president
banner_vru_ua
banner_kmu_ua
uryad_gor_lin
nads
nazk
zoda
zmr
akademia
facebook-logo
baner1
HotLog
Задати питання
 
Соціально-економічне становище Запорізької області
за 2018 рік
Повідомлення Головного управління статистики
 
Демографічна ситуація та соціальний захист
Чисельність наявного населення Запорізької області, за оцінкою, на 1 грудня 2018р. становила 1707288 осіб.
Упродовж січня–листопада 2018р. чисельність населення зменшилася на 15883 особи. Порівняно з січнем–листопадом 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 1203 особи та становив 13685 осіб.
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 46 народжених.
У 2018р. 328,4 тис. домогосподарств призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, при цьому в міських поселеннях – 260,3 тис., в сільській місцевості – 68,1 тис. домогосподарств.
Загальна сума призначених субсидій у 2018р. становила 103,1 млн.грн (у міських поселеннях – 83,8 млн.грн, у сільській місцевості – 19,3 млн.грн).
Середня сума призначеної субсидії на одне домогосподарство в грудні 2018р. склала 558,2 грн.
Крім того, в 2018р. призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 27,5 тис. домогосподарств на суму 82,0 млн.грн (у міських поселеннях – 8,5 тис. домогосподарств на 27,2 млн.грн, у сільській місцевості – 19,0 тис. домогосподарств на 54,8 млн.грн).
Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одне домогосподарство в грудні 2018р. становив 2694,6 грн.
Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги на кінець листопада 2018р. (з урахуванням заборгованості, яка виникла в попередні періоди) становила: постачання природного газу – 1019,5 млн.грн, централізоване опалення та постачання гарячої води – 867,0 млн.грн, постачання електричної енергії – 248,0 млн.грн, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 245,5 млн.грн, централізоване постачання холодної води та водовідведення – 159,9 млн.грн, вивезення побутових відходів – 37,2 млн.грн.
 
Зайнятість та безробіття
Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій Запорізької області з кількістю працюючих 10 осіб і більше в листопаді 2018р. становила 363,3 тис. осіб. У порівнянні з жовтнем 2018р. їх кількість у цілому по області зменшилась на 1,5 тис. осіб, або на 0,4%.
Суттєве зменшення показника відбувалось на підприємствах сільського, лісового та рибного господарств (на 10,4%), тимчасового розміщування й організації харчування (на 6,0%), виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (на 2,3%).
І, навпаки, найвагоміше збільшення показника спостерігалось у будівництві (на 2,6%).
Середньомісячна кількість економічно активного населення у віці 15–70 років за 9 місяців 2018р. становила 812,7 тис. осіб, при цьому 733,5 тис. осіб, або 90,3% були зайняті економічною діяльністю, решта – 79,2 тис. осіб, або 9,7% не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості, тобто відповідно до методології Міжнародної організації праці (МОП) класифікувалися як безробітні.
Рівень зайнятості населення у віці 15–70 років порівняно з 9 місяцями 2017р. збільшився на 1,3 в.п. та склав 56,8%, а серед населення працездатного віку – на 1,8 в.п. та 66,9% відповідно.
Рівень безробіття серед економічно активного населення у віці 15–70 років зменшився з 10,3% за 9 місяців 2017р. до 9,7% за 9 місяців 2018р.
Кількість зареєстрованих безробітних, які отримали статус безробітного впродовж січня–грудня 2018р., становила 66,1 тис. осіб. При цьому кількість зареєстрованих безробітних за місяць збільшилася на 8,4% та на кінець грудня 2018р. становила 22,3 тис. осіб.
Із загальної кількості безробітних 54,2% складали жінки, 39,1% – мешканці сільської місцевості, 37,7% – особи, які мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню, 31,4% – молодь у віці до 35 років.
Рівень зареєстрованого безробіття по області в порівнянні з попереднім місяцем збільшився на 0,1 в.п. та на кінець грудня 2018р. становив 2,1% населення працездатного віку. По сільській місцевості показник збільшився на 0,5 в.п., по міських поселеннях – на 0,1 в.п. та на кінець грудня 2018р. становив 3,7% і 1,7% відповідно.
Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, в грудні 2018р. порівняно з листопадом 2018р. зменшилась у 2 рази та на кінець грудня 2018р. становила 0,9 тис.од.
За професійними групами найбільший попит на робочу силу спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (24,7% загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (0,9%).
Порівняно з листопадом 2018р. зменшення попиту спостерігалось по всіх професійних групах, а найбільше по кваліфікованих робітниках сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (в 3,3 раза), професіоналах, законодавцях, вищих державних службовцях, керівниках, менеджерах (управителях) (у 2,4 раза по кожній професійній групі), а також найпростіших професіях та особах без професії (в 2,2 раза).
Навантаження на одну вакансію в порівнянні з листопадом 2018р. збільшилось у 2,2 раза та на кінець грудня 2018р. становило 26 осіб.
Зростання навантаження зареєстрованих безробітних упродовж грудня 2018р. відбувалось по всіх професійних групах, а найбільше по кваліфікованих робітниках сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (в 3,5 раза), робітниках з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устатковання, складання устатковання та машин (у 2,5 раза), законодавцях, вищих державних службовцях, керівниках, менеджерах (управителях) і професіоналах (у 2,4 раза по кожній професійній групі).
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж грудня 2018р., становила 14,9 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2795 грн, що в 1,3 раза менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).
 
Оплата праці та соціально-трудові відносини
Розмір середньомісячної номінальної заробітної плати одного штатного працівника в листопаді 2018р. в 2,5 раза перевищив законодавчо встановлений рівень мінімальної заробітної плати (3723 грн) та становив 9238 грн, що на 1,4% більше, ніж у жовтні 2018р. та на 26,1% – ніж у аналогічному місяці 2017р.
Найвищий розмір заробітної плати відмічався у працівників постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (16003 грн), виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення (15052 грн), добувної промисловості і розроблення кар'єрів (15027 грн).
Необхідно зазначити, що до групи з найнижчою заробітною платою, розмір якої складає 41–65% середньообласного рівня, відносилися працівники текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, тимчасового розміщування й організації харчування, господарств: сільського, лісового та рибного, охорони здоров'я та надання соціальної допомоги.
Реальна заробітна плата (з урахуванням змін споживчих цін) у листопаді 2018р. в порівнянні з жовтнем 2018р. зменшилась на 0,2%, а відносно листопада 2017р. збільшилась на 14,8%. За січень–листопад 2018р. по відношенню до аналогічного періоду 2017р. вона збільшилась на 14,8%.
Сума невиплаченої заробітної плати за листопад 2018р. зменшилась на 15,5 млн.грн, або на 6,9% та на 1 грудня 2018р. становила 210,3 млн.грн.
У цілому по економіці області обсяг невиплаченої заробітної плати на початок грудня 2018р. становив 6,1% фонду оплати праці, нарахованого за листопад.
Із загальної суми заборгованості на 1 грудня 2018р. 77,0% складає борг працівникам економічно активних підприємств. За листопад 2018р. сума заборгованості з виплати заробітної плати по цих підприємствах зменшилась на 9,4% та становила 162,0 млн.грн.
На початок грудня п.р. значна частина суми заборгованості цієї категорії підприємств припадала на постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (86,1% загальної суми боргу по області), а також транспорт, складське господарство, поштову та кур'єрську діяльність (5,6%).
Основну частину боргу утворено на підприємствах міст: Запоріжжя (52,1%) та Мелітополь (12,3%).
На 1 грудня 2018р. вчасно не отримали заробітну плату 6,9 тис. працівників економічно активних підприємств (1,9% штатних працівників, зайнятих на підприємствах з кількістю працюючих 10 осіб та більше) в середньому по 23427 грн кожен. Вищим цей показник був у працівників професійної, наукової та технічної діяльності (28605 грн), а також постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (27457 грн).
Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів протягом місяця зменшилась у 1,6 раза та становила 16,9 тис.грн. 
Правопорушення
За повідомленням прокуратури протягом 2018р. обліковано 26607 кримінальних правопорушень.
У загальній кількості злочинів 70,7% становили злочини проти власності, 5,2% – злочини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 5,0% – злочини проти життя та здоров’я особи, 4,0% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 3,7% – злочини в сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 2,7% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 1,7% – злочини проти громадської безпеки, по 1,5% – злочини проти громадського порядку та моральності і злочини проти правосуддя, 1,1% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини та громадянина, 0,9% – злочини в сфері господарської діяльності.
Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 9444 злочини (35,5%) – тяжкі та особливо тяжкі.
Протягом 2018р. обліковано 80 очевидних умисних вбивств та замахів на вбивство, 8 зґвалтувань та замахів на зґвалтування. Кількість випадків умисних тяжких тілесних ушкоджень становила 88 од.
Упродовж 2018р. обліковано 310 крадіжок державної власності та 12618 – приватної власності, з числа яких 11,2% – крадіжки з квартир. Кількість зареєстрованих грабежів та розбійних нападів склала 782 випадки.
Протягом 2018р. від кримінальних правопорушень потерпіло 21753 особи. Внаслідок злочинних дій загинуло 286 осіб.
Правоохоронними органами в 2018р. виявлено 6869 осіб, які вчинили кримінальні правопорушення. З числа виявлених осіб 10,8% – жінки, 2,4% – діти до 18 років. Кожний другий з числа осіб, причетних до злочинів, раніше вже ставав на злочинний шлях, кожний десятий скоїв його в стані алкогольного сп’яніння, 7,2% вчинили злочин у групі. З числа виявлених осіб, які вчинили злочини, 78,1% працездатних осіб, які на момент вчинення злочину не працювали та не навчались, 5,7% – безробітних.
 
Внутрішня торгівля
Оборот роздрібної торгівлі, до якого включено дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у 2018р. становив 38486,2 млн.грн, що на 4,6% більше обсягів 2017р.
Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у 2018р. становив 27669,7 млн.грн і в порівнянних цінах проти 2017р. збільшився на 6,5%. Роздрібний товарооборот за грудень 2018р. становив 2959,5 млн.грн і в порівнянних цінах проти грудня попереднього року збільшився на 7,2%, а проти попереднього місяця – на 21,5%.
 
Сільське господарство
У 2018р. (за попередніми даними) індекс сільськогосподарської продукції порівняно з 2017р. становив 85,6%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 83,8%, у господарствах населення – 87,9%.
За попередніми даними, господарствами всіх категорій у 2018р. одержано 2233,1 тис.т зерна (у вазі після доробки), що на 23,2% менше, ніж у 2017р., у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 1703,0 тис.т (на 22,5% менше). У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 23,4 ц зерна (на 7,2 ц менше, ніж торік).
Обсяг виробництва пшениці у 2018р. становив 1647,4 тис.т (на 20,8 % менше, ніж торік), ячменю – 358,9 тис.т, кукурудзи на зерно – 127,7 тис.т (на 32,3% та на 6,5% менше відповідно).
Виробництво соняшнику в усіх категоріях господарств зменшилось на 16,8% і становило 720,4 тис.т. У середньому з 1 га намолочено 12,7 ц проти 15,2 ц у 2017р.
Картоплі накопано 189,7 тис.т (на 16,1% менше, ніж у 2017р.). Зменшення виробництва картоплі відбулося за рахунок зменшення урожайності на 8,9 ц (у 2017р. вона становила 100,2 ц з 1 га).
Виробництво овочів у 2018р. склало 273,9 тис.т, що менше, ніж у 2017р. на 22,3%.
За рахунок збільшення урожайності плодів та ягід на 33,4 ц, їх виробництво збільшилось проти 2017р. на 36,6% і склало 84,8 тис.т.
У 2018р. (за попередніми даними) реалізовано на забій сільськогосподарських тварин (у живій масі) 67,6 тис.т. Вироблено основних видів тваринницької продукції: молока – 243,9 тис.т, яєць – 667,7 млн.шт. Порівняно з 2017р. загальні обсяги виробництва м’яса, молока та яєць зменшились, відповідно, на 7,4%, 6,4% та на 2,1%.
У структурі реалізації сільськогосподарських тварин на забій сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) частка свиней становила 58,7%, птиці – 27,8%, великої рогатої худоби – 9,8%.
У 2018р. у сільськогосподарських підприємствах обсяг вирощування сільськогосподарських тварин у порівнянні з 2017р. збільшився на 0,7%.
Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до реалізації на забій становило 114,2% (торік – 103,2%).
Станом на 1 січня 2019р. у всіх категоріях господарств нараховувалося 92,2 тис. голів великої рогатої худоби (у т.ч. корів – 49,5 тис. голів), свиней – 217,4 тис. голів, овець та кіз – 63,5 тис. голів, птиці – 4784,6 тис. голів. Проти цієї дати 2018р. темпи зменшення (збільшення) кількості великої рогатої худоби становили 91,9% (у т.ч. корів – 89,8%), свиней – 99,0%, овець та кіз – 104,6%, птиці – 92,6%.
За розрахунками, господарствами населення утримувалося 79,1% загальної кількості великої рогатої худоби (торік – 79,9%) (у т.ч. корів – 85,7% (87,3%)), свиней – 33,3% (37,0%), овець та кіз – 66,9% (77,9%) і птиці – 47,2% (48,3%).
 
Промисловість
У 2018р. порівняно з 2017р. індекс промислової продукції становив 103,2%.
Зростання обсягів промислового виробництва у 2018р. проти 2017р. сталося в результаті збільшення виробництва на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів на 4,8%, переробної промисловості – на 2,8% та з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 3,5%.
У добувній промисловості і розробленні кар’єрів відбулося зростання виробництва на 4,8%.
Збільшилось виробництво руд залізних неагломерованих, концентратів залізорудних агломерованих, пісків кременистих та кварцових.
Разом з цим зменшився видобуток каменю дробленого (щебеню), який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей.
У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 102,8%.
На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг виробництва зменшився на 2,5%.
Менше було вироблено яловичини і телятини та свинини свіжої чи охолодженої (на 36 т та на 1482 т відповідно), ковбасних виробів варених, сосисок, сардельок (на 2077 т), ковбас напівкопчених (на 1203 т), продуктів готових та консервованих з м’яса чи субпродуктів інших (на 583 т), риби замороженої нерозібраної морської (на 1220 т), олії соняшникової нерафінованої та рафінованої (на 1445 т та на 28192 т відповідно), масла вершкового (на 276 т), молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів (на 1526 т), борошна пшеничного чи пшенично-житнього (на 16488 т), хліба та хлібобулочних виробів (на 12191 т), а також кур, курчат заморожених, риби солоної, крім оселедців та риби копченої, сиру свіжого неферментованого, пшона, печива солодкого, майонезу, соусів емульгованих інших, продуктів молоковмісних, лікерів.
Водночас збільшилось виробництво кур, курчат свіжих чи охолоджених (на 703 т), олії соєвої нерафінованої (на 5883 т), а також риби сушеної і в’яленої, оселедців солоних, маргарину і продуктів пастоподібних зі зниженим чи низьким вмістом жирів, тортів, тістечок, пряників та виробів подібних, оцту та його замінників, горілки, пива, води натуральної мінеральної негазованої та газованої.
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів. У цій сфері індекс промислової продукції становив 114,3%.
У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності відбулося зростання виробництва на 10,8%.
На підприємствах із виробництва коксу, продуктів нафтоперероблення індекс промислової продукції склав 97,6%.
Зменшилось виробництво коксу та напівкоксу з вугілля кам’яного, олив і мастил нафтових.
Разом з цим більше було вироблено смол кам’яновугільних.
У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 103,5%.
У підсекції з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції зниження обсягів виробництва становило 10,6%.
У галузі металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання, відбулося зростання виробництва на 3,9%.
Більше було вироблено феросилікомарганцю, сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, прокату плоского зі сталі нелегованої, в рулонах, прутків та стержнів інших (не у бухтах) зі сталі неіржавної, прутків та профілів суцільних, холоднотягнутих зі сталі неіржавної, профілів холоднодеформованих, отриманих з прокату плоского, зі сталі нелегованої, без покриття, листів профільованих (ребристих) холоднодеформованих зі сталі нелегованої, дроту з міді рафінованої та зі сплавів мідних, титану і виробів з нього, а також деяких позицій металовиробів.
Поряд з цим зменшився випуск феромарганцю, феросиліцію, прутків та стержнів інших (не у бухтах) з іншої нелегованої сталі, прутків та стержнів, без подальшого оброблення, зі сталі легованої іншої, дроту із заліза або сталі нелегованої, зі сталі легованої, крім неіржавної та з алюмінію нелегованого, міді нерафінованої та рафінованої нелегованої необробленої.
Також зменшилось виробництво конструкцій, виготовлених виключно або переважно з листового матеріалу, з металів чорних, інших (на 2297 т), проводу крученого, тросів, шнурів плетених та виробів подібних з алюмінію (на 655 т), раковин та умивальників зі сталі неіржавної (на 6379 шт) та деяких інших позицій металовиробів.
На підприємствах машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, обсяги виробництва збільшились на 5,4%.
Більше було випущено приладів та інструментів для навігації, трансформаторів з рідким діелектриком потужністю не більше 650 кВ·А, трансформаторів інших, потужністю не більше 1 кВ·А, основ апаратури електричної для контролю та розподілення електроенергії інших, на напругу не більше 1 кВ, люстр та інших світильників електричних стельових та настінних, печей електричних побутових кухонних інших, електродів вугільних для електропечей, циліндрів гідравлічних, насосів відцентрових занурених, багатоступінчастих, турбокомпресорів одноступінчастих, клапанів редукційних для регулювання тиску з ливарного чавуну чи сталі для трубопроводів, котлів, резервуарів, цистерн, баків або аналогічних ємностей, корпусів підшипників без вмонтованих кулькових або роликових підшипників, підшипників ковзання для валів, муфт та пристроїв для з’єднання валів, вогнегасників, борон (крім дискових).
Поряд з цим зменшився випуск проводу ізольованого обмотувального, провідників електричних інших на напругу не більше 1 кВ, не оснащених з’єднувальними елементами, прожекторів та світильників вузьконаправленого світла подібних, пилок ланцюгових з вмонтованим двигуном неелектричним, обладнання та апаратів для фільтрування й очищення повітря і газів, плугів відвальних, косарок тракторних, уключаючи механізми навісні різальні, розроблені для управління або буксирування трактором, сепараторів для молока.
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. Галузь збільшила показники виробництва на 3,5%.
Електроенергії було вироблено 46798,3 млн.кВт·год (на 4,8% більше), пари та гарячої води – 5613,2 тис.Гкал (на 6,9%).
 
Будівництво
У 2018р. підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 3766,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з 2017р. становив 117,8%.
Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 69,1% загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 23,6% та 7,3% відповідно.
 
Транспорт
У 2018р. підприємствами транспорту перевезено 18,4 млн.т вантажів, що на 2,5% менше обсягу 2017р. Вантажооборот становив 9933,1 млн.ткм і збільшився на 5,2%.
Залізничним транспортом відправлено вантажів на 2,9% менше обсягу 2017р. Зменшилося відправлення коксу на 64,2%, зерна і продуктів перемолу – на 52,4%, кам’яного вугілля – на 43,8%, будівельних матеріалів – на 14,7%, добрив – на 14,3%, нафти і нафтопродуктів – на 3,8%, брухту чорних металів – на 0,3%. У той же час збільшилося відправлення чорних металів на 18,1%, руди залізної і марганцевої – на 1,5%. Вантажооборот збільшився на 5,2%.
Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у 2018р. перевезено 4540,9 тис.т вантажів, що в порівнянні з 2017р. на 1,4% менше, та виконано вантажооборот в обсязі 889,6 млн.ткм, на 6,1% більше.
Кількість перевезених вантажів авіаційним транспортом збільшилась у 4,2 раза, вантажооборот – в 1,8 раза.
Послугами пасажирського транспорту скористалися 116,2 млн. пасажирів, або 96,4% обсягу 2017р. та виконано пасажирооборот в обсязі 2491,7 млн.пас.км, або 111,2%.
Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 67,8 млн. пасажирів, що склало 104,2% обсягу 2017р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців збільшилось на 25,2% і склало 20,4 млн. пасажирів.
Залізничним транспортом перевезено пасажирів на 0,8% більше обсягу 2017р., пасажирооборот збільшився на 7,1%.
Авіаційним транспортом перевезено пасажирів на 4,3% більше відповідного періоду попереднього року; пасажирооборот збільшився на 6,7%.
Обсяг пасажирських перевезень міським електротранспортом у 2018р. проти 2017р. зменшився на 14,8% і становив 41,0 млн. пасажирів. 
Зовнішньоекономічна діяльність
У січні–листопаді 2018р. експорт товарів становив 3129,0 млн.дол. США, імпорт – 1471,0 млн.дол. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 1658,0 млн.дол. У порівнянні з січнем–листопадом 2017р. обсяги експортних поставок збільшились на 15,9%, імпортних – на 24,4%.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 2,13 (у січні–листопаді 2017р. – 2,28).
Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 157 країн світу.
Основу товарної структури експорту складали недорогоцінні метали та вироби з них, механічні та електричні машини, продукти рослинного походження, жири та олії тваринного або рослинного походження, мінеральні продукти.
У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–листопадом 2017р. збільшилась частка чорних металів з 52,2% до 58,1%. Натомість зменшилась частка механічних машин з 13,5% до 9,9%, зернових культур – з 6,3% до 5,5%, жирів та олій тваринного або рослинного походження – з 5,1% до 4,2%, руд, шлаку і золи – з 2,8% до 1,8%.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 826,9 млн.дол., або 26,4% загального обсягу експорту та збільшився порівняно із січнем–листопадом 2017р. на 3,8%.
Найбільші обсяги експорту до країн ЄС складали чорні метали – 61,1%, руди, шлак і зола – 6,8%, механічні машини – 4,7%, жири та олії тваринного або рослинного походження – 4,5%, продукти неорганічної хімії – 4,4%, електричні машини – 3,7%, інші недорогоцінні метали – 3,6%, зернові культури – 2,8% загального обсягу експорту до цих країн.
Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Італії, Польщі, Німеччини, Греції, Болгарії. Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Туреччини, Російської Федерації, Китаю, США, Індії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Єгипту.
Серед найбільших країн-експортерів порівняно із січнем–листопадом 2017р. збільшився експорт товарів до Об’єднаних Арабських Еміратів у 2,8 раза, Греції – в 2,3 раза, США – в 2,2 раза, Китаю – на 68,3%, Німеччини – на 38,4%, Туреччини – на 29,0%, Індії – на 28,9%, Єгипту – на 23,9%, зменшився до Болгарії – на 34,9%, Польщі – на 23,9%, Російської Федерації – на 16,9%, Італії – на 11,1%.
Основу товарної структури імпорту складали мінеральні продукти, механічні та електричні машини, недорогоцінні метали та вироби з них, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, живі тварини, продукти тваринного походження.
У загальному обсязі імпорту товарів проти січня–листопада 2017р. збільшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки з 31,0% до 36,6%. Проте зменшилась частка механічних машин з 16,5% до 13,1%, чорних металів – з 7,1% до 6,4%, риби і ракоподібних – з 4,6% до 4,1%, різноманітної хімічної продукції – з 3,0% до 2,3%.
Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 428,2 млн.дол., або 29,1% загального обсягу та збільшився проти січня–листопада 2017р. на 11,4%.
Найвагоміші обсяги імпорту товарів із країн ЄС складали: механічні машини – 27,5%, палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки – 10,3%, сіль, сірка, землі та каміння – 8,0%, засоби наземного транспорту, крім залізничного – 6,1%, електричні машини – 5,9%, різноманітна хімічна продукція – 4,0%, пластмаси, полімерні матеріали – 3,6%, риба і ракоподібні – 3,5%, чорні метали – 2,8% загального обсягу імпорту із цих країн.
Серед країн Євросоюзу найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Словаччини, Італії. Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, США, Туреччини, Білорусі.
Порівняно із січнем–листопадом 2017р. імпорт товарів збільшився з США на 53,0%, Китаю - на 44,2%, Російської Федерації – на 37,8%, Туреччини – на 36,4%, Словаччини – на 20,2%, Італії – на 16,2%, Білорусі – на 5,4%. Однак менше ввезено товарів з Польщі на 3,1% та Німеччини – на 0,7%. 
 
Споживчі ціни
Ціни на споживчому ринку області в січні–грудні 2018р. підвищились на 9,2%. Подорожчання у сфері зв’язку становило 16,9%. Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 15,2%, а у сферах освіти та транспорту – на 15,1% та на 12,4% відповідно. Різні товари та послуги стали дорожчими на 10,5%, послуги ресторанів та готелів – на 9,3%. Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилась на 9,1%. Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 8,0%, товари та послуги у сфері охорони здоров’я – на 7,9%, предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла – на 6,8%. Подорожчання у сфері відпочинку і культури склало 3,9%. Вартість одягу і взуття зросла на 3,0%.

Календар оприлюднення інформації

Березень
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
      1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29  30 31

Макроекономічні показники


makroekon

Інфографіка


infograph

Калькулятор інфляції


Calc infl1

Статистика регіонів


rp nr sg
prom bud price

Демографічний паспорт території


demogr pasport

Статистичний атлас 2017

atlas 2017