порівняно з травнем 2018р. значне збільшення попиту спостерігалось по кваліфікованих робітниках сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (в 2,5 раза) і професіоналах (на 36,0%), а найбільше зменшення – по працівниках сфери торгівлі та послуг (на 16,4%) і технічних службовцях (на 15,4%).
Навантаження на одну вакансію в порівнянні з травнем 2018р. не змінилось та на кінець червня 2018р. становило 8 осіб.
Значне зменшення навантаження зареєстрованих безробітних упродовж червня 2018р. спостерігалось по кваліфікованих робітниках сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (в 2,4 раза), професіоналах (у 1,5 раза), кваліфікованих робітниках з інструментом (на 25,0%).
При цьому збільшення показника відбувалось лише по технічних службовцях (на 14,3%) і працівниках сфери торгівлі та послуг (на 9,1%).
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж червня 2018р., становила 11,6 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2254 грн, що в 1,7 раза менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).
Оплата праці та соціально-трудові відносини
Розмір середньомісячної номінальної заробітної плати одного штатного працівника в травні 2018р. в 2,3 раза перевищив законодавчо встановлений рівень мінімальної заробітної плати (3723 грн) та становив 8565 грн, що на 1,0% більше, ніж у квітні 2018р. та на 30,7% – ніж в аналогічному місяці 2017р.
Найвищий розмір заробітної плати відмічався у працівників металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання (13252 грн), добувної промисловості і розроблення кар'єрів (12948 грн), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (12520 грн).
Необхідно зазначити, що до групи з найнижчою заробітною платою, розмір якої складає 43–64% середньообласного рівня, відносилися працівники текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, тимчасового розміщування й організації харчування, а також операцій з нерухомим майном.
Реальна заробітна плата (з урахуванням змін споживчих цін) у травні 2018р. в порівнянні з квітнем 2018р. збільшилась на 1,3%, а відносно травня 2017р. – на 17,4%. За січень–травень 2018р. по відношенню до аналогічного періоду 2017р. вона збільшилась на 13,8%.
Сума невиплаченої заробітної плати за травень 2018р. збільшилась на 15,8 млн.грн, або на 7,2% та на 1 червня 2018р. становила 235,9 млн.грн.
У цілому по економіці області обсяг невиплаченої заробітної плати на початок червня 2018р. становив 7,3% фонду оплати праці, нарахованого за травень.
Із загальної суми заборгованості на 1 червня 2018р. 90,8% складає борг працівникам економічно активних підприємств. За травень 2018р. сума заборгованості з виплати заробітної плати по цих підприємствах збільшилась на 7,5% та становила 214,2 млн.грн.
На початок червня п.р. значна частка суми заборгованості цієї категорії підприємств припадала на постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (86,1% загальної суми боргу по області), а також виробництво електричного устатковання (7,3%).
Основну частину боргу утворено на підприємствах міст: Запоріжжя (55,6%) та Мелітополь (11,9%).
На 1 червня 2018р. вчасно не отримали заробітну плату 7,4 тис. працівників, зайнятих на економічно активних підприємствах (2,0% штатних працівників, зайнятих на підприємствах з кількістю працюючих 10 осіб та більше) в середньому по 29140 грн кожен. Вищим цей показник був у працівників постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (36325 грн), виробництва електричного устатковання (31063 грн).
Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів протягом місяця збільшилась на 4,8% та становила 24,0 тис.грн.
Правопорушення
За повідомленням прокуратури протягом січня–червня 2018р. обліковано 16028 кримінальних правопорушень.
У загальній кількості злочинів 69,3% становили злочини проти власності, 5,8% – злочини проти життя та здоров’я особи, 5,7% – злочини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,9% – злочини в сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 4,0% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 2,3% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 1,6% – злочини проти громадської безпеки, по 1,5% – злочини проти правосуддя та злочини проти громадського порядку та моральності, 1,1% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини та громадянина, 0,5% – злочини в сфері господарської діяльності.
Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 5197 злочинів (32,4%) – тяжкі та особливо тяжкі.
Протягом січня–червня 2018р. обліковано 37 очевидних умисних вбивств та замахів на вбивство, 4 зґвалтування та замахи на зґвалтування. Кількість випадків умисних тяжких тілесних ушкоджень становила 56 од.
Упродовж січня–червня 2018р. обліковано 163 крадіжки державної власності та 7353 – приватної власності, з числа яких 9,7% – крадіжки з квартир. Кількість зареєстрованих грабежів та розбійних нападів склала 388 випадків.
Протягом січня–червня 2018р. від кримінальних правопорушень потерпіла 12821 особа. Внаслідок злочинних дій загинуло 136 осіб.
Правоохоронними органами в січні–червні 2018р. виявлено 3150 осіб, які вчинили кримінальні правопорушення. З числа виявлених осіб 10,3% – жінки, 2,1% – діти до 18 років. Кожний другий з числа осіб, причетних до злочинів, раніше вже ставав на злочинний шлях, майже кожний десятий скоїв його в стані алкогольного сп’яніння, 8,9% вчинили злочин у групі. З числа виявлених осіб, які вчинили злочини, 79,1% працездатних осіб, які на момент вчинення злочину не працювали та не навчались, 5,9% – безробітних.
Внутрішня торгівля
Оборот роздрібної торгівлі, до якого включено дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–червні 2018р. становив 18061,3 млн.грн, що на 6,0% більше обсягів січня–червня 2017р.
Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–червні 2018р. становив 12985,2 млн.грн і в порівнянних цінах проти січня–червня 2017р. збільшився на 7,9%. Роздрібний товарооборот за червень 2018р. становив 2271,8 млн.грн і в порівнянних цінах проти червня попереднього року збільшився на 7,8%, а проти попереднього місяця не змінився.
Сільське господарство
У січні–червні 2018р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–червнем 2017р. становив 117,0%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 218,7%, у господарствах населення – 83,7%.
Станом на 1 липня 2018р. культури зернові та зернобобові були скошені та обмолочені на площі   220,4 тис.га, що у 7,4 раза більше, ніж на початок липня 2017р. Зібрана площа культур зернових та зернобобових склала 23,0% площі посівів (торік – 3,1%). Виробництво зерна становило 5302,3 тис.т (у початково оприбуткованій масі), що у 6,2 раза більше, ніж було одержано на початок липня 2017р. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 24,1 ц зерна (на 4,6 ц менше, ніж торік).
Всіма категоріями господарств на 1 липня п.р. одержано овочів відкритого ґрунту 174,8 тис.т (на 16,4% менше ніж на відповідну дату 2017р.), плодоягідної продукції – 246,1 тис.т (в 1,7 раза більше).
У січні–червні 2018р. реалізовано на забій сільськогосподарських тварин (у живій масі) 32,2 тис.т. Вироблено основних видів тваринницької продукції: молока – 123,4 тис.т, яєць – 352,0 млн.шт. Порівняно з січнем–червнем 2017р. загальні обсяги виробництва м’яса, молока та яєць зменшились, відповідно, на 7,5%, 6,9% та на 0,6%.
У структурі реалізації сільськогосподарських тварин на забій сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) частка свиней становила 57,2%, птиці – 31,0%, великої рогатої худоби – 9,3%.
У січні–червні 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) обсяг вирощування сільськогосподарських тварин у порівнянні з січнем–червнем 2017р. зменшився на 3,7%.
Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до реалізації на забій становило 108,6% (торік – 108,1%).
Станом на 1 липня 2018р. у всіх категоріях господарств нараховувалося 105,9 тис. голів великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 54,0 тис. голів, свиней – 246,2 тис. голів, овець та кіз – 80,8 тис. голів, птиці – 6063,4 тис. голів. Проти цієї дати 2017р. темпи зменшення (збільшення) кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів, становили, відповідно, 91,4% та 91,5%, овець та кіз – 103,7%, птиці – 103,2%. Поголів’я свиней залишилось без змін.
За розрахунками, господарствами населення утримувалося 81,0% загальної кількості великої рогатої худоби (торік – 81,8%), у т.ч. корів – 86,5% (88,0%), свиней – 39,3% (42,2%), овець та кіз – 75,5% (85,2%) і птиці – 50,7% (52,1%).
Загальний обсяг реалізації сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) власно виробленої продукції в січні–червні 2018р. склав 5176,9 млн.грн, у т.ч. продукції рослинництва – 4336,6 млн.грн, тваринництва – 840,3 млн.грн.
Середні ціни реалізації продукції сільського господарства за січень–червень 2018р. у порівнянні з січнем–червнем 2017р. зросли на яйця – на 69,6%, культури плодові та ягідні – на 44,5%, тварини сільськогосподарські живі – на 26,8%, культури овочеві – на 26,4%, культури зернові та зернобобові – на 7,0%, насіння культур олійних – на 6,3%, молоко – на 5,6%.
На 1 липня 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 576,3 тис.т зерна (у 2,4 раза більше проти 1 липня 2017р.), у т.ч. 381,1 тис.т пшениці, 117,0 тис.т ячменю, 14,0 тис.т кукурудзи. Безпосередньо в сільськогосподарських підприємствах зберігалося 472,3 тис.т зерна (у 2,6 раза більше), у т.ч. 321,0 тис.т пшениці, 77,3 тис.т ячменю, 12,6 тис.т кукурудзи. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 104,0 тис.т зерна (в 1,9 раза більше).
Промисловість
У січні–червні 2018р. порівняно з січнем–червнем 2017р. індекс промислової продукції становив 105,2%.
Зростання обсягів промислового виробництва у звітному періоді проти січня–червня 2017р. сталося в результаті збільшення виробництва на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів на 10,8%, переробної промисловості – на 4,4% та з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 5,5%.
У добувній промисловості і розробленні кар’єрів відбулося зростання виробництва на 10,8%.
Збільшилось виробництво руд залізних неагломерованих, концентратів залізорудних агломерованих, пісків кременистих та кварцових, каменю дробленого (щебеню), який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей.
У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 104,4%.
На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг виробництва зменшився на 3,1%.
Менше було вироблено яловичини і телятини та свинини свіжої чи охолодженої (на 43 т та на 974 т відповідно), ковбас напівкопчених (на 45 т), продуктів готових та консервованих з м’яса чи субпродуктів інших (на 577 т), риби замороженої нерозібраної морської (на 633 т), олії соняшникової нерафінованої та рафінованої  (на 39131 т та на 18120 т відповідно), молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів (на 149 т), борошна пшеничного чи пшенично-житнього (на 4605 т), хліба та хлібобулочних виробів (на 7600 т), а також кур, курчат заморожених, риби копченої, сиру свіжого неферментованого, пшона, печива солодкого, майонезу, соусів емульгованих інших, лікерів.
Водночас збільшилось виробництво кур, курчат свіжих чи охолоджених (на 546 т), ковбасних виробів варених, сосисок, сардельок (на 242 т), олії соєвої нерафінованої (на 7387 т), масла вершкового (на 111 т), а також риби сушеної і в’яленої, оселедців солоних та риби солоної, крім оселедців, маргарину і продуктів пастоподібних зі зниженим чи низьким вмістом жирів, тортів, тістечок, пряників та виробів подібних, оцту та його замінників, продуктів молоковмісних, горілки, пива, води натуральної мінеральної негазованої та газованої.
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів. У цій сфері індекс промислової продукції становив 121,8%.
У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності відбулося зростання виробництва на 11,8%.
На підприємствах із виробництва коксу, продуктів нафтоперероблення індекс промислової продукції склав 101,6%.
Збільшилось виробництво коксу та напівкоксу з вугілля кам’яного, смол кам’яновугільних, олив і мастил нафтових.
У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 109,2%.
У підсекції з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції зниження обсягів виробництва становило 6,8%.
У галузі металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання, відбулося зростання виробництва на 9,7%.
Більше було вироблено сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, прокату плоского зі сталі нелегованої, прутків та стержнів, без подальшого оброблення, зі сталі легованої іншої, прутків та профілів суцільних, холоднотягнутих зі сталі неіржавної, листів профільованих (ребристих) холоднодеформованих зі сталі нелегованої, дроту зі сталі легованої, крім неіржавної, міді рафінованої нелегованої необробленої, дроту з міді рафінованої та зі сплавів мідних, титану і виробів з нього, а також деяких позицій металовиробів.
Поряд з цим зменшився випуск феромарганцю, феросиліцію та феросилікомарганцю, прутків та стержнів інших (не у бухтах) як з іншої нелегованої сталі, так і зі сталі неіржавної, профілів холоднодеформованих, отриманих з прокату плоского, зі сталі нелегованої, без покриття, дроту із заліза або сталі нелегованої, з алюмінію нелегованого, міді нерафінованої.
Також зменшилось виробництво конструкцій, виготовлених виключно або переважно з листового матеріалу, з металів чорних, інших (на 1711 т), резервуарів, цистерн, баків та подібних ємностей для рідин, з металів чорних, місткістю понад 300 л (на 75 т), проводу крученого, тросів, шнурів плетених та виробів подібних з алюмінію (на 440 т), раковин та умивальників зі сталі неіржавної (на 9422 шт) та деяких інших позицій металовиробів.
На підприємствах машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, обсяги виробництва збільшились на 3,6%.
Більше було випущено приладів та інструментів для навігації, трансформаторів з рідким діелектриком потужністю не більше 650 кВ А, трансформаторів інших, потужністю не більше 1 кВ А, основ апаратури електричної для контролю та розподілення електроенергії інших, на напругу не більше 1 кВ, провідників електричних інших на напругу не більше 1 кВ, не оснащених з’єднувальними елементами, люстр та інших світильників електричних стельових та настінних, прожекторів та світильників вузьконаправленого світла подібних, печей електричних побутових кухонних інших, електродів вугільних для електропечей, циліндрів гідравлічних, насосів відцентрових занурених, багатоступінчастих, турбокомпресорів одноступінчастих, клапанів редукційних для регулювання тиску з ливарного чавуну чи сталі для трубопроводів, котлів, резервуарів, цистерн, баків або аналогічних ємностей, корпусів підшипників без вмонтованих кулькових або роликових підшипників, підшипників ковзання для валів, муфт та пристроїв для з’єднання валів, вогнегасників, борон (крім дискових), сепараторів для молока.
Поряд з цим зменшився випуск проводу ізольованого обмотувального, пилок ланцюгових з вмонтованим двигуном неелектричним, обладнання та апаратів для фільтрування й очищення повітря і газів, плугів відвальних, косарок тракторних, уключаючи механізми навісні різальні, розроблені для управління або буксирування трактором.
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. Галузь збільшила показники виробництва на 5,5%.
Електроенергії було вироблено 24578,6 млн.кВт·год (на 3,3% більше), пари та гарячої води – 3336,4 тис.Гкал (на 10,4%).
Будівництво
У січні–червні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1331,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–червнем 2017р. становив 109,0%.
Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 68,7% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 23,1% та 8,2% відповідно.
Транспорт
У січні–червні 2018р. підприємствами транспорту перевезено 8,8 млн.т вантажів, що на 1,4% більше обсягу січня–червня 2017р. Вантажооборот становив 4924,2 млн.ткм і збільшився на 10,9%.
Залізничним транспортом відправлено вантажів на 2,6% більше обсягу січня–червня 2017р. Збільшилося відправлення нафти і нафтопродуктів на 48,4%, чорних металів – на 30,5%, руди залізної і марганцевої – на 7,0%. У той же час зменшилося відправлення коксу на 68,8%, кам’яного вугілля – на 58,5%, брухту чорних металів – на 13,4%, будівельних матеріалів – на 4,5%, зерна і продуктів перемолу – на 3,2%. Вантажооборот збільшився на 11,1%.
Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–червні 2018р. перевезено 2078,0 тис.т вантажів, що в порівнянні з січнем–червнем 2017р. на 2,9% менше, та виконано вантажооборот в обсязі 417,7 млн.ткм на 9,6% більше.
Кількість перевезених вантажів авіаційним транспортом збільшилась у 4,2 раза, вантажооборот – у 2,8 раза.
Послугами пасажирського транспорту скористалися 58,9 млн. пасажирів, або 99,0% обсягу січня–червня 2017р. та виконано пасажирооборот в обсязі 1293,1 млн.пас.км, або 123,4%.
Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 34,7 млн. пасажирів, що склало 110,6% обсягу січня–червня 2017р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців збільшилось на 33,4% і склало 10,3 млн. пасажирів.
Залізничним транспортом перевезено пасажирів на 0,4% більше обсягу січня–червня 2017р., пасажирооборот збільшився на 22,1%.
Авіаційним транспортом перевезено пасажирів на 14,4% більше відповідного періоду попереднього року; пасажирооборот збільшився на 14,9%.
Обсяг пасажирських перевезень міським електротранспортом у січні–червні 2018р. проти січня–червня 2017р. зменшився на 16,0% і становив 20,6 млн. пасажирів.
Зовнішньоекономічна діяльність
У січні–травні 2018р. експорт товарів становив 1478,5 млн.дол. США, імпорт – 683,5 млн.дол. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 795,0 млн.дол. У порівнянні з січнем–травнем 2017р. обсяги експортних поставок збільшились на 26,3%, імпортних – на 39,6%.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 2,16 (у січні–травні 2017р. – 2,39).
Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 140 країн світу.
Основу товарної структури експорту складали недорогоцінні метали та вироби з них, механічні та електричні машини, продукти рослинного походження, жири та олії тваринного або рослинного походження, мінеральні продукти.
У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–травнем 2017р. збільшилась частка чорних металів з 52,4% до 57,5%. Натомість зменшилась частка механічних машин з 14,3% до 11,0%, зернових культур – з 5,4% до 5,0%, жирів та олій тваринного або рослинного походження – з 5,2% до 4,2%, руд, шлаку і золи –з 3,1% до 2,0%.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 381,2 млн.дол., або 25,8% загального обсягу експорту та збільшився порівняно з січнем–травнем 2017р. на 9,3%.
Найбільші обсяги експорту до країн ЄС складали чорні метали – 61,8% загального обсягу експорту до цих країн, руди, шлак і зола – 7,8%, жири та олії тваринного або рослинного походження – 4,8%, продукти неорганічної хімії – 4,6%, зернові культури – 4,0%.
Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Італії, Польщі, Німеччини, Греції. Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Туреччини, Російської Федерації, Китаю, США, Індії, Єгипту.
Серед найбільших країн-експортерів порівняно з січнем–травнем 2017р. збільшився експорт товарів до Китаю в 10,2 раза, США – в 3,4 раза, Греції – в 3,2 раза, Німеччини – на 55,2%, Туреччини – на 46,4%, Індії – на 32,2%, Єгипту – на 30,9%, Італії – на 14,3%, зменшився до Польщі – на 34,0%, Російської Федерації – на 27,5%.
Основу товарної структури імпорту складали мінеральні продукти, механічні та електричні машини, недорогоцінні метали та вироби з них, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, продукти рослинного походження.
У загальному обсязі імпорту товарів проти січня–травня 2017р. збільшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки з 22,6% до 36,8%. Проте зменшилась частка механічних машин з 17,9% до 14,0%, чорних металів – з 7,7% до 6,3%, насіння і плодів олійних рослин – з 4,2% до 3,6%, різноманітної хімічної продукції – з 4,2% до 2,5%.
Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 203,2 млн.дол., або 29,7% загального обсягу та збільшився проти січня–травня 2017р. на 17,0%.
Найвагоміші обсяги імпорту товарів із країн ЄС складали: механічні машини – 30,7%, палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки – 9,7%, сіль, сірка, землі та каміння – 7,7%, засоби наземного транспорту, крім залізничного – 7,4%, електричні машини – 4,9%, різноманітна хімічна продукція – 4,3% загального обсягу імпорту із цих країн.
Серед країн Євросоюзу найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Франції, Польщі, Словаччини. Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Туреччини, США, Південної Африки.
Порівняно із січнем–травнем 2017р. імпорт товарів збільшився з Російської Федерації на 91,7%, Південної Африки – на 67,0%, Туреччини – на 33,0%, Словаччини – на 29,9%, Франції – на 23,5%, Німеччини – на 19,8%, Китаю - на 10,8%. Однак менше ввезено товарів з Польщі на 22,2%, США – на 3,2%.
Споживчі ціни
Ціни на споживчому ринку області в січні–червні 2018р. підвищились на 4,7%. Різні товари та послуги подорожчали на 7,8%. Вартість послуг у сфері освіти зросла на 7,6%, а у сфері зв’язку – на 7,2%. Алкогольні напої, тютюнові вироби стали дорожчими на 6,7%. Продукти харчування та безалкогольні напої, а також предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла додали в ціні 5,0% кожна. Подорожчання у сфері ресторанів та готелів становило 4,7%, транспорту – 4,5%, охорони здоров’я – 3,8%, відпочинку і культури – 2,0%. Одяг і взуття зросли в ціні на 1,9%. Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилась на 1,8%.

Календар оприлюднення інформації

Листопад
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Макроекономічні показники


makroekon

Інфографіка


infograph

Калькулятор інфляції


Calc infl1

Статистика регіонів


rp nr sg
prom bud price

Демографічний паспорт території


demogr pasport

Статистичний атлас 2016

atlas