Головна Статистична інформація

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

  ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА
  Населення та міграція Ринок праці / Зайнятість та безробіття  / Оплата праці та соціально-трудові відносини / Освіта /
   / Охорона здоров'я / Доходи та умови життя / Соціальний захист  / Населені пункти та житло / Правосуддя та злочинність / Культура /

  ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА
  Національні рахунки / Економічна діяльність / Діяльність підприємств  / Внутрішня торгівля / Капітальні інвестиції /
   / Сільське, лісове та рибне господарство  / Сільське господарство / Лісове господарство та мисливство /
  Рибне господарство / Енергетика / Промисловість / Будівництво / Транспорт  / Туризм / Навколишнє середовище /
   / Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс / Ціни / Наука, технології та інновації / Інформаційне суспільство  /

  БАГАТОГАЛУЗЕВА СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
  Комплексна статистика /
   
  Статистичні матеріали
  zip
  архів
  ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА    
  Населення та міграція    
  Чисельність населення (щомісячно)
  Природний рух населення (щомісячно)
  Міграційний рух населення (за I півріччя, рік)
  Населення (1995–2016)
  Методологічні пояснення  
  Ринок праці    
  Зайнятість та безробіття    
  Основні показники ринку праці (2000–2016)
  Основні показники ринку праці (щоквартально)
  Економічна активність населення за статтю та місцем проживання (щорічно)
  Зареєстроване безробіття та кількість вакансій (щомісячно)
  Попит та пропозиція робочої сили (щомісячно)
  Зареєстроване безробіття (щомісячно)
  Працевлаштування зареєстрованих безробітних (щомісячно)
  Методологічні пояснення
  Оплата праці та соціально-трудові відносини
  Темп зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати (2002–2016)
  Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності (1995–2012)
  Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності (2010–2016)
  Заборгованість із виплати заробітної плати (2000–2017) (на 1 січня)
  Темпи зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати (щомісячно)
  Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності (щомісячно)
  Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності (щомісячно)
  Заборгованість із виплати заробітної плати (щомісячно)
  Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячно)
  Методологічні пояснення  
  Освіта    
  Дошкільні навчальні заклади (1995–2016)
  Загальноосвітні навчальні заклади (на початок навчального року, 1995/96–2016/17)
  Професійно-технічні навчальні заклади (1995–2016)
  Вищі навчальні заклади (на початок навчального року, 1995/96–2016/17)
  Методологічні пояснення  
  Охорона здоров'я    
  Заклади охорони здоров'я (1995–2016)  
  Медичні кадри (1995–2016)  
  Захворюваність населення (1995–2016)  
  Методологічні пояснення  
  Доходи та умови життя    
  Характеристика домогосподарств (1999–2004, 2005–2016)
  Структура сукупних витрат (1999–2004, 2005–2016)
  Структура сукупних ресурсів (1999–2004, 2005–2016)
  Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2005–2016)
  Диференціація життєвого рівня населення (1999–2004, 200–2016)
  Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (1999–2004, 2005–2016)
  Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування (2000–2008, 2010–2016) (один раз на два роки)
  Методологічні пояснення  
  Соціальний захист    
  Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів (на початок року, 1996–2016)
  Чисельність дітей, усиновлених протягом року (2000–2016)
  Методологічні пояснення
  Населені пункти та житло    
  Житловий фонд (1995–2016)
  Методологічні пояснення  
  Правосуддя та злочинність    
  Правопорушення (1990–2016)  
  Методологічні пояснення  
  Культура    
  Заклади культури та мистецтва (1995–2016)
  Засоби масової інформації та книговидання (2000–2016)
  Методологічні пояснення
  ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА    
  Національні рахунки    
  Валовий регіональний продукт (2004–2016)
  Методологічні пояснення
  Доходи населення (2002–2016)  
  Методологічні пояснення  
  Економічна діяльність    
  Діяльність підприємств    
  Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності (щорічно)
  Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності (щорічно)
  Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності (щорічно)
  Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності (щорічно)
  Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності (щорічно)
  Основні показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах (щорічно)
  Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності (щорічно)
  Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності (щорічно)
  Фінансові результати підприємств до оподаткування по містах обласного значення та районах (щорічно)
  Фінансові результати до оподаткування підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності (щорічно)
  Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності (щоквартально)
  Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності (щоквартально)
  Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності (щорічно)
  Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності (щорічно)
  Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності (щоквартально)
  Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності (щоквартально)
  Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності (щорічно)
  Показнки балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності (щоквартально)
  Методологічні пояснення  
  Внутрішня торгівля    
  Роздрібний товарооборот (щомісячно)
  Роздрібний товарооборот підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, по містах та районах (щоквартально)
  Основні показники роздрібної торгівлі (1990–2016)
  Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005–2016)
  Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (щоквартально)
  Методологічні пояснення
  Капітальні інвестиції    
  Капітальні інвестиції за видами активів (щоквартально)
  Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (щоквартально)
  Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (щоквартально)
  Капітальні інвестиції за видами активів (2010–2016)
  Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (2010–2016)  
  Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (2010–2016)  
  Методологічні пояснення
  Сільське, лісове та рибне господарство    
  Сільське господарство
  Індекси сільськогосподарської продукції (щомісячно)
  Індекси сільськогосподарської продукції (1991–2016)
  Кількість сільськогосподарських тварин (щомісячно)
  Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств (щомісячно)
  Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах (щомісячно)
  Виробництво основних видів продукції тваринництва (щомісячно)
  Виробництво продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах (щомісячно)
  Тваринництво (1995–2016)
  Виробництво основних сільськогосподарських культур (у період збирання врожаю) (щомісячно)
  Рослинництво (1995–2016)
  Середні ціни реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами (щомісячно)
  Середні ціни реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами (1996–2016)
  Методологічні пояснення
  Лісове господарство та мисливство    
  Основні показники ведення лісогосподарської діяльності (1990–2016)
  Основні показники ведення мисливського господарства (1990–2016)
  Заготівля ліквідної деревини (2010–2016)  
  Методологічні пояснення
  Рибне господарство    
  Добування водних біоресурсів (1995–2016)
  Методологічні пояснення  
  Енергетика    
  Використання палива (щомісячно)
  Використання окремих енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти (щорічно)
  Запаси палива (щомісячно)
  Методологічні пояснення  
  Промисловість    
  Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності (2004–2011, 2010–2016)
  Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (щомісячно)
  Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (за період з початку року) (щомісячно)
  Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності (щомісячно)
  Виробництво основних видів промислової продукції (щомісячно)
  Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (2003–2012, 2013–2016)
  Виробництво основних видів промислової продукції (2003–2010, 2011–2016)
  Методологічні пояснення  
  Будівництво    
  Прийняття в експлуатацію житла (щоквартально)
  Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери (щоквартально)
  Прийняття в експлуатацію житла за видами житлових будівель (2003–2016)
  Прийняття в експлуатацію загальної площі житла та кількість збудованих квартир (2000–2016)
  Кількість будівель та інженерних споруд незавершеного будівництва (на початок року, 2004–2015)
  Індекси будівельної продукції за видами (щомісячно)
  Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції (щомісячно)
  Індекси будівельної продукції за видами (2011–2016) (уточнені дані)
  Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції (2010–2016) (уточнені дані)
  Методологічні пояснення
  Транспорт    
  Вантажні перевезення (щомісячно)
  Пасажирські перевезення (щомісячно)
  Відправлення (перевезення) вантажів за видами транспорту (1995–2016)
  Відправлення (перевезення) пасажирів за видами транспорту загального користування (1995–2016)
  Дорожньо-транспортні пригоди та потерпілі у них (2000–2016)
  Методологічні пояснення  
  Туризм    
  Готелі та інші місця для тимчасового проживання (2000–2010)  
  Санаторно-курортні та оздоровчі заклади (1995–2016)  
  Колективні засоби розміщування (2011–2016)  
  Туристичні потоки (2000–2016)  
  Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку (2010–2017)  
  Методологічні пояснення  
  Навколишнє середовище    
  Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря (1990–2016)
  Викиди діоксиду сірки та оксидів азоту в атмосферне повітря (1990–2016)
  Викиди окремих забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення (щорічно)
  Утворення та поводження з відходами (1994–2016)  
  Утворення та поводження з відходами (щорічно)
  Утворення та утилізація відходів за категоріями матеріалів (щорічно)
  Витрати на охорону та раціональне використання природних ресурсів за напрямами природоохоронних заходів (щорічно)
  Методологічні пояснення  
  Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс    
  Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці області (2010-2016)
  Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці області (щоквартально)
  Прямі інвестиції (акціонерний капітал) (на початок року, 1995–2016)
  Методологічні пояснення
  Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами (щомісячно)
  Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами за уточненими річними даними
  Товарна структура зовнішньої торгівлі області (щомісячно)
  Товарна структура зовнішньої торгівлі області за уточненими річними даними
  Географічна структура експорту-імпорту товарів (1996–2016)
  Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами області (щоквартальна оперативна інформація)
  Структура зовнішньої торгівлі послугами області (щоквартальна оперативна інформація)
  Експорт-імпорт послуг області за країнами світу (квартальна інформація за уточненими річними даними)
  Структура експорту-імпорту області за видами послуг (квартальна інформація за уточненими річними даними)
  Географічна структура експорту-імпорту послуг області (1996–2016)
  Методологічні пояснення
  Ціни    
  Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця) (щомісячно)
  Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року) (щомісячно)
  Індекси споживчих цін на товари та послуги (2007–2017) (грудень до грудня попереднього року)
  Методологічні пояснення  
  Наука, технології та інновації    
  Науково-технічна діяльність (що півроку)
  Наукові кадри та кількість організацій (1995–2015)
  Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт (1995–2015)
  Інноваційна активність промислових підприємств (2000–2015)  
  Джерела фінансування інноваційної діяльності (2000–2015)  
  Впровадження інновацій на промислових підприємствах (2000–2015)  
  Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу (2010–2016)  
  Витрати на виконання наукових досліджень і розробок власними силами організацій за видами робіт (2010–2016)  
  Методологічні пояснення  
  Інформаційне суспільство    
  Доходи від надання послуг пошти та зв'язку (щоквартально)
  Засоби телефонного зв’язку (щоквартально)
  Пошта та зв'язок (2000–2016)
  Методологічні пояснення  
  Багатогалузева статистична інформація    
  Комплексна статистика    
  Основні показники соціально-економічного розвитку області (щомісячно)

   

  Ваші звіти

  Введіть код ЄДРПОУ Вашого підприємства

  Календар оприлюднення інформації1

  Січень
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31

  Статистика регіонів

  rp nr sg
  prom bud price

  Статистичний атлас 2016

  atlas