president
banner_vru_ua
banner_kmu_ua
uryad_gor_lin
nads
nazk
zoda
zmr
akademia
facebook-logo
baner1
HotLog
Задати питання

 

Соціально-економічне становище Запорізької області
за січень–червень 2019 року
 
Повідомлення Головного управління статистики
 
Населення
Чисельність наявного населення Запорізької області, за оцінкою, на 1 червня 2019р. становила 1697917 осіб.
Упродовж січня–травня 2019р. чисельність населення зменшилася на 7919 осіб. Порівняно з січнем–травнем 2018р. обсяг природного скорочення збільшився на 793 особи та становив 7510 осіб.
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 39 народжених.
 
Ринок праці
Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій Запорізької області з кількістю працюючих 10 осіб і більше в травні 2019р. становила 353,5 тис. осіб. У порівнянні з квітнем 2019р. їх кількість у цілому по області зменшилась на 0,9 тис. осіб, або на 0,3%.
Суттєве зменшення показника відбувалось на підприємствах водопостачання, каналізації, поводженні з відходами (на 6,8%), виробництва машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань (на 2,5%), виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (на 1,3%), виробництва електричного устатковання, постачання електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря, а також сфери операцій з нерухомим майном (на 1,1% по кожному виду діяльності).
І, навпаки, вагоме збільшення показника спостерігалось у тимчасовому розміщуванні й організації харчування (на 13,4%), сільському, лісовому та рибному господарствах (на 4,9%).
За результатами обстеження робочої сили кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше в І кварталі 2019р. становила 732,0 тис. осіб, а у віці 15–70 років – 727,6 тис. осіб. Кількість безробітних віком 15 років і старше та 15–70 років складала 83,0 тис. осіб.
У І кварталі 2019р. рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 50,3%, а серед населення віком 15–70 років – 57,0%. Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше та осіб віком 15–70 років склав 10,2%.
За даними Запорізького обласного центру зайнятості кількість зареєстрованих безробітних, які отримали статус безробітного впродовж січня–червня 2019р., становила 38,3 тис. осіб. При цьому кількість зареєстрованих безробітних за місяць зменшилась на 7,3% та на кінець червня 2019р. становила 14,5 тис. осіб.
Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, в червні 2019р. порівняно з травнем 2019р. зменшилась на 13,2% та на кінець червня 2019р. становила 2,5 тис.од.
За професійними групами найбільший попит на робочу силу спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (19,3% загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення і рибальства (2,1%).
Порівняно з травнем 2019р. зменшення попиту спостерігалось майже по всіх професійних групах, а найбільше по технічних службовцях (на 26,9%), фахівцях (на 21,9%), законодавцях, вищих державних службовцях, керівниках, менеджерах (управителях) (на 20,7%), а також найпростіших професіях та особах без професії (на 16,4%).
Збільшення попиту відбувалось лише по кваліфікованих робітниках сільського та лісового господарств, риборозведення і рибальства (на 4,0%).
 
Доходи населення
Розмір середньомісячної номінальної заробітної плати одного штатного працівника в травні 2019р. в 2,5 раза перевищив законодавчо встановлений рівень мінімальної заробітної плати (4173 грн) та становив 10268 грн, що на 0,5% більше, ніж у квітні 2019р. та на 19,9% – ніж у аналогічному місяці 2018р.
Найвищий розмір заробітної плати відмічався у працівників добувної промисловості і розроблення кар'єрів (17379 грн), виробництв: коксу та продуктів нафтоперероблення (16691 грн), металургійного, готових металевих виробів, крім машин і устатковання (16552 грн), а також постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (16208 грн).
Необхідно зазначити, що до групи з найнижчою заробітною платою, розмір якої складає 41–64% середньообласного рівня, відносилися працівники текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, тимчасового розміщування й організації харчування, господарств: сільського, лісового і рибного, а також операцій з нерухомим майном.
Реальна заробітна плата (з урахуванням змін споживчих цін) у травні 2019р. в порівнянні з квітнем 2019р. збільшилась на 0,1%, а відносно травня 2018р. – на 9,3%. За січень–травень 2019р. по відношенню до аналогічного періоду 2018р. вона збільшилась на 12,7%.
Сума невиплаченої заробітної плати за травень 2019р. збільшилась на 3,7 млн.грн, або на 4,1% та на червня 2019р. становила 94,7 млн.грн.
У цілому по економіці області обсяг невиплаченої заробітної плати на початок червня 2019р. становив 2,6% фонду оплати праці, нарахованого за квітень.
Із загальної суми заборгованості на 1 червня 2019р. 39,8% складає борг працівникам економічно активних підприємств. За травень 2019р. сума заборгованості з виплати заробітної плати по цих підприємствах збільшилась у 2,1 раза та становила 37,7 млн.грн.
На початок червня п.р. значна частина суми заборгованості цієї категорії підприємств припадала на виробництво хімічних речовин і хімічної продукції (40,0% загальної суми боргу по області), освіту (18,4%), водопостачання, каналізацію, поводження з відходами (17,6%).
Основну частину боргу утворено на підприємствах міст: Запоріжжя (71,4%) та Мелітополь (10,9%).
На 1 червня 2019р. вчасно не отримали заробітну плату 3,1 тис. працівників економічно активних підприємств (0,9% штатних працівників, зайнятих на підприємствах з кількістю працюючих 10 осіб та більше) в середньому по 12164 грн кожен. Значно вищим цей показник був у працівників будівництва (43162 грн), транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності (23118 грн), освіти (17996 грн), оптової і роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів та мотоциклів (17369 грн), виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (16005 грн).
На 1 червня 2019р. заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів відсутня.
 
Соціальний захист
У січні–червні 2019р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 153,5 тис. домогосподарств, що склало 302,8% домогосподарств, які звернулися за субсидіями (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2018р., але призначено їм було тільки у 2019р., та тих, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995р. № 848), при цьому в міських поселеннях – 120,1 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 33,4 тис. домогосподарств.
Загальна сума призначених субсидій у січні–червні 2019р. становила 46,8 млн.грн (у міських поселеннях – 39,9 млн.грн, у сільській місцевості – 6,9 млн.грн).
Середня сума призначеної субсидії на одне домогосподарство в червні 2019р. склала 183,3 грн, у відповідному періоді 2018р. – 88,7 грн.
У червні 2019р. 113,9 тис. домогосподарств отримали субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.
Крім того, в січні–червні 2019р. 15,6 тис. домогосподарств (73,6% тих, які звернулись) було призначено субсидії для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, при цьому в міських поселеннях – 5,5 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 10,1 тис. домогосподарств. Загальна сума призначених субсидій у січні–червні 2019р. становила 48,1 млн.грн (у міських поселеннях – 17,8 млн.грн, у сільській місцевості – 30,3 млн.грн).
Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одне домогосподарство в червні 2019р. становив 2854,6 грн, у відповідному періоді 2018р. – 2802,8 грн.
У січні–червні 2019р. 14,9 тис. домогосподарств отримали субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
У січні–травні 2019р. сплачено населенням за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 3463,9 млн.грн, або 99,2% нарахованої суми.
Крім того, за електроенергію населенням області сплачено в січні–травні 2019р. 785,7 млн.грн.
Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги на кінець травня 2019р. (з урахуванням заборгованості, яка виникла в попередні періоди) становила: постачання природного газу – 1174,8 млн.грн, централізоване опалення та постачання гарячої води – 1032,5 млн.грн, постачання електричної енергії – 311,3 млн.грн, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 293,5 млн.грн, централізоване постачання холодної води та водовідведення – 223,9 млн.грн, вивезення побутових відходів – 41,7 млн.грн.
 
Ціни
Ціни на споживчому ринку області в січні–червні 2019р. підвищились на 3,7%. Подорожчання у сфері зв’язку становило 10,3%. Вартість алкогольних напоїв, тютюнових виробів зросла на 6,6%, а продуктів харчування та безалкогольних напоїв – на 4,9%. Ціни у сфері освіти підвищились на 3,4%, а у сфері охорони здоров’я – на 3,3%. Вартість різних товарів та послуг зросла на 2,8%. Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива, а також вартість послуг ресторанів та готелів підвищились на 2,2%. Одяг і взуття подорожчали на 1,7%. Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла зросли в ціні на 1,6%. У сфері відпочинку і культури подорожчання становило 0,9%. Водночас відбулось подешевлення у сфері транспорту на 1,2%.
 
Промисловість
У січні–червні 2019р. порівняно з січнем–червнем 2018р. індекс промислової продукції становив 95,6%.
Зниження обсягів промислового виробництва у звітному періоді проти січня–червня 2018р. сталося в результаті зменшення виробництва на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів на 0,3%, переробної промисловості – на 4,4% та з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 5,9%.
У добувній промисловості і розробленні кар’єрів індекс промислової продукції становив 99,7%.
Зменшилось виробництво концентратів залізорудних агломерованих, пісків кременистих та кварцових, каменю дробленого (щебеню), який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей.
Разом з цим збільшився видобуток руд залізних неагломерованих.
У переробній промисловості відбулося зниження виробництва на 4,4%.
На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг виробництва зменшився на 4,6%.
Менше було вироблено свинини свіжої чи охолодженої (на 858 т), ковбасних виробів варених, сосисок, сардельок (на 1771 т), ковбас напівкопчених (на 920 т), масла вершкового (на 475 т), молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів (на 1025 т), борошна пшеничного чи пшенично-житнього (на 3233 т), хліба та хлібобулочних виробів (на 2291 т), а також мяса кур, курчат свіжих чи охолоджених та заморожених, маргарину і продуктів пастоподібних зі зниженим чи низьким вмістом жирів, сиру свіжого неферментованого, пшона, тортів, тістечок, пряників та виробів подібних, оцту та його замінників, майонезу, соусів емульгованих інших, продуктів молоковмісних, горілки, лікерів, пива, води натуральної мінеральної негазованої та газованої.
Водночас збільшилось виробництво яловичини і телятини свіжої чи охолодженої (на 46 т), олії соняшникової нерафінованої та рафінованої (на 23345 т та на 11089 т відповідно), олії соєвої нерафінованої (на 2919 т), а також печива солодкого.
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів. У цій сфері індекс промислової продукції становив 96,8%.
У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності відбулося зниження виробництва на 2,8%.
На підприємствах із виробництва коксу, продуктів нафтоперероблення індекс промислової продукції склав 96,7%.
Зменшилось виробництво коксу та напівкоксу з вугілля кам’яного, смол кам’яновугільних, олив і мастил нафтових.
У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 93,7%.
У підсекції з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції зниження обсягів виробництва становило 1,3%.
У галузі металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання, відбулося зниження виробництва на 4,1%.
Менше було вироблено феромарганцю, феросиліцію, сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, прокату плоского зі сталі нелегованої, в рулонах, прутків та стержнів інших (не у бухтах) зі сталі неіржавної, прутків та стержнів, без подальшого оброблення, зі сталі легованої іншої, дроту із заліза або сталі нелегованої, дроту зі сталі легованої, крім неіржавної, міді нерафінованої та рафінованої нелегованої необробленої, титану і виробів з нього.
Поряд з цим збільшився випуск феросилікомарганцю, прутків та стержнів інших (не у бухтах) з іншої нелегованої сталі, прутків та профілів суцільних, холоднотягнутих зі сталі неіржавної, листів профільованих (ребристих) холоднодеформованих зі сталі нелегованої, дроту з алюмінію нелегованого, дроту з міді рафінованої та зі сплавів мідних.
Також збільшилось виробництво конструкцій, виготовлених виключно або переважно з листового матеріалу, з металів чорних, інших (на 971 т), проводу крученого, тросів, шнурів плетених та виробів подібних з алюмінію (на 86 т), раковин та умивальників зі сталі неіржавної (на 3330 шт) та деяких інших позицій металовиробів.
На підприємствах машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, обсяги виробництва знизились на 2,2%.
Менше було випущено приладів та інструментів для навігації, трансформаторів з рідким діелектриком потужністю не більше 650 кВ·А, проводу ізольованого обмотувального, люстр та інших світильників електричних стельових та настінних, прожекторів та світильників вузьконаправленого світла подібних, печей електричних побутових кухонних інших, електродів вугільних для електропечей, турбокомпресорів одноступінчастих, муфт та пристроїв для з’єднання валів, пилок ланцюгових з вмонтованим двигуном неелектричним, вогнегасників, сепараторів для молока.
Поряд з цим збільшився випуск трансформаторів інших, потужністю не більше 1 кВ·А, основ апаратури електричної для контролю та розподілення електроенергії інших, на напругу не більше 1 кВ, провідників електричних інших на напругу не більше 1 кВ, не оснащених з’єднувальними елементами, циліндрів гідравлічних, насосів відцентрових занурених, багатоступінчастих, клапанів редукційних для регулювання тиску з ливарного чавуну чи сталі для трубопроводів, котлів, резервуарів, цистерн, баків або аналогічних ємностей, корпусів підшипників без вмонтованих кулькових або роликових підшипників, підшипників ковзання для валів, обладнання та апаратів для фільтрування й очищення повітря і газів, борон (крім дискових), косарок тракторних, уключаючи механізми навісні різальні, розроблені для управління або буксирування трактором.
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. Галузь зменшила показники виробництва на 5,9%.
Електроенергії було вироблено 22822,1 млн.кВт·год (на 7,1% менше), пари та гарячої води – 2736,0 тис.Гкал (на 18,0%).
 
Сільське господарство
У січні–червні 2019р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–червнем 2018р. становив 130,9%, у т.ч. на підприємствах – 144,0%, у господарствах населення – 119,6%.
Станом на 1 липня 2019р. культури зернові та зернобобові були скошені та обмолочені на площі 239,7 тис.га, що на 8,8% більше, ніж на початок липня 2018р. Зібрана площа культур зернових та зернобобових склала 24,7% площі посівів (торік – 23,0%). Виробництво зерна становило 839,8 тис.т (у початково оприбуткованій масі), що на 58,4% більше, ніж було одержано на початок липня 2018р. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 35,0 ц зерна (на 10,9 ц більше, ніж торік).
Всіма категоріями господарств на 1 липня п.р. одержано овочів відкритого ґрунту 16,6 тис.т (на 5,1% менше ніж на відповідну дату 2018р.), плодоягідної продукції – 12,3 тис.т (у 2 рази менше).
У січні–червні 2019р. реалізовано на забій сільськогосподарських тварин (у живій масі) 30,1 тис.т. Вироблено основних видів тваринницької продукції: молока – 111,2 тис.т, яєць – 357,5 млн.шт. Порівняно з січнем–червнем 2018р. загальні обсяги виробництва молока та м’яса зменшились на 9,9% та на 6,5% відповідно, яєць – збільшились на 1,6%.
У структурі реалізації сільськогосподарських тварин на забій підприємствами (крім малих) частка свиней становила 62,3%, птиці – 22,7%, великої рогатої худоби – 11,3%.
У січні–червні 2019р. у підприємствах обсяг вирощування сільськогосподарських тварин у порівнянні з січнем–червнем 2018р. зменшився на 14,5%. Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до реалізації на забій становило 103,4% (торік – 108,6%).
Станом на 1 липня 2019р. у всіх категоріях господарств нараховувалося 95,2 тис. голів великої рогатої худоби (на 10,1% менше ніж на 1 липня 2018р.), у т.ч. корів – 48,2 тис. голів (на 10,7% менше), свиней – 224,7 тис. голів ( на 8,7% менше), овець та кіз – 84,6 тис. голів ( на 4,7% більше), птиці – 5619,9 тис. голів (на 7,3% менше).
За розрахунками, господарствами населення утримувалося 80,8% (торік – 81,0%) загальної кількості великої рогатої худоби (у т.ч. корів – 86,7% (86,5%)), свиней – 35,7% (39,3%), овець та кіз – 67,1% (75,5%) і птиці – 49,0% (50,7%).
Загальний обсяг основних видів власно виробленої продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами, в січні–червні 2019р. склав 4712,9 млн.грн, у т.ч. продукції рослинництва – 3986,4 млн.грн, тваринництва – 726,5 млн.грн.
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами, за січень–червень 2019р. у порівнянні з січнем–червнем 2018р. зросли на картоплю в 1,9 раза, культури овочеві – на 45,7%, культури зернові та зернобобові – на 6,7%, молоко – на 3,5%, тварини сільськогосподарські живі – на 2,7%. Водночас відбулось зменшення цін на яйця на 29,2%, культури плодові та ягідні на 26,8%, насіння культур олійних – на 8,7%.
На 1 липня 2019р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 764,1 тис.т зерна (на 32,6% більше проти 1 липня 2018р.), у т.ч. 464,3 тис.т пшениці, 20,3 тис.т кукурудзи, 192,6 тис.т ячменю, 0,4 тис.т жита. У підприємствах, які безпосередньо вирощують культури зернові та зернобобові, зберігалося 627,0 тис.т зерна (на 32,8% більше), у т.ч. 379,2 тис.т пшениці, 17,8 тис.т кукурудзи, 146,0 тис.т ячменю. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 137,1 тис.т зерна (на 31,7% більше).
 
Будівництво
У січні–червні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 1521,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–червнем 2018р. становив 102,0%.
Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 70,2% загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 21,8% та 8,0% відповідно.
 
Зовнішня торгівля товарами
У січні–травні 2019р. експорт товарів становив 1279,4 млн.дол. США, імпорт – 728,5 млн.дол. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 550,9 млн.дол. Порівняно з січнем–травнем 2018р. експорт зменшився на 13,9%, імпорт – на 1,0%.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,76 (у січні–травні 2018р. – 2,02).
Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами з 142 країн світу.
Основу товарної структури експорту складали недорогоцінні метали та вироби з них, механічні та електричні машини, продукти рослинного походження, мінеральні продукти, жири та олії тваринного або рослинного походження.
У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–травнем 2018р. збільшилась частка зернових культур з 5,2% до 7,4%, жирів та олій тваринного або рослинного походження – з 4,3% до 5,5%, руд, шлаку і золи – з 2,0% до 4,2%. Натомість зменшилась частка чорних металів з 57,2% до 55,5%, механічних машин – з 11,0% до 6,7%.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 376,9 млн.дол., або 29,5% загального обсягу експорту та зменшився порівняно з січнем–травнем 2018р. на 1,5%.
Найбільші обсяги експорту до країн ЄС складали чорні метали – 54,3%, руди, шлак і зола – 13,5%, зернові культури – 6,0%, механічні машини – 4,2%, жири та олії тваринного або рослинного походження – 4,1% загального обсягу експорту до цих країн.
Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Італії, Польщі, Чехії, Іспанії, Німеччини. Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Туреччини, Китаю, США, Індії, Єгипту.
Серед найбільших країн-експортерів порівняно з січнем–травнем 2018р. збільшився експорт товарів до Чехії на 30,5%, Іспанії – на 20,0%, Польщі – на 9,5%, зменшився до Китаю в 2,1 раза, Німеччини – на 34,3%, Туреччини – на 29,2%, Єгипту – на 20,1%, Індії – на 19,5%, США – на 17,0%, Російської Федерації – на 14,1%, Італії – на 10,5%.
Основу товарної структури імпорту складали мінеральні продукти, механічні та електричні машини, недорогоцінні метали та вироби з них, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, живі тварини, продукти тваринного походження.
У загальному обсязі імпорту товарів проти січня–травня 2018р. збільшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки з 34,6% до 38,2%, риби і ракоподібних – з 3,5% до 3,9%, зменшилась частка механічних машин з 13,4% до 10,7%, чорних металів – з 5,8% до 4,4%. Частка різноманітної хімічної продукції залишилась без змін – 2,3%.
Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 178,0 млн.дол., або 24,4% загального обсягу та зменшився проти січня–травня 2018р. на 16,7%.
Найвагоміші обсяги імпорту товарів із країн ЄС складали: механічні машини – 23,0%, палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки – 10,0%, сіль, сірка, землі та каміння – 9,4%, засоби наземного транспорту, крім залізничного – 6,3%, електричні машини – 5,6% загального обсягу імпорту із цих країн.
Серед країн Євросоюзу найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Словаччини, Польщі, Великої Британії. Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Туреччини, США, Білорусі.
Порівняно з січнем–травнем 2018р. імпорт товарів збільшився зі Словаччини на 27,7%, Китаю – на 22,7%, Великої Британії – на 9,4%, Російської Федерації – на 7,3%, Білорусі – на 6,0%. Однак менше ввезено товарів з Туреччини на 33,0%, Німеччини – на 25,4%, США – на 21,4%, Польщі – на 19,7%.
  
Внутрішня торгівля
Оборот роздрібної торгівлі, до якого включено дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–червні 2019р. становив 20826,6 млн.грн, що на 10,1% більше обсягів січня–червня 2018р.
Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–червні 2019р. становив 15170,9 млн.грн і в порівнянних цінах проти січня–червня 2018р. збільшився на 11,5%. Роздрібний товарооборот за червень 2019р. становив 2760,6 млн.грн і в порівнянних цінах проти червня попереднього року збільшився на 18,7%, а проти попереднього місяця – на 8,0%.
 
Транспорт
У січні–червні 2019р. підприємствами транспорту перевезено 8,8 млн.т вантажів, що на 0,2% більше обсягу січня–червня 2018р. Вантажооборот становив 5024,1 млн.ткм і збільшився на 2,0%.
Залізничним транспортом відправлено вантажів на 1,0% менше обсягу січня–червня 2018р. Зменшилося відправлення нафти і нафтопродуктів на 55,8%, зерна і продуктів перемолу – на 40,2%, будівельних матеріалів – на 34,1%, добрив – на 13,4%, чорних металів – на 13,3%. У той же час збільшилося відправлення кам’яного вугілля у 4,9 раза, коксу – у 2,5 раза, руди залізної і марганцевої – на 14,7%, брухту чорних металів – на 12,3%. Вантажооборот збільшився на 1,4%.
Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–червні 2019р. перевезено 2119,5 тис.т вантажів, що в порівнянні з січнем–червнем 2018р. на 2,0% більше, та виконано вантажооборот в обсязі 453,6 млн.ткм, на 8,6% більше.
Кількість перевезених вантажів авіаційним транспортом та вантажооборот збільшились на 7,4% та 7,5% відповідно.
Послугами пасажирського транспорту скористалися 61,1 млн. пасажирів, або 103,7% обсягу січня–червня 2018р. та виконано пасажирооборот в обсязі 1339,0 млн.пас.км, або 103,5%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 38,4 млн. пасажирів, що склало 110,7% обсягу січня–червня 2018р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилось на 7,0% і склало 9,6 млн. пасажирів.
Залізничним транспортом перевезено пасажирів на 1,2% більше обсягу січня–червня 2018р., пасажирооборот зменшився на 3,8%.
Авіаційним транспортом перевезено пасажирів на 9,1% менше відповідного періоду попереднього року, пасажирооборот зменшився на 4,2%.
Обсяг пасажирських перевезень міським електротранспортом у січні–червні 2019р. проти січня–червня 2018р. зменшився на 7,8% і становив 19,0 млн. пасажирів.
 
 
Головне управління статистики у Запорізькій області

 

Календар оприлюднення інформації

Вересень
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Макроекономічні показники


makroekon

Інфографіка


infograph

Калькулятор інфляції


Calc infl1

Статистика регіонів


rp nr sg
prom bud price

Демографічний паспорт території


demogr pasport

Статистичний атлас 2017

atlas 2017