president
banner_vru_ua
banner_kmu_ua
uryad_gor_lin
nads
nazk
zoda
zmr
akademia
facebook-logo
banerBPD 120x60
tax zp
HotLog
Задати питання
 
 
Соціально-економічне становище Запорізької області
за січень–березень 2020 року
 
Демографічна ситуація та соціальний захист
 
Чисельність наявного населення Запорізької області, за оцінкою, на 1 березня 2020р. становила 1684304 особи.
Упродовж січня–лютого 2020р. чисельність населення зменшилася на 3097 осіб. Порівняно з січнем–лютим 2019р. обсяг природного скорочення зменшився на 203 особи та становив 2960 осіб.
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 39 народжених.
 
Зайнятість
 
Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій Запорізької області з кількістю працюючих 10 осіб і більше в лютому 2020р. становила 346,0 тис. осіб. У порівнянні з січнем 2020р. їх кількість у цілому по області збільшилась на 0,2 тис. осіб, або на 0,1%.
Вагоме збільшення показника спостерігалось на підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 13,0%), виробництва гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції (на 8,0%), виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 4,4%).
І, навпаки, суттєве зменшення показника відбувалось на підприємствах виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин та устаткування (на 5,5%), діяльності у сфері адміністративного і допоміжного обслуговування (на 4,1%), надання інших видів послуг (на 2,9%).
За результатами обстеження робочої сили кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше у 2019р. становила 745,2 тис. осіб, а у віці 15–70 років – 741,6 тис. осіб. Кількість безробітних віком 15 років і старше та 15–70 років складала 77,5 тис. осіб.
У 2019р. рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 51,2%, а серед населення віком 15–70 років – 58,1%. Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше склав 9,4%, а осіб 15–70 років – 9,5%.
 
Оплата праці та соціально-трудові відносини
 
Розмір середньої номінальної заробітної плати одного штатного працівника в лютому 2020р. у 2,3 раза перевищив законодавчо встановлений рівень мінімальної заробітної плати (4723 грн) та становив 10729 грн, що на 0,1% більше, ніж у січні 2020р. і на 15,7% – ніж у аналогічному місяці 2019р.
Найвищий розмір заробітної плати відмічався у працівників постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (19622 грн), добувної промисловості і розроблення кар’єрів (18464 грн), надання інших видів послуг (16683 грн), металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин та устатковання (15643 грн), виробництва коксу і продуктів нафтоперероблення (15205 грн).
Необхідно зазначити, що до групи з найнижчою заробітною платою, розмір якої складає 44–64% середньообласного рівня, відносилися працівники текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, господарств: сільського, лісового і рибного, операцій з нерухомим майном, а також тимчасового розміщування й організації харчування.
Реальна заробітна плата (з урахуванням змін споживчих цін) у лютому 2020р. в порівнянні з січнем 2020р. збільшилась на 0,4%, а відносно лютого 2019р. – на 14,2%. За січень–лютий 2020р. по відношенню до аналогічного періоду 2019р. вона збільшилась на 13,5%.
Сума невиплаченої заробітної плати за лютий 2020р. збільшилась на 4,1 млн.грн, або на 3,7% та на 1 березня 2020р. становила 113,9 млн.грн.
У цілому по економіці області обсяг невиплаченої заробітної плати на початок березня 2020р. становив 3,0% фонду оплати праці, нарахованого за лютий.
Із загальної суми заборгованості на 1 березня 2020р. 44,0% складає борг працівникам економічно активних підприємств. За лютий 2020р. сума заборгованості з виплати заробітної плати по цих підприємствах збільшилась на 7,6% та становила 50,0 млн.грн.
На початок березня 2020р. значна частина суми заборгованості цієї категорії підприємств припадала на виробництво хімічних речовин та хімічної продукції (39,1% загальної суми боргу по області), освіту (24,0%), водопостачання, каналізацію, поводження з відходами (14,5%).
Основну частину боргу утворено на підприємствах міст: Запоріжжя (77,2%) та Мелітополь (6,1%).
На 1 березня 2020р. вчасно не отримали заробітну плату 3,5 тис. працівників економічно активних підприємств (1,0% штатних працівників, зайнятих на підприємствах з кількістю працюючих 10 осіб та більше) в середньому по 14494 грн кожен. Значно вищим цей показник був у працівників будівництва (36953 грн), освіти (33612 грн), державного управління й оборони, обов'язкового соціального страхування (29833 грн), а також транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності (22936 грн).
На 1 березня 2020р. заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів становила 89,5 тис.грн.
 
Ціни
 
Ціни на споживчому ринку області в січні–березні 2020р. зросли на 0,5%. Подорожчання у сфері охорони здоров’я становило 3,3%. Вартість алкогольних напоїв, тютюнових виробів зросла на 2,7%, ціни у сфері зв’язку – на 2,4%. Одяг і взуття подорожчали на 1,9%, послуги у сфері освіти – на 1,4%, різні товари та послуги – на 0,7%. Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої, а також вироби та послуги у сфері ресторанів та готелів подорожчали на 0,2% у кожній групі товарів. Водночас зареєстровано подешевлення у сферах транспорту – на 1,3%, відпочинку і культури – на 1,1%. Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зменшилась на 0,9%. Ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла знизились на 0,2%.
 
Промисловість
 
У січні–березні 2020р. порівняно з січнем–березнем 2019р. індекс промислової продукції становив 93,3%.
У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяг виробництва зріс на 2,4%.
У переробній промисловості індекс промислової продукції склав 94,9%.
На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг виробництва збільшився на 3,2%.
У січні–березні 2020р. вироблено 119,8 т яловичини і телятини свіжої чи охолодженої – туш, напівтуш, четвертин необвалених, 702,0 т свинини свіжої чи охолодженої – туш, напівтуш (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання), 1989,4 т виробів ковбасних та подібних продуктів з мяса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових), 202,9 тис.т олії соняшникової та сафлорової та їх фракцій, нерафінованих (крім хімічно модифікованих) та 16,6 тис.т олії соняшникової і сафлорової та їх фракцій, рафінованих (крім хімічно модифікованих), 525,5 т масла вершкового жирністю не більше 85%, 223,9 т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 663,9 т молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів, 18,4 тис.т борошна пшеничного чи пшенично-житнього, 10,3 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 1657,5 т пряників та виробів подібних, 682,7 тис.дал води натуральної мінеральної негазованої.
У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 55,6%.
За три місяці 2020р. вироблено 7,9 т білизни постільної бавовняної (крім трикотажної машинного чи ручного в’язання), 12,2 т брезентів, навісів і тентів (крім навісів для будинків-фургонів), 45,8 тис.шт комплектів і костюмів чоловічих та хлопчачих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничих та професійних.
У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності відбулося зростання виробництва на 0,1%.
На підприємствах із виробництва коксу, продуктів нафтоперероблення індекс промислової продукції склав 105,1%.
У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції випуск промислової продукції зменшився на 4,1%.
На підприємствах із виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів індекс промислової продукції склав 101,2%.
У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції відбулося зниження виробництва на 5,9%.
За січень–березень 2020р. виготовлено 463,9 т мішків та пакетів (у т.ч. конусоподібних), з полімерів етилену (не включаючи із синтетичних текстильних матеріалів), 86,8 тис.т вапна негашеного, 5,3 тис.т елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного, 37,9 тис.т розчинів бетонних, готових для використання.
У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання індекс промислової продукції склав 90,5%.
З початку 2020р. вироблено 7058,9 т труб і трубок, зварних, гарячого або холодного формування, прямокутного або квадратного поперечного перерізу, із зовнішнім діаметром не більше 406,4 мм, з товщиною стінки не більше 2 мм, зі сталі іншої, крім неіржавної, 206,6 т деталей, виливаних з чавуну сірого, для машинного обладнання і механічних приладів (крім двигунів), 3348,2 т конструкцій, виготовлених виключно або переважно з листового матеріалу, з металів чорних, інших, 41,6 т резервуарів, цистерн, баків та подібних ємностей для рідин, з металів чорних, місткістю понад 300 л (крім з облицюванням чи з теплоізоляцією, оснащених механічним і тепловим обладнанням).
На підприємствах машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, обсяги виробництва знизились на 5,0%.
За три місяці 2020р. випущено 635 шт трансформаторів з рідким діелектриком потужністю не більше 650 кВ·А, 1752 шт трансформаторів інших, н.в.і.у., потужністю не більше 1 кВ·А, 1917 шт основ апаратури електричної для контролю та розподілення електроенергії інших, на напругу не більше 1 кВ, 9,5 тис.шт турбокомпресорів одноступінчастих.
У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря показники виробництва зменшились на 12,2%.
За січень–березень 2020р. вироблено 10434,9 млн.кВт·год електроенергії.
 
Сільське господарство
 
У січні–березні 2020р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–березнем 2019р. становив 92,9%, у т.ч. на підприємствах – 93,0%, у господарствах населення – 92,7%.
У січні–березні 2020р. реалізовано на забій сільськогосподарських тварин (у живій масі) 17,2 тис.т. Вироблено основних видів тваринницької продукції: молока – 39,9 тис.т, яєць – 169,3 млн.шт. Порівняно з січнем–березнем 2019р. загальні обсяги виробництва молока та яєць зменшились на 7,0% і 2,7% відповідно, м’яса – збільшились на 2,4%.
У структурі реалізації сільськогосподарських тварин на забій підприємствами (крім малих) частка свиней становила 52,5%, птиці – 36,0%, великої рогатої худоби – 6,6%.
У січні–березні 2020р. у підприємствах обсяг вирощування сільськогосподарських тварин у порівнянні з січнем–березнем 2019р. зменшився на 9,9%.
Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до реалізації на забій становило 86,2% (торік – 112,0%).
Станом на 1 квітня 2020р. в усіх категоріях господарств нараховувалося 70,1 тис. голів овець та кіз (на 6,8% менше, ніж на 1 квітня 2019р.), 82,1 тис. голів великої рогатої худоби (на 12,8% менше) (у т.ч. корів – 42,7 тис. голів (на 12,3% менше)), свиней – 173,5 тис. голів (на 23,1% менше), птиці – 4064,3 тис. голів (на 17,3% менше).
За розрахунками, господарствами населення утримувалося 79,3% (у січні–березні 2019р. – 80,1%) загальної кількості великої рогатої худоби (у т.ч. корів – 86,2% (86,4%)), овець та кіз – 61,5% (67,4%), птиці – 45,3% (40,0%) і свиней – 31,9% (35,3%).
Загальний обсяг основних видів власно виробленої продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами, в січні–березні 2020р. склав 2901,1 млн.грн, у т.ч. продукції рослинництва – 2537,9 млн.грн, тваринництва – 363,2 млн.грн.
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами за січень–березень 2020р. у порівнянні з січнем–березнем 2019р. зросли на культури плодові та ягідні у 2,6 раза, молоко – на 12,3%, знизились на культури овочеві – на 48,0%, яйця – на 36,4%, культури зернові та зернобобові – на 16,9%, тварини сільськогосподарські живі – на 7,0%, насіння культур олійних – на 3,1%.
На 1 квітня 2020р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 487,8 тис.т зерна (на 5,0% менше, ніж на 1 квітня 2019р.), у т.ч. 354,8 тис.т пшениці, 39,3 тис.т кукурудзи, 59,5 тис.т ячменю. У підприємствах, які безпосередньо вирощують культури зернові та зернобобові, зберігалося 353,1 тис.т зерна (на 30,8% більше), у т.ч. 231,6 тис.т пшениці, 34,8 тис.т кукурудзи, 53,4 тис.т ячменю. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 134,7 тис.т зерна (на 44,7% менше).
 
Будівництво
 
Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області в січні–березні 2020 року становив 480,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–березнем 2019р. склав 87,1%.
Нове будівництво склало 10,4% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 40,9%, реконструкція та технічне переоcнащення – 48,7%.
Зовнішня торгівля товарами
У січні–лютому 2020р. експорт товарів становив 468,2 млн.дол. США, імпорт – 226,2 млн.дол. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 242,0 млн.дол. Порівняно з січнем–лютим 2019р. експорт збільшився на 8,0%, імпорт зменшився на 26,3%.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 2,07 (у січні–лютому 2019р. – 1,41).
Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 130 країн світу.
Основу товарної структури експорту складали недорогоцінні метали та вироби з них, механічні та електричні машини, продукти рослинного походження, жири та олії тваринного або рослинного походження, мінеральні продукти.
У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–лютим 2019р. збільшилась частка чорних металів з 50,8% до 55,4%, механічних машин – з 5,3% до 11,0%. Натомість зменшилась частка зернових культур з 9,3% до 8,2%, жирів та олій тваринного або рослинного походження – з 7,7% до 4,7%, руд, шлаку і золи – з 3,6% до 3,0%.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 122,9 млн.дол., або 26,2% загального обсягу експорту та зменшився порівняно з січнем–лютим 2019р. на 5,6%.
Найбільші обсяги експорту до країн ЄС складали чорні метали – 48,3%, руди, шлак і зола – 11,4%, жири та олії тваринного або рослинного походження – 8,8%, залишки і відходи харчової промисловості – 4,4%, механічне обладнання – 4,3% загального обсягу експорту до цих країн.
Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Італії, Іспанії, Польщі, Німеччини, Чехії. Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю, Туреччини, Російської Федерації, США, Об’єднаних Арабських Еміратів, Єгипту, Ізраїлю.
Серед найбільших країн-експортерів порівняно з січнем–лютим 2019р. збільшився експорт товарів до Китаю в 16,4 раза, Об’єднаних Арабських Еміратів – у 2,7 раза, Ізраїлю – в 2,7 раза, Єгипту – на 45,7%, Італії – на 45,2%, Іспанії – на 41,5%, Німеччини – на 20,2%, зменшився експорт товарів до Польщі на 18,9%, Туреччини – на 13,6%, США – на 12,5%, Російської Федерації – на 9,9%, Чехії – на 8,7%.
Основу товарної структури імпорту складали механічні та електричні машини, недорогоцінні метали та вироби з них, мінеральні продукти, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби, живі тварини, продукти тваринного походження.
У загальному обсязі імпорту товарів проти січня–лютого 2019р. збільшилась частка електричних машин з 13,7% до 36,0%, риби і ракоподібних – з 3,9% до 5,0%, чорних металів – з 3,9% до 4,5%, засобів наземного транспорту, крім залізничного – з 2,5% до 3,7%, зменшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки з 37,7% до 9,9%.
Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 127,7 млн.дол., або 56,5% загального обсягу та збільшився проти січня–лютого 2019р. на 85,4%.
Найвагоміші обсяги імпорту товарів із країн ЄС складали: електричні машини – 62,4%, механічні машини – 9,8%, сіль, сірка, землі та каміння – 2,9%, палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки – 2,3%, загального обсягу імпорту із цих країн.
Серед країн Євросоюзу найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Словаччини. Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, США, Китаю, Норвегії.
Порівняно з січнем–лютим 2019р. імпорт товарів збільшився з Німеччини в 4,2 раза, Норвегії – в 2,3 раза, США – на 60,9%. Однак менше ввезено товарів з Китаю в 4,2 раза, Російської Федерації – в 3,2 раза, Польщі – на 31,4%, Словаччини – на 22,9%.
Внутрішня торгівля
Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) в січні–березні 2020р. становив 11565,4 млн.грн, що на 14,8% більше обсягів січня–березня 2019р.
Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–березні 2020р. становив 8408,7 млн.грн і в порівнянних цінах проти січня–березня 2019р. збільшився на 14,7%.
 
Транспорт
 
У січні–березні 2020р. підприємствами транспорту перевезено 3,9 млн.т вантажів, що на 8,4% менше обсягу січня–березня 2019р. Вантажообіг становив 2256,2 млн.ткм і зменшився на 3,9%.
Залізничним транспортом відправлено 3112,0 тис.т вантажів (на 2,5% менше обсягу січня–березня 2019р.). Зменшилося відправлення чорних металів на 3,6%, нафти і нафтопродуктів – на 8,7%, руди залізної і марганцевої – на 13,7%, добрив – на 37,0%, зерна і продуктів перемолу – на 77,0%, кам’яного вугілля – на 90,0%. У той же час збільшилося відправлення будівельних матеріалів в 1,6 раза, брухту чорних металів – на 22,7%. Вантажообіг зменшився на 3,8% та становив 2048,5 млн.ткм.
Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–березні 2020р. перевезено 801,9 тис.т вантажів (у порівнянні з січнем–березнем 2019р. на 26,3% менше) та виконано вантажообіг в обсязі 205,3 млн.ткм (на 5,5% менше).
Протягом січня–березня 2020р. послугами пасажирського транспорту скористалися 27,8 млн. пасажирів (96,7% обсягу січня–березня 2019р.) та виконано пасажирообіг в обсязі 479,7 млн.пас.км (87,9%).
У січні–березні 2020р. послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 18,8 млн. пасажирів, що склало 103,9% показника січня–березня 2019р., при цьому перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилось на 5,6% і склало 4,4 млн. пасажирів.
Обсяг пасажирських перевезень міським електротранспортом у січні–березні 2020р. проти січня–березня 2019р. зменшився на 13,8% і становив 7,8 млн. пасажирів.
 
Головне управління статистики у Запорізькій області

Календар оприлюднення інформації


Червень
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30        

Макроекономічні показники


makroekon

Інфографіка


infograph

Калькулятор інфляції


Calc infl1

Статистика регіонів


rp nr sg
prom bud price

Цілі сталого розвитку


csr

Демографічний паспорт території


demogr pasport

Статистичний атлас 2018


atlas 2018