Компоненты, модули, шаблоны и другие Расширения Joomla

 

Примітка.

По кожному експрес-випуску:

  • верхній рядок – дата оприлюднення;
  • нижній рядок – період, за який підготовлено експрес-випуск.

Графік оприлюднення експрес-випусків у 2014 році

Назва

експрес–випуску

Дата оприлюднення
Період, за який підготовлено експрес–випуск

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Система національних рахунків

 

Доходи та витрати населення

20pdf

 

05pdf

 

(2012)

(2013)

Валовий регіональний продукт за 2012 рік

02pdf

 

(2012)

Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту та валової доданої вартості за видами економічної діяльності за 2013 рік

11pdf

 

(2013)

Статистика промисловості

 

Підсумки роботи промисловості регіону

20pdf

 

 

 

19pdf

 

19pdf

 

18pdf

 

20pdf

 

19pdf

 

18pdf

19pdf

 

 

19pdf

20pdf

 

19pdf

 

19pdf

 

(01–12.13)

(01.14)

(01–02.14)

(01–03.14)

(01–04.14)

(01–05.14)

(01–06.14)

(01–07.14)

(01–08.14)

(01–09.14)

(01–10.14)

(01–11.14)

Обсяг реалізованої  промислової продукції за основними видами діяльності

31pdf

 

04pdf

 

01pdf

; 30pdf

 

02pdf

02pdf

; 31pdf

 

02pdf

 

01pdf

; 31pdf

 

02pdf

; 31

pdf

 

(01–12.13)

(01.14)

(01–02.14); (01-03.14)

(01-04.2014)

(01–05.14),  (01–06.14)

(01–07.14)

(01-08.14); (01–09.14)

(01–10.14),

(01–11.14)

Статистика будівельної діяльності

 

Виконання будівельних робіт

17pdf

 

18pdf

 

19pdf

 

18pdf

 

20pdf

 

18pdf

 

18pdf

18pdf

 

18pdf

17pdf

 

18pdf

 

18pdf

 

 

(01–12.13)

(01.14)

(01–02.14)

(01–03.14)

(01–04.14)

(01–05.14)

(01–06.14)

(01–07.14)

(01–08.14)

(01–09.14)

(01–10.14)

(01–11.14)

 

Прийняття в експлуатацію житла

17pdf

 

16pdf

 

15pdf

 

17pdf

 

 

(2013)

(1 кв. 2014)

(І пів. 2014)

(9 міс. 2014)

 

Стан будівель та споруд незавершеного будівництва на 1 січня 2014 року

18pdf

 

 

(на 01.01.14)

 

Статистика інвестицій

 

Капітальні інвестиції

 

25pdf

(01–12.13)

 


 

27pdf

 

27pdf

24pdf

 

 

 

(1 кв. 2014)

(І пів. 2014)

(9 міс. 2014)

 

Статистика сільського та рибного господарства і навколишнього природного середовища

 

Стан сільського господарства

15pdf

 

14pdf

14pdf

 

15pdf

 

16pdf

 

16pdf

15pdf

 

15pdf

 

15pdf

15pdf

 

14pdf

 

15pdf

 

 

(2013)

(01.14)

(01–02.14)

(01–03.14)

(01–04.14)

(01–05.14)

(01–06.14)

(01–07.14)

(01–08.14)

(01–09.14)

(01–10.14)

(01–11.14)

 

Добування водних біоресурсів

20 pdf

pdf

 

20pdf

 

18pdf

 

20pdf

 

20pdf

 

18pdf

20pdf

 

19pdf

20pdf

 

20pdf

 

19pdf

 

 

(2013 та 01.14)

(01–02.14)

(01–03.14)

(01–04.14)

(01–05.14)

(01–06.14)

(01–07.14)

(01–08.14)

(01–09.14)

(01–10.14)

(01–11.14)

 

Підсумки збору урожаю основних сільськогосподарських культур, плодів та ягід у 2013році (попередні дані)

17pdf

 

 

(2013)

 

Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур

17pdf

 

 

(2013)

 

Особисті селянські господарства станом на 1 січня 2014 року

19pdf

 

 

(на 01.01.14)

 

Чисельність худоби та птиці станом  на 1 січня 2014 року

21pdf

 

 

(на 01.01.14)

 

Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферу від стаціонарних джерел забруднення (попередні дані)

21pdf

 

 

(2013)

 

Економічні результати сільськогосподарського виробництва за 2013  рік
(попередні дані)

02pdf

 

 

(2013)

 

Лісогосподарська діяльність

04pdf

 

20pdf

 

19pdf

 

19pdf

 

 

(2013)

(1 кв. 2014)

(І пів. 2014)

(9 міс. 2014)

 

Утворення та поводження з відходами у 2013 році

23pdf

 

 

(2013)

 

Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічний  податок у 2013 році

13pdf

 

 

(2013)

 

Статистика внутрішньої торгівлі та товарних ринків

 

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС

24pdf

 

25pdf

 

25pdf

 

24pdf

 

26pdf

 

24pdf

 

24pdf

27pdf

24pdf

 

24pdf

 

25pdf

 

24pdf

 

 

(12.13)

(01.14)

(02.14)

(03.14)

(04.14)

(05.14)

(06.14)

(07.14)

(08.14)

(09.14)

(10.14)

(11.14)

 

Структура роздрібного товарообороту підприємств

15pdf

 

24pdf

 

23pdf

 

24pdf

 

 

(2013)

(І кв. 2014)

(І пів. 2014)

(9 міс. 2014)

 

Наявність і використання торгової мережі на ринках

25pdf

 

 

(2013)

 

Мережа роздрібної торгівлі та ресторан-ного господарства

19pdf

 

 

(2013)

 

Залишки та викорис-тання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти

20pdf

 

17pdf

 

17pdf

 

16pdf

 

16pdf

 

17pdf

16pdf

 

18pdf

 

16pdf

 

16pdf

 

17pdf

 

16pdf

 

 

(12.13)

(01.14)

(02.14)

(03.14)

(04.14)

(05.14)

(06.14)

(07.14)

(08.14)

(09.14)

(10.14)

(11.14)

 

Ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів

10pdf

 

 

(2013)

 

Використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти

10pdf

 

 

(2013)

 

Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

06pdf

 

16pdf

 

12pdf

15pdf

 

 

(2013)

(І кв. 2014)

(І пів. 2014)

(9 міс. 2014)

 

Статистика зовнішньої торгівлі

 

Прямі інвестиції

14pdf

 

15pdf

 

14pdf

 

14pdf

 

 

(2013)

(1 кв. 2014)

(1 пів. 2014)

(9 міс. 2014)

 

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами регіону

pdf14

 

14pdf

 

17pdf

 

14pdf

 

15pdf

 

16pdf

15pdf

 

14pdf

 

15pdf

15pdf

 

14pdf

 

15pdf

 

 

(01-11.13)

(01-12.13)

(01.14)

(01-02.14)

(01-03.14)

(01-04.14)

(01-05.14)

(01-06.14)

(01-07.14)

(01-08.14)

(01-09.14)

(01-10.14)

 

Зовнішня торгівля послугами регіону

14pdf

 

15pdf

 

14pdf

 

14pdf

 

 

(2013)

(1 кв.2014)

(1 пів.2014)

(9 міс. 2014)

 

Статистика цін

 

Індекс споживчих цін

09pdf

 

10pdf

11pdf

09pdf

08pdf

 10pdf

09pdf

08pdf

09pdf

08pdf

10pdf

09pdf

 

(12.13)

(01.14)

(02.14)

(03.14)

(04.14)

(05.14)

(06.14)

(07.14)

(08.14)

(09.14)

(10.14)

(11.14)

 

Статистика фінансів підприємств

 

Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств регіону

27pdf

 

27pdf

25pdf

 

 

(1 кв. 2014)

(І пів. 2014)

(9 міс. 2014)

 

Статистика нефінансових послуг

 

Підсумки роботи транспорту

17pdf

 

17pdf

 

18pdf

 

17pdf

 

19pdf

 

17pdf

17pdf

18pdf

 

17pdf

17pdf

 

17pdf

 

17pdf

 

 

(2013)

(01.14)

(01–02.14)

(01–03.14)

(01–04.14)

(01–05.14)

(01–06.14)

(01–07.14)

(01–08.14)

(01–09.14)

(01–10.14)

(01–11.14)

 

Діяльність підприємств сфери послуг

22pdf

 

21pdf

 

21pdf

 

22pdf,

pdf

 

22pdf

 

23pdf

 

22pdf

22pdf

 

22pdf

 

22pdf

 

21pdf

 

22pdf

 

 

(2013)

(01.14)

(01–02.14)

(2013), (01–03.14)

(01–04.14)

 (01–05.14)

(01–06.14)

(01–07.14)

(01–08.14)

(01–09.14)

(01–10.14)

(01–11.14)

 

Виконання  наукових
та науково-технічних робіт

18pdf

 

20pdf

 

19pdf

 

19pdf

 

 

(2013)

(1 кв. 2014)

(І пів. 2014)

(9 міс. 2014)

 

Статистика соціальних послуг

 

Про надання населенню субсидій

21pdf

 

21pdf

 

21pdf

 

21pdf

 

21pdf

 

23pdf

 

21pdf

21pdf

 

22pdf

 

21pdf

 

21pdf

 

22pdf

 

 

(12.13)

(01.14)

(02.14)

(03.14)

(04.14)

(05.14)

(06.14)

(07.14)

(08.14)

(09.14)

(10.14)

(11.14)

 

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг

31pdf

 

03pdf

 

01pdf

; 30pdf

 

02pdf

01pdf

; 31pdf

 

02pdf

,30pdf

 

 31pdf

 

02pdf

; 31

pdf

 

 

(12.13)

(01.14),

 

(02.14); (03.14)

(04.14)

 

(05.14), (06.14)

 

 

(07.14)

(08.14)

(09.14)

 

(10.14)

 

(11.14)

 

Статистика праці

 

Стан виплати заробітної плати

24pdf

 

26pdf

 

26pdf

 

25pdf

 

27pdf

 

26pdf

 

28pdf

27pdf

26pdf

 

27pdf

 

26pdf

 

26pdf

 

 

(12.13)

(01.14)

(02.14)

(03.14)

(04.14)

(05.14)

(06.14)

(07.14)

(08.14)

(09.14)

(10.14)

(11.14)

 

Кількість і робочий  час   найманих працівників за видами економічної діяльності

27pdf

 

27pdf

 

27pdf

 

28pdf

 

27pdf

 

27pdf

 

28pdf

27pdf

29pdf

 

27pdf

 

27pdf

 

29pdf

 

 

(12.13)

(01.14)

(02.14)

(03.14)

(04.14)

(05.14)

(06.14)

(07.14)

(08.14)

(09.14)

(10.14)

(11.14)

 

Заробітна плата найманих працівників

27pdf

 

27pdf

 

27pdf

 

28pdf

 

27pdf

 

27pdf

 

28pdf

27pdf

29pdf

 

27pdf

 

27pdf

 

29pdf

 

 

(12.13)

(01.14)

(02.14)

(03.14)

(04.14)

(05.14)

(06.14)

(07.14)

(08.14)

(09.14)

(10.14)

(11.14)

 

Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата працівників по містах і районах

19pdf

 

20pdf

 

19pdf

 

19pdf

 

 

(12.13)

(І кв. 2014)

(І пів. 2014)

(9 міс. 2014)

 

Розподіл кількості працівників за розмірами  заробітної плати 

17pdf

 

15pdf

 

15pdf

 

17pdf

 

 

(12.13)

(03.14)

(06.14)

(09.14)

 

Рух кадрів та використання робочого часу працівників

19pdf

 

20pdf

 

19pdf

 

19pdf

 

 

(2013)

(1 кв. 2014)

(І пів. 2014)

(9 міс. 2014)

 

Економічна активність населення

26pdf

 

24pdf

 

23pdf

 

24pdf

 

 

(2013)

(1 кв. 2014)

(І пів. 2014)

(9 міс. 2014)

 

Статистика населення

 

Основні демографічні показники

20pdf

 

20pdf

 

21pdf

 

18pdf

 

20pdf

 

20pdf

 

21pdf

20pdf

 

19pdf

20pdf

 

20pdf

 

19pdf

 

 

(01-11.13)

(01-12.13)

(01.14)

(01-02.14)

(01-03.14)

(01-04.14)

(01-05.14)

(01-06.14)

(01-07.14)

(01-08.14)

(01-09.14)

(01-10.14)

 

Чисельність населення

20pdf

 

20pdf

 

21pdf

 

18pdf

 

20pdf

 

20pdf

 

21pdf

20pdf

 

19pdf

20pdf

 

20pdf

 

19pdf

 

 

(на 01.12.13)

(на 01.01.14)

а 01.02.14)

(на 01.03.14)

(на 01.04.14)

(на 01.05.14)

(на 01.06.14)

(на 01.07.14)

(на 01.08.14)

(на 01.09.14)

(на 01.10.14)

(на 01.11.14)

 

Природний рух населення

20pdf

 

20pdf

 

21pdf

 

18pdf

 

20pdf

 

 

20pdf

 

21pdf

20pdf

 

19pdf

20pdf

 

20pdf

 


 

19pdf

 

 

(01-11.13)

(01-12.13)

(01.14)

(01-02.14)

(01-03.14)

(01-04.14)

(01-05.14)

(01-06.14)

(01-07.14)

(01-08.14)

(01-09.14)

(01-10.14)

 

Міграційний рух

20pdf

 

20pdf

 

21pdf

 

18pdf

 

20pdf

 

20pdf

 

21pdf

20pdf

 

19pdf

20pdf

 

20pdf

 

19pdf

 

 

(01-11.13)

(01-12.13)

(01.14)

(01-02.14)

(01-03.14)

(01-04.14)

(01-05.14)

(01-06.14)

(01-07.14)

(01-08.14)

(01-09.14)

(01-10.14)

 

Розподіл померлих за окремими причинами смерті

20pdf

 

20pdf

 

21pdf

 

18pdf

 

20pdf

 

20pdf

 

21pdf

20pdf

 

19pdf

20pdf

 

20pdf

 

19pdf

 

 

(01-11.13)

(01-12.13)

(01.14)

(01-02.14)

(01-03.14)

(01-04.14)

(01-05.14)

(01-06.14)

(01-07.14)

(01-08.14)

(01-09.14)

(01-10.14)

 

Розподіл померлих від зовнішніх причин у побуті за причинами смерті

20pdf

 

21pdf

 

20pdf

 

20pdf

 

 

(01-12.13)

(01-03.14)

(01-06.14)

(01-09.14)

 

Розподіл постійного населення за статтю та віком на 1 січня 2014 року

25pdf

 

 

(на 01.01.2014)