president
banner_vru_ua
banner_kmu_ua
uryad_gor_lin
nads
nazk
zoda
zmr
akademia
facebook-logo
baner1
HotLog
Задати питання

 

Соціально-економічне становище Запорізької області
за січень–вересень 2019 року
 
Повідомлення Головного управління статистики
 
Населення
 
Чисельність наявного населення Запорізької області, за оцінкою, на 1 вересня 2019р. становила 1693870 осіб.
Упродовж січня–серпня 2019р. чисельність населення зменшилася на 11966 осіб. Порівняно з січнем–серпнем 2018р. обсяг природного скорочення збільшився на 988 осіб та становив 10971 особу.
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 42 народжених.
 
Ринок праці
 
Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій Запорізької області з кількістю працюючих 10 осіб і більше в серпні 2019р. становила 352,7 тис. осіб. У порівнянні з липнем 2019р. їх кількість у цілому по області зменшилась на 1,3 тис. осіб, або на 0,4%.
Суттєве зменшення показника відбувалось в інформації та телекомунікаціях (на 3,7%), виробництвах харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (на 3,2%), гумових і пластикових виробів, іншої мінеральної продукції (на 7,4%).
І, навпаки, збільшення показника спостерігалось у сфері тимчасового розміщування й організації харчування (на 6,3%), виробництві меблів, іншої продукції, ремонті та монтажу машин і устатковання (на 1,8%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 1,6%).
За результатами обстеження робочої сили кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше в          І півріччі 2019р. становила 743,2 тис. осіб, а у віці 15–70 років – 738,8 тис. осіб. Кількість безробітних віком          15 років і старше та 15–70 років складала 77,7 тис. осіб.
У І півріччі 2019р. рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 51,1%, а серед населення віком 15–70 років – 57,8%. Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше та осіб віком 15–70 років склав 9,5%.
За даними Запорізького обласного центру зайнятості кількість зареєстрованих безробітних, які отримали статус безробітного впродовж січня–вересня 2019р., становила 46,9 тис. осіб. При цьому кількість зареєстрованих безробітних за місяць зменшилась на 1,9% та на кінець вересня 2019р. становила 13,2 тис. осіб.
Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у вересні 2019р. порівняно з серпнем 2019р. зменшилась на 18,4% та на кінець вересня 2019р. становила 3,0 тис.од.
Порівняно з серпнем 2019р. значне зменшення попиту спостерігалось по професіоналах (у 1,8 раза) та працівниках сфери торгівлі і послуг (на 28,8%). Збільшення попиту відбувалось лише по законодавцях, вищих державних службовцях, керівниках, менеджерах (управителях) (на 9,2%) та кваліфікованих робітниках з інструментом (на 5,1%).
За професійними групами найбільший попит на робочу силу спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (23,0% загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення і рибальства (1,4%).
 
Доходи населення
 
Розмір середньомісячної номінальної заробітної плати одного штатного працівника в серпні 2019р. у 2,5 раза перевищив законодавчо встановлений рівень мінімальної заробітної плати (4173 грн) та становив               10462 грн, що на 4,2% менше, ніж у липні 2019р. та на 19,1% більше, ніж у аналогічному місяці 2018р.
Найвищий розмір заробітної плати відмічався у працівників добувної промисловості та розроблення кар'єрів (18430 грн), постачання електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря (17125 грн), металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин та устатковання (16767 грн), виробництва коксу і продуктів нафтоперероблення (16171 грн), а також виробництва меблів, іншої продукції, ремонту та монтажу машин і устатковання (15015 грн).
Необхідно зазначити, що до групи з найнижчою заробітною платою, розмір якої складає 41–62% середньообласного рівня, відносилися працівники текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, операцій з нерухомим майном.
Реальна заробітна плата (з урахуванням змін споживчих цін) у серпні 2019р. в порівнянні з липнем 2019р. зменшилась на 3,8%, а відносно серпня 2018р. збільшилась на 9,4%. За січень–серпень 2019р. по відношенню до аналогічного періоду 2018р. вона збільшилась на 11,9%.
Сума невиплаченої заробітної плати за серпень 2019р. збільшилась на 0,4 млн.грн, або на 0,4% та на    1 вересня 2019р. становила 102,0 млн.грн.
У цілому по економіці області обсяг невиплаченої заробітної плати на початок вересня 2019р. становив 2,7% фонду оплати праці, нарахованого за серпень.
Із загальної суми заборгованості на 1 вересня 2019р. 43,2% складає борг працівникам економічно активних підприємств. За серпень 2019р. сума заборгованості з виплати заробітної плати по цих підприємствах збільшилась на 0,3% та становила 44,0 млн.грн.
На початок вересня п.р. значна частина суми заборгованості цієї категорії підприємств припадала на виробництво хімічних речовин і хімічної продукції (34,3% загальної суми боргу по області), освіту (22,1%), водопостачання, каналізацію, поводження з відходами (16,8%).
Основну частину боргу утворено на підприємствах м.Запоріжжя (73,6%).
На 1 вересня 2019р. вчасно не отримали заробітну плату 3,4 тис. працівників економічно активних підприємств (1,0% штатних працівників, зайнятих на підприємствах з кількістю працюючих 10 осіб та більше) в середньому по 13129 грн кожен. Значно вищим цей показник був у працівників будівництва (32591 грн), освіти (24627 грн), а також транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності (22936 грн).
На 1 вересня 2019р. заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів відсутня.
 
Соціальний захист
 
У січні–вересні 2019р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 177,5 тис. домогосподарств, що склало 286,7% домогосподарств, які звернулися за субсидіями (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2018р., але призначено їм було тільки у 2019р., та тих, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995р. № 848), при цьому в міських поселеннях – 141,1 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 36,4 тис. домогосподарств.
Загальна сума призначених субсидій у січні–вересні 2019р. становила 49,9 млн.грн (у міських поселеннях – 42,9 млн.грн, у сільській місцевості – 7,0 млн.грн).
Середня сума призначеної субсидії на одне домогосподарство у вересні 2019р. склала 96,9 грн, у відповідному періоді 2018р. – 111,9 грн.
У вересні 2019р. 132,8 тис. домогосподарств отримали субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.
Крім того, в січні–вересні 2019р. 16,4 тис. домогосподарств (74,8% тих, які звернулись) було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, при цьому в міських поселеннях – 5,7 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 10,7 тис. домогосподарств. Загальна сума призначених субсидій у січні–вересні 2019р. становила 50,6 млн.грн (у міських поселеннях – 18,6 млн.грн, у сільській місцевості – 32,0 млн.грн).
Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одне домогосподарство у вересні 2019р. становив    3141,8 грн, у відповідному періоді 2018р. – 2945,1 грн.
У січні–вересні 2019р. 16,5 тис. домогосподарств отримали субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
У січні–серпні 2019р. сплачено населенням за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 4334,9 млн.грн, або 103,6% нарахованих сум.
Крім того, за електроенергію населенням області сплачено в січні–серпні 2019р. 1201,7 млн.грн.
Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги на кінець серпня 2019р. (з урахуванням заборгованості, яка виникла в попередні періоди) становила: постачання природного газу – 1016,0 млн.грн, централізоване опалення та постачання гарячої води – 932,0 млн.грн, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 365,6 млн.грн, постачання електричної енергії – 293,9 млн.грн, централізоване постачання холодної води та водовідведення – 246,7 млн.грн, вивезення побутових відходів – 44,6 млн.грн.
Ціни
 
Ціни на споживчому ринку області в січні–вересні 2019р. підвищились на 3,6%. Подорожчання у сфері освіти становило 11,9%, у сфері зв’язку – 11,4%. Вартість алкогольних напоїв, тютюнових виробів зросла на 9,3%, продуктів харчування та безалкогольних напоїв, а також різних товарів та послуг – на 5,1% у кожному. Послуги ресторанів та готелів подорожчали на 4,0%. Ціни у сфері охорони здоров’я зросли на 2,1%. Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла подорожчали на 1,6%, одяг і взуття – на 0,1%. Водночас товари та послуги у сфері транспорту подешевшали на 4,4%. Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зменшилась на 1,1%. У сфері відпочинку і культури подешевлення склало 0,5%.
 
Промисловість
 
У січні–вересні 2019р. порівняно з січнем–вереснем 2018р. індекс промислової продукції становив 95,8%.
У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяг виробництва зріс на 1,0%.
Збільшився видобуток руд залізних неагломерованих, каменю дробленого (щебеню), який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей.
Разом з цим зменшилось виробництво концентратів залізорудних агломерованих, пісків кременистих та кварцових.
У переробній промисловості індекс промислової продукції склав 94,9%.
На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг виробництва зменшився на 4,2%.
Менше було вироблено свинини свіжої чи охолодженої (на 1232 т), ковбасних виробів варених, сосисок, сардельок (на 2054 т), ковбас напівкопчених (на 1253 т), масла вершкового (на 573 т), молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів (на 1041 т), борошна пшеничного чи пшенично-житнього (на 411 т), хліба та хлібобулочних виробів (на 3162 т), а також мяса кур, курчат свіжих чи охолоджених та заморожених, маргарину і продуктів пастоподібних зі зниженим чи низьким вмістом жирів, сиру свіжого неферментованого, пшона, тортів, тістечок, оцту та його замінників, майонезу, соусів емульгованих інших, продуктів молоковмісних, горілки, лікерів, пива, води натуральної мінеральної негазованої та газованої.
Водночас збільшилось виробництво яловичини і телятини свіжої чи охолодженої (на 55 т), олії соняшникової нерафінованої та рафінованої (на 35913 т та на 11773 т відповідно), олії соєвої нерафінованої (на 2312 т), а також пряників та виробів подібних, печива солодкого.
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів. У цій сфері індекс промислової продукції становив 96,8%.
У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності відбулося зниження виробництва на 6,3%.
На підприємствах із виробництва коксу, продуктів нафтоперероблення індекс промислової продукції склав 98,1%.
Зменшилось виробництво смол кам’яновугільних, олив і мастил нафтових.
Разом з цим збільшилось виробництво коксу та напівкоксу з вугілля кам’яного.
У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 95,1%.
У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції відбулося зниження виробництва на 0,9%.
У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання індекс промислової продукції склав 96,6%.
Менше було вироблено феромарганцю, феросиліцію, сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, прокату плоского зі сталі нелегованої, в рулонах, прутків та стержнів інших (не у бухтах) зі сталі неіржавної, прутків та стержнів, без подальшого оброблення, зі сталі легованої іншої, прутків та профілів суцільних, холоднотягнутих зі сталі неіржавної, дроту із заліза або сталі нелегованої, дроту зі сталі легованої, крім неіржавної, дроту з алюмінію нелегованого, міді нерафінованої та рафінованої нелегованої необробленої, титану і виробів з нього.
Поряд з цим збільшився випуск феросилікомарганцю, прутків та стержнів інших (не у бухтах) з іншої нелегованої сталі, листів профільованих (ребристих) холоднодеформованих зі сталі нелегованої, дроту з міді рафінованої та зі сплавів мідних.
Також збільшилось виробництво конструкцій, виготовлених виключно або переважно з листового матеріалу, з металів чорних, інших (на 2548 т), проводу крученого, тросів, шнурів плетених та виробів подібних з алюмінію (на 114 т), раковин та умивальників зі сталі неіржавної (на 5464 шт) та деяких інших позицій металовиробів.
На підприємствах машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, обсяги виробництва знизились на 6,6%.
Менше було випущено приладів та інструментів для навігації, трансформаторів з рідким діелектриком потужністю не більше 650 кВ·А, трансформаторів інших, потужністю не більше 1 кВ·А, проводу ізольованого обмотувального, люстр та інших світильників електричних стельових та настінних, прожекторів та світильників вузьконаправленого світла подібних, печей електричних побутових кухонних інших, електродів вугільних для електропечей, турбокомпресорів одноступінчастих, муфт та пристроїв для з’єднання валів, пилок ланцюгових з вмонтованим двигуном неелектричним, вогнегасників, косарок тракторних, уключаючи механізми навісні різальні, розроблені для управління або буксирування трактором, сепараторів для молока.
Поряд з цим збільшився випуск основ апаратури електричної для контролю та розподілення електроенергії інших, на напругу не більше 1 кВ, провідників електричних інших на напругу не більше 1 кВ, не оснащених з’єднувальними елементами, циліндрів гідравлічних, насосів відцентрових занурених, багатоступінчастих, клапанів редукційних для регулювання тиску з ливарного чавуну чи сталі для трубопроводів, котлів, резервуарів, цистерн, баків або аналогічних ємностей, корпусів підшипників без вмонтованих кулькових або роликових підшипників, підшипників ковзання для валів, обладнання та апаратів для фільтрування й очищення повітря і газів, борон (крім дискових).
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. Галузь зменшила показники виробництва на 3,5%.
Електроенергії було вироблено 34509,0 млн.кВт·год (на 4,0% менше), пари та гарячої води – 3105,1 тис.Гкал (на 19,2%).
 
Сільське господарство
 
У січні–вересні 2019р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–вереснем 2018р. становив 127,2%, у т.ч. на підприємствах – 143,3%, у господарствах населення – 109,5%.
Станом на 1 жовтня 2019р. культури зернові та зернобобові були скошені та обмолочені на площі          956,4 тис.га, що на 2,0% більше, ніж на початок жовтня 2018р. Зібрана площа культур зернових та зернобобових склала 98,4% площі посівів (торік – 97,9%). Виробництво зерна становило 3270,7 тис.т (у початково оприбуткованій масі), що на 49,9% більше, ніж було одержано на початок жовтня 2018р. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 34,2 ц зерна (на 10,9 ц більше, ніж торік).
Всіма категоріями господарств на 1 жовтня п.р. одержано овочів відкритого ґрунту 182,1 тис.т (на 12,2% більше ніж на відповідну дату 2018р.), плодоягідної продукції – 41,6 тис.т (майже у 2 рази менше).
У січні–вересні 2019р. реалізовано на забій сільськогосподарських тварин (у живій масі) 42,4 тис.т. Вироблено основних видів тваринницької продукції: молока – 174,6 тис.т, яєць – 522,2 млн.шт. Порівняно з січнем–вереснем 2018р. загальні обсяги виробництва молока та м’яса зменшились на 10,4% та на 3,9% відповідно, яєць – збільшились на 2,7%.
У структурі реалізації сільськогосподарських тварин на забій підприємствами (крім малих) частка свиней становила 58,7%, птиці – 26,5%, великої рогатої худоби – 10,5%.
У січні–вересні 2019р. у підприємствах обсяг вирощування сільськогосподарських тварин у порівнянні з січнем–вереснем 2018р. зменшився на 15,0%. Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до реалізації на забій становило 103,1% (торік – 115,0%).
Станом на 1 жовтня 2019р. у всіх категоріях господарств нараховувалося 88,7 тис. голів великої рогатої худоби (на 13,5% менше ніж на 1 жовтня 2018р.), у т.ч. корів – 46,9 тис. голів (на 11,5% менше), свиней –      211,8 тис. голів (на 13,7% менше), овець та кіз – 80,6 тис. голів (на 8,9% більше), птиці – 5293,5 тис. голів                   (на 1,5% менше).
За розрахунками, господарствами населення утримувалося 80,3% (торік – 80,8%) загальної кількості великої рогатої худоби (у т.ч. корів – 86,8% (86,4%)), свиней – 33,2% (36,1%), овець та кіз – 64,3% (75,7%) і птиці – 46,4% (50,5%).
Загальний обсяг основних видів власно виробленої продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами, в січні–вересні 2019р. склав 10548,0 млн.грн, у т.ч. продукції рослинництва – 9502,0 млн.грн, тваринництва – 1046,0 млн.грн.
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами, за січень–вересень 2019р. у порівнянні з січнем–вереснем 2018р. зросли на культури овочеві на 22,4%, молоко – на 4,8%. Водночас відбулось зменшення цін на яйця на 29,2%, культури плодові та ягідні – на 15,4%, насіння культур олійних – на 9,6%, культури зернові та зернобобові – на 8,9%.
На 1 жовтня 2019р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 1366,6 тис.т зерна (на 24,5% більше проти 1 жовтня 2018р.), у т.ч. 1023,8 тис.т пшениці, 81,3 тис.т кукурудзи, 177,6 тис.т ячменю.                            У підприємствах, які безпосередньо вирощують культури зернові та зернобобові, зберігалося 1124,9 тис.т зерна (на 40,3% більше), у т.ч. 835,1 тис.т пшениці, 56,2 тис.т кукурудзи, 152,9 тис.т ячменю. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 241,7 тис.т зерна (на 18,3% менше).
 
Будівництво
 
У січні–вересні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 2495,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–вереснем 2018р. становив 101,8%.
Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 65,4% загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 25,5% та 9,1% відповідно.
 
Зовнішня торгівля товарами
 
У січні–серпні 2019р. експорт товарів становив 2083,3 млн.дол. США, імпорт – 1118,3 млн.дол. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 965,0 млн.дол. Порівняно з січнем–серпнем 2018р. експорт зменшився на 11,9%, імпорт – на 4,7%.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,86 (у січні–серпні 2018р. – 2,02).
Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами з 153 країн світу.
Основу товарної структури експорту складали недорогоцінні метали та вироби з них, механічні та електричні машини, продукти рослинного походження, мінеральні продукти, жири та олії тваринного або рослинного походження.
У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–серпнем 2018р. збільшилась частка зернових культур з 5,4% до 7,0%, жирів та олій тваринного або рослинного походження – з 3,7% до 4,9%, руд, шлаку і золи – з 1,8% до 4,0%. Натомість зменшилась частка чорних металів з 59,2% до 54,6%, механічних машин –                з 9,4% до 8,2%.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 581,1 млн.дол., або 27,9% загального обсягу експорту та зменшився порівняно з січнем–серпнем 2018р. на 3,5%.
Найбільші обсяги експорту до країн ЄС складали чорні метали – 49,8%, руди, шлак і зола – 13,6%, механічні машини – 6,1%, зернові культури – 4,8%, жири та олії тваринного або рослинного походження – 4,6% загального обсягу експорту до цих країн.
Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Італії, Польщі, Чехії, Німеччини, Іспанії. Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Туреччини, Китаю, Індії, США, Об’єднаних Арабських Еміратів.
Серед найбільших країн-експортерів порівняно з січнем–серпнем 2018р. збільшився експорт товарів до Чехії на 25,1%, Іспанії – на 19,8%, зменшився до Німеччини на 29,6%, Об’єднаних Арабських Еміратів – на 27,2%,            США – на 26,8%, Індії – на 25,7%, Китаю – на 20,5%, Туреччини – на 25,0%, Італії – на 7,8%, Російської Федерації – на 5,8%, Польщі – на 3,4%.
Основу товарної структури імпорту складали мінеральні продукти, механічні та електричні машини, недорогоцінні метали та вироби з них, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, живі тварини, продукти тваринного походження.
У загальному обсязі імпорту товарів проти січня–серпнем 2018р. збільшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки з 32,5% до 34,5%, риби і ракоподібних – з 3,5% до 3,8%, різноманітної хімічної продукції – з 2,3% до 2,4%, зменшилась частка механічних машин з 13,6% до 12,8%, чорних металів – з 5,8% до 4,8%.
Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 326,6 млн.дол., або 29,2% загального обсягу та зменшився проти січня–серпня 2018р. на 2,8%.
Найвагоміші обсяги імпорту товарів із країн ЄС складали: механічні машини – 24,0%, палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки – 15,6%, сіль, сірка, землі та каміння – 7,4%, електричні машини – 5,3%, засоби наземного транспорту, крім залізничного – 5,1% загального обсягу імпорту із цих країн.
Серед країн Євросоюзу найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Словаччини, Великої Британії. Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Туреччини, США.
Порівняно з січнем–серпнем 2018р. імпорт товарів збільшився з Великої Британії на 27,2%, Словаччини –              на 23,5%, Китаю – на 0,8%. Однак менше ввезено товарів з США на 36,3%, Туреччини – на 22,9%, Німеччини – на 8,9%, Польщі – на 2,3%, Російської Федерації – на 1,1%.
 
Внутрішня торгівля
 
Оборот роздрібної торгівлі, до якого включено дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–вересні 2019р. становив 32628,9 млн.грн, що на 9,8% більше обсягів січня–вересня 2018р.
Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–вересні 2019р. становив 23768,1 млн.грн і в порівнянних цінах проти січня–вересня 2018р. збільшився на 11,2%. Роздрібний товарооборот за вересень 2019р. становив 2760,9 млн.грн і в порівнянних цінах проти вересня попереднього року збільшився на 11,3%, а проти попереднього місяця зменшився на 7,4%.
 
Транспорт
 
У січні–вересні 2019р. підприємствами транспорту перевезено 13,5 млн.т вантажів, що на 1,8% менше обсягу січня–вересня 2018р. Вантажооборот становив 7538,6 млн.ткм і збільшився на 1,0%.
Залізничним транспортом відправлено вантажів на 3,2% менше обсягу січня–вересня 2018р. Зменшилося відправлення нафти і нафтопродуктів на 59,2%, брухту чорних металів – на 29,2%, будівельних матеріалів – на 22,3%, добрив – на 20,4%, зерна і продуктів перемолу – на 18,4%, чорних металів – на 15,3%. У той же час збільшилося відправлення коксу у 2,6 рази, кам’яного вугілля – у 2,4 рази, руди залізної і марганцевої – на 10,5%. Вантажооборот збільшився на 0,2%.
Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–вересні 2019р. перевезено 3476,9 тис.т вантажів, що в порівнянні з січнем–вереснем 2018р. на 4,5% більше, та виконано вантажооборот в обсязі 710,0 млн.ткм, на 9,5% більше.
Кількість перевезених вантажів авіаційним транспортом та вантажооборот зменшились на 29,0% та 13,1% відповідно.
Послугами пасажирського транспорту скористалися 94,8 млн. пасажирів, або 107,5% обсягу січня–вересня 2018р. та виконано пасажирооборот в обсязі 2139,3 млн.пас.км, або 109,8%.
Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 60,4 млн. пасажирів, що склало 117,9% обсягу січня–вересня 2018р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилось на 3,6% і склало 14,8 млн. пасажирів.
Залізничним транспортом перевезено пасажирів на 1,6% менше обсягу січня–вересня 2018р., пасажирооборот збільшився на 3,2%.
Авіаційним транспортом перевезено пасажирів на 15,0% менше відповідного періоду попереднього року, пасажирооборот зменшився на 7,8%.
Обсяг пасажирських перевезень міським електротранспортом у січні–вересні 2019р. проти січня–вересня 2018р. зменшився на 7,9% і становив 28,7 млн. пасажирів.
 
Головне управління статистики у Запорізькій області

Календар оприлюднення інформації

Січень
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Макроекономічні показники


makroekon

Інфографіка


infograph

Калькулятор інфляції


Calc infl1

Статистика регіонів


rp nr sg
prom bud price

Цілі сталого розвитку


csr

Демографічний паспорт території


demogr pasport

Статистичний атлас 2017


atlas 2017