president
banner_vru_ua
banner_kmu_ua
uryad_gor_lin
nads
nazk
zoda
zmr
akademia
facebook-logo
baner1
HotLog
Задати питання
 
Соціально-економічне становище Запорізької області
за січень–березень 2019 року
 
Повідомлення Головного управління статистики
 
Населення
Чисельність наявного населення Запорізької області, за оцінкою, на 1 березня 2019р. становила 1702766 осіб.
Упродовж січня–лютого 2019р. чисельність населення зменшилася на 3070 осіб. Порівняно з січнем–лютим 2018р. обсяг природного скорочення збільшився на 579 осіб та становив 3163 особи.
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 39 народжених.
 
Ринок праці
Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій Запорізької області з кількістю працюючих 10 осіб і більше в лютому 2019р. становила 351,4 тис. осіб. У порівнянні з січнем 2019р. їх кількість у цілому по області зменшилась на 1,3 тис. осіб, або на 0,4%.
Суттєве зменшення показника відбувалось у діяльності в сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (на 4,6%), оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів (на 3,1%), виробництвах: комп’ютерів, електронної та оптичної продукції (на 2,5%), коксу та продуктів нафтоперероблення (на 2,3%), текстильному, одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 2,0%).
І, навпаки, вагоме збільшення показника спостерігалось на підприємствах надання інших видів послуг (на 3,2%), виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (на 2,6%).
Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15–70 років у 2018р. становила 812,6 тис. осіб, при цьому 732,2 тис. осіб, або 90,1% були зайняті економічною діяльністю, решта – 80,4 тис. осіб, або 9,9% не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості, тобто відповідно до методології Міжнародної організації праці класифікувалися як безробітні.
Рівень зайнятості населення віком 15–70 років порівняно з попереднім роком збільшився на 1,5 в.п. та склав 56,7%, а серед населення працездатного віку – на 2,0 в.п. та 66,9% відповідно.
Рівень безробіття серед економічно активного населення віком 15–70 років зменшився з 10,7% у 2017р. до 9,9% у 2018р.
За даними Запорізького обласного центру зайнятості кількість зареєстрованих безробітних у порівнянні з лютим 2019р. зменшилась на 10,2% та на кінець березня 2019р. становила 20,0 тис. осіб.
Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, в березні 2019р. порівняно з лютим 2019р. збільшилась у 1,6 раза та на кінець березня 2019р. становила 3,3 тис.од.
За професійними групами найбільший попит на робочу силу спостерігався на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устатковання, складання устатковання та машин (24,6% загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на технічних службовців і кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (2,7% по кожній професійній групі).
Порівняно з лютим 2019р. збільшення попиту спостерігалось по всіх професійних групах, а найбільше по кваліфікованих робітниках сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (в 3,3 раза), працівниках сфери торгівлі та послуг (у 2,4 раза), а також найпростіших професіях та особах без професії (в 1,9 раза).
 
Доходи населення
Розмір середньомісячної номінальної заробітної плати одного штатного працівника в лютому 2019р. в 2,2 раза перевищив законодавчо встановлений рівень мінімальної заробітної плати (4173 грн) та становив 9273 грн, що на 0,9% менше, ніж у січні 2019р. та на 22,0% більше, ніж у аналогічному місяці 2018р.
Найвищий розмір заробітної плати відмічався у працівників постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (15759 грн), добувної промисловості і розроблення кар'єрів (14542 грн), металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання (13760 грн).
Необхідно зазначити, що до групи з найнижчою заробітною платою, розмір якої складає 45–64% середньообласного рівня, відносилися працівники текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, господарств: сільського, лісового та рибного, а також тимчасового розміщування й організації харчування.
Реальна заробітна плата (з урахуванням змін споживчих цін) у лютому 2019р. в порівнянні з січнем 2019р. зменшилась на 1,0%, а відносно лютого 2018р. вона збільшилась на 12,7%.
Сума невиплаченої заробітної плати за лютий 2019р. зменшилась на 65,2 млн.грн, або в 1,6 раза та на 1 березня 2019р. становила 111,9 млн.грн.
У цілому по економіці області обсяг невиплаченої заробітної плати на початок березня 2019р. становив 3,4% фонду оплати праці, нарахованого за лютий.
Із загальної суми заборгованості на 1 березня 2019р. 39,9% складає борг працівникам економічно активних підприємств. За лютий 2019р. сума заборгованості з виплати заробітної плати по цих підприємствах зменшилась в 2,4 раза та становила 44,7 млн.грн.
На початок березня п.р. значна частина суми заборгованості цієї категорії підприємств припадала на постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (46,3% загальної суми боргу по області), а також транспорт, складське господарство, поштову та кур'єрську діяльність (20,0%).
Основну частину боргу утворено на підприємствах міст: Запоріжжя (50,2%) та Мелітополь (12,9%).
На 1 березня 2019р. вчасно не отримали заробітну плату 3,2 тис. працівників економічно активних підприємств (0,9% штатних працівників, зайнятих на підприємствах з кількістю працюючих 10 осіб та більше) в середньому по 13921 грн кожен. Вищим цей показник був у працівників будівництва (36614 грн), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (29793 грн), оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (17538 грн), транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності (14454 грн), а також виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів (14181 грн).
На 1 березня 2019р. заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів відсутня.
 
Соціальний захист
У січні–березні 2019р. 37,9 тис. домогосподарств призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, при цьому в міських поселеннях – 29,0 тис. домогосподарств, в сільській місцевості – 8,9 тис. домогосподарств.
Загальна сума призначених субсидій у січні–березні 2019р. становила 29,9 млн.грн (у міських поселеннях – 24,3 млн.грн, у сільській місцевості – 5,6 млн.грн).
Середня сума призначеної субсидії на одне домогосподарство в березні 2019р. склала 660,4 грн.
Крім того, у січні–березні 2019р. призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 5,2 тис. домогосподарств на суму 16,8 млн.грн (у міських поселеннях – 2,2 тис. домогосподарств на 7,5 млн.грн, у сільській місцевості – 3,0 тис. домогосподарств на 9,3 млн.грн).
Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одне домогосподарство в березні 2019р. становив 3251,9 грн.
Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги на кінець лютого 2019р. (з урахуванням заборгованості, яка виникла в попередні періоди) становила: постачання природного газу – 1458,7 млн.грн, централізоване опалення та постачання гарячої води – 1365,5 млн.грн, постачання електричної енергії – 346,9 млн.грн, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 275,9 млн.грн, централізоване постачання холодної води та водовідведення – 203,2 млн.грн, вивезення побутових відходів – 39,1 млн.грн.
 
Ціни
Ціни на споживчому ринку області в січні–березні 2019р. підвищились на 2,5%. Подорожчання у сфері зв’язку становило 6,8%. Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилась на 4,6%. Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 3,5%, алкогольні напої, тютюнові вироби – на 3,0%. Вартість одягу і взуття, а також різних товарів та послуг зросла на 2,5% у кожному. Подорожчання у сферах освіти, охорони здоров’я та відпочинку і культури становило 2,1%, 2,0% та 1,5% відповідно. Ціни на послуги ресторанів та готелів зросли на 1,3%, а на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла – на 1,0%. Водночас вартість товарів та послуг у сфері транспорту знизилась на 3,1%.
 
Промисловість
У січні–березні 2019р. порівняно з січнем–березнем 2018р. індекс промислової продукції становив 95,9%.
Зниження обсягів промислового виробництва у звітному періоді проти січня–березня 2018р. сталося в результаті зменшення виробництва на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів на 0,1%, переробної промисловості – на 3,3% та з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 7,8%.
У добувній промисловості і розробленні кар’єрів відбулося зниження виробництва на 0,1%.
Зменшився видобуток концентратів залізорудних агломерованих, каменю дробленого (щебеню), який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей.
Разом з цим збільшилось виробництво руд залізних неагломерованих, пісків кременистих та кварцових.
У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 96,7%.
На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг виробництва зменшився на 1,5%.
Менше, ніж у січні–березні 2019р., було вироблено свинини свіжої чи охолодженої (на 487 т), ковбасних виробів варених, сосисок, сардельок (на 1078 т), ковбас напівкопчених (на 540 т), масла вершкового (на 103 т), молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів (на 461 т), борошна пшеничного чи пшенично-житнього (на 1773 т), хліба та хлібобулочних виробів (на 1187 т), а також мяса кур, курчат свіжих чи охолоджених, риби замороженої нерозібраної морської, сушеної і в’яленої, оселедців солоних, риби копченої, маргарину і продуктів пастоподібних зі зниженим чи низьким вмістом жирів, сиру свіжого неферментованого, пшона, тістечок, пряників та виробів подібних, оцту та його замінників, майонезу, соусів емульгованих інших, продуктів молоковмісних, горілки, лікерів, пива, води натуральної мінеральної негазованої.
Водночас збільшилось виробництво яловичини і телятини свіжої чи охолодженої (на 22 т), олії соняшникової нерафінованої та рафінованої (на 16833 т та на 7935 т відповідно), олії соєвої нерафінованої (на 1679 т), а також мяса кур, курчат заморожених, тортів, печива солодкого, води натуральної мінеральної газованої.
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів. У цій сфері індекс промислової продукції становив 122,9%.
У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності відбулося зниження виробництва на 4,7%.
На підприємствах із виробництва коксу, продуктів нафтоперероблення індекс промислової продукції склав 94,1%.
Зменшилось виробництво коксу та напівкоксу з вугілля кам’яного, смол кам’яновугільних, олив і мастил нафтових.
У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 91,3%.
У підсекції з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції зниження обсягів виробництва становило 5,3%.
У галузі металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання, відбулося зниження виробництва на 4,2%.
Менше, ніж у січні–березні 2018р., було вироблено феромарганцю, сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, прокату плоского зі сталі нелегованої, в рулонах, прутків та стержнів інших (не у бухтах) з іншої нелегованої сталі, прутків та стержнів, без подальшого оброблення, зі сталі легованої іншої, дроту із заліза або сталі нелегованої, дроту зі сталі легованої, крім неіржавної, міді нерафінованої та рафінованої нелегованої необробленої, титану і виробів з нього.
Поряд з цим збільшився випуск феросиліцію, феросилікомарганцю, прутків та стержнів інших (не у бухтах) зі сталі неіржавної, прутків та профілів суцільних, холоднотягнутих зі сталі неіржавної, листів профільованих (ребристих) холоднодеформованих зі сталі нелегованої, дроту з алюмінію нелегованого, дроту з міді рафінованої та зі сплавів мідних.
Також збільшилось виробництво конструкцій, виготовлених виключно або переважно з листового матеріалу, з металів чорних, інших (на 689 т), проводу крученого, тросів, шнурів плетених та виробів подібних з алюмінію (на 176 т), раковин та умивальників зі сталі неіржавної (на 2732 шт) та деяких інших позицій металовиробів.
На підприємствах машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, обсяги виробництва зросли на 0,8%.
Більше, ніж у січні–березні 2018р., було випущено приладів та інструментів для навігації, трансформаторів інших, потужністю не більше 1 кВ·А, основ апаратури електричної для контролю та розподілення електроенергії інших, на напругу не більше 1 кВ, проводу ізольованого обмотувального, провідників електричних інших на напругу не більше 1 кВ, не оснащених з’єднувальними елементами, циліндрів гідравлічних, насосів відцентрових занурених, багатоступінчастих, корпусів підшипників без вмонтованих кулькових або роликових підшипників, підшипників ковзання для валів, вогнегасників, плугів відвальних, борон (крім дискових).
Поряд з цим зменшився випуск трансформаторів з рідким діелектриком потужністю не більше 650 кВ·А, люстр та інших світильників електричних стельових та настінних, прожекторів та світильників вузьконаправленого світла подібних, печей електричних побутових кухонних інших, електродів вугільних для електропечей, турбокомпресорів одноступінчастих, клапанів редукційних для регулювання тиску з ливарного чавуну чи сталі для трубопроводів, котлів, резервуарів, цистерн, баків або аналогічних ємностей, муфт та пристроїв для з’єднання валів, пилок ланцюгових з вмонтованим двигуном неелектричним, обладнання та апаратів для фільтрування й очищення повітря і газів, косарок тракторних, уключаючи механізми навісні різальні, розроблені для управління або буксирування трактором, сепараторів для молока.
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. Галузь зменшила показники виробництва на 7,8%.
Електроенергії було вироблено 12260,4 млн.кВт·год (на 8,7% менше), пари та гарячої води – 2189,2 тис.Гкал (на 17,7%).
 
Сільське господарство
У січні–березні 2019р. індекс продукції тваринництва порівняно з січнем–березнем 2018р. становив 94,5%, у т.ч. у підприємствах – 95,7%, у господарствах населення – 93,6%.
У січні–березні 2019р. реалізовано на забій сільськогосподарських тварин (у живій масі) 16,8 тис.т. Вироблено основних видів тваринницької продукції: молока – 42,9 тис.т, яєць – 174,0 млн.шт. Порівняно з січнем–березнем 2018р. загальні обсяги виробництва м’яса, молока та яєць зменшились, відповідно, на 8,7%, 7,5% та на 0,9%.
У структурі реалізації сільськогосподарських тварин на забій підприємствами (крім малих) частка свиней становила 64,6%, птиці – 17,5%, великої рогатої худоби – 14,0%.
У січні–березні 2019р. у підприємствах обсяг вирощування сільськогосподарських тварин у порівнянні з січнем–березнем 2018р. зменшився на 11,5%. Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до реалізації на забій становило 112,0% (торік – 112,0%).
Станом на 1 квітня 2019р. у всіх категоріях господарств нараховувалося 94,2 тис. голів великої рогатої худоби (у т.ч. корів – 48,7 тис. голів), свиней – 225,7 тис. голів, овець та кіз – 75,2 тис. голів, птиці – 4916,8 тис. голів. Проти цієї дати 2018р. темп росту кількості великої рогатої худоби становив 89,5% (у т.ч. корів – 89,7%), свиней – 99,2%, овець та кіз – 102,5%, птиці – 99,3%.
За розрахунками, господарствами населення утримувалося 80,1% загальної кількості великої рогатої худоби (торік – 80,2%) (у т.ч. корів – 86,4% (86,7%)), свиней – 35,3% (39,1%), овець та кіз – 67,4% (75,7%) і птиці – 40,0% (42,9%).
Загальний обсяг основних видів власно виробленої продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами, в січні–березні 2019р. склав 2222,3 млн.грн, у т.ч. продукції рослинництва – 1832,4 млн.грн, тваринництва – 389,9 млн.грн.
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами, за січень–березень 2019р. у порівнянні з січнем–березнем 2018р. зросли на картоплю – у 2,9 раза, культури овочеві – в 1,7 раза, культури зернові та зернобобові – на 17,4%, тварини сільськогосподарські живі – на 7,9%, молоко – на 1,9%. Водночас відбулось зменшення цін на культури плодові та ягідні у 3,5 раза, яйця – на 15,3%, насіння культур олійних – на 7,2%,.
На 1 квітня 2019р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 513,2 тис.т зерна (на 0,7% більше проти 1 квітня 2018р.), у т.ч. 370,7 тис.т пшениці, 39,3 тис.т кукурудзи, 75,9 тис.т ячменю, 0,1 тис.т жита. У підприємствах, які безпосередньо вирощують культури зернові та зернобобові, зберігалося 269,8 тис.т зерна (на 26,6% менше), у т.ч. 169,3 тис.т пшениці, 29,5 тис.т кукурудзи, 45,7 тис.т ячменю. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 243,4 тис.т зерна (в 1,7 раза більше).
 
Будівництво
У січні–березні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 539,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–березнем 2018р. становив 99,0%.
Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 70,4% загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 20,3% та 9,3% відповідно.
 
Зовнішня торгівля товарами
У січні–лютому 2019р. експорт товарів становив 429,7 млн.дол. США, імпорт – 292,2 млн.дол. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 137,5 млн.дол. Порівняно з січнем–лютим 2018р. експорт зменшився на 22,2%, імпорт – на 1,2%.
Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами з 120 країн світу.
Основу товарної структури експорту складали недорогоцінні метали та вироби з них, механічні та електричні машини, продукти рослинного походження, жири та олії тваринного або рослинного походження, мінеральні продукти.
У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–лютим 2018р. збільшилась частка зернових культур з 5,3% до 9,4%, жирів та олій тваринного або рослинного походження – з 4,3% до 7,3%, руд, шлаку і золи – з 2,4% до 3,6%. Натомість зменшилась частка чорних металів з 57,9% до 51,3%, механічних машин – з 11,3% до 5,4%.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 129,9 млн.дол., або 30,2% загального обсягу експорту та зменшився порівняно з січнем–лютим 2018р. на 13,3%.
Найбільші обсяги експорту до країн ЄС складали чорні метали – 54,1%, руди, шлак і зола – 11,1%, зернові культури – 6,8%, жири та олії тваринного або рослинного походження – 5,4%, інші недорогоцінні метали – 4,2% загального обсягу експорту до цих країн.
Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Італії, Польщі, Чехії, Греції, Німеччини. Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Туреччини, Російської Федерації, США, Індії, Єгипту, Лівану.
Серед найбільших країн-експортерів порівняно з січнем–лютим 2018р. збільшився експорт товарів до Лівану в 2,4 раза, Індії – на 48,9%, Польщі – на 5,0%, Чехії – на 4,8%, зменшився до Німеччини в 2,2 раза, Єгипту – на 40,0%, Греції – на 37,0%, Туреччини – на 35,5%, Італії – на 22,6%, США – на 10,0%, Російської Федерації – на 8,0%.
Основу товарної структури імпорту складали мінеральні продукти, механічні та електричні машини, недорогоцінні метали та вироби з них, живі тварини, продукти тваринного походження, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості.
У загальному обсязі імпорту товарів проти січня–лютого 2018р. збільшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки з 37,0% до 39,2%, електричних машин – з 9,5% до 14,3%, нікелю і виробів з нього – з 3,6% до 4,7%, риби і ракоподібних – з 3,4% до 4,1%. Частка різноманітної хімічної продукції не змінилась – 1,5%.
Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 62,5 млн.дол., або 21,4% загального обсягу та зменшився проти січня–лютого 2018р. на 31,7%.
Найвагоміші обсяги імпорту товарів із країн ЄС складали: механічні машини – 27,6%, сіль, сірка, землі та каміння – 9,6%, палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки – 9,0%, електричні машини – 7,0%, засоби наземного транспорту, крім залізничного – 6,1%, різноманітна хімічна продукція – 4,6% загального обсягу імпорту з цих країн.
Серед країн Євросоюзу найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Словаччини. Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Туреччини, США.
Порівняно з січнем–лютим 2018р. імпорт товарів збільшився з Китаю на 42,9%, Російської Федерації – на 22,0%, Словаччини – на 1,1%. Однак менше ввезено товарів із Німеччини на 36,6%, США – на 28,0%, Туреччини – на 21,3%, Польщі – на 9,8%.
 
Внутрішня торгівля
Оборот роздрібної торгівлі, до якого включено дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–березні 2019р. становив 9689,3 млн.грн, що на 5,5% більше обсягів січня–березня 2018р.
Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–березні 2019р. становив 7058,1 млн.грн і в порівнянних цінах проти січня–березня 2018р. збільшився на 6,8%. Роздрібний товарооборот за березень 2019р. становив 2550,5 млн.грн і в порівнянних цінах проти березня попереднього року збільшився на 7,3%, а проти попереднього місяця – на 13,9%.
 
Транспорт
У січні–березні 2019р. підприємствами транспорту перевезено 4,2 млн.т вантажів, що на 5,6% більше обсягу січня–березня 2018р. Вантажооборот становив 2345,9 млн.ткм і зменшився на 1,0%.
Залізничним транспортом відправлено вантажів на 3,0% більше обсягу січня–березня 2018р. Збільшилося відправлення кам’яного вугілля у 6 разів, коксу – у 4,8 раза, брухту чорних металів – в 1,6 раза, руди залізної і марганцевої – на 10,3%, нафти і нафтопродуктів – на 9,5%. У той же час зменшилося відправлення зерна і продуктів перемолу на 36,2%, будівельних матеріалів – на 35,0%, добрив – на 10,0%, чорних металів – на 3,0%. Вантажооборот зменшився на 2,2%.
Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–березні 2019р. перевезено 1024,0 тис.т вантажів, що в порівнянні з січнем–березнем 2018р. на 14,6% більше, та виконано вантажооборот в обсязі 215,5 млн.ткм, на 12,5% більше.
Кількість перевезених вантажів авіаційним транспортом збільшилась у 2,2 раза, вантажооборот – на 2,6%.
Послугами пасажирського транспорту скористалися 28,7 млн. пасажирів, або 100,3% обсягу січня–березня 2018р. та виконано пасажирооборот в обсязі 546,0 млн.пас.км, або 105,8%.
Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 18,1 млн. пасажирів, що склало 105,0% обсягу січня–березня 2018р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилось на 8,9% і склало 4,7 млн. пасажирів.
Залізничним транспортом перевезено пасажирів на 9,1% більше обсягу січня–березня 2018р., пасажирооборот збільшився на 4,0%.
Авіаційним транспортом перевезено пасажирів на 7,3% менше відповідного періоду попереднього року; пасажирооборот зменшився на 6,4%.
Обсяг пасажирських перевезень міським електротранспортом у січні–березні 2019р. проти січня–березня 2018р. зменшився на 9,3% і становив 9,0 млн. пасажирів.
 
Головне управління статистики у Запорізькій області  

    

Календар оприлюднення інформації

Липень
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Макроекономічні показники


makroekon

Інфографіка


infograph

Калькулятор інфляції


Calc infl1

Статистика регіонів


rp nr sg
prom bud price

Демографічний паспорт території


demogr pasport

Статистичний атлас 2017

atlas 2017